Hållbarhet

Vastuullisuussivu kuvituskuvaFör oss på VASEK är hållbarhet nära hjärtat i vår vardagliga verksamhet. Vi fungerar som huvud- eller delgenomförare i flera regionala utvecklingsprojekt som har som mål bland annat att främja cirkulär ekonomi, hållbar turism och utnyttjandet av rena energiformer. EnergyVaasa-klustret, som fungerar i Vasaregionen och vars verksamhet vi är med och koordinerar, arbetar aktivt för att minska på utsläppen och för att uppnå en grönare framtid.

 • Läs VASEKs hållbarhetsplan här.
 • Läs mer om våra utvecklingsprojekt här.

I vår vardag och i de beslut vi fattar har vi gemensamt beslutat oss för att uppfylla vissa delmål i FN:s globala agenda för hållbar utveckling, Agenda 2030 – läs mer om våra mål nedan!

Utvalda delmål: 12.2 och 12.5

12.2 Senast 2030 uppnå en hållbar förvaltning och ett effektivt nyttjande av naturresurser.

12.5 Till 2030 väsentligt minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall.

Vad betyder de här för oss?

 • När vi gör upphandlingar tänker vi noggrant på vad vi verkligen behöver och hur mycket. Vi stävar efter att ta hänsyn till våra upphandlingars miljökonsekvenser. Detta gäller också giveaway-produkter.
 • Vi gynnar ansvarsfullt tillverkade och lokala giveaway-produkter.
 • För att undvika onödigt tryckt material funderar vi noga på när det räcker med digitalt material (broschyrer, publikationer etc.).
 • Vi kopierar och skriver ut endast absolut nödvändiga dokument.
 • Vi förnyar sorteringspunkten på vårt kontor så att den uppfyller de senaste kraven. Vi ber vår hyresvärd att ta hänsyn till korrekt avfallssortering.
 • Vi hanterar återvinning av kasserad elektronik (datorer, telefoner etc.) på ett ändamålsenligt sätt.
 • Vår arbetskultur gynnar delvist distansarbete, vilket minskar på utsläpp från trafiken. Vår personal har möjlighet att arbeta 40 procent av arbetstiden på distans.
 • Vi möjliggör cykelpendling: vi kommer att rusta upp vårt kontors omklädningsrum och duschfaciliteter, samt att utreda säker parkeringsmöjlighet för cyklar.
 • Vi strävar till att samåka då det är möjligt.
 • Om det är möjligt, gynnar vi distansmöten och det miljövänligaste resalternativet.

Utvalda delmål: 5.5 och 10.2

5.5 Tillförsäkra kvinnor fullt och faktiskt deltagande och lika möjligheter till ledarskap på alla beslutsnivåer i det politiska, ekonomiska och offentliga livet.

10.2 Till 2030 möjliggöra och verka för att alla människor, oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller annan ställning, blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet.

Vad betyder de här för oss?

 • När vi bildar arbetsgrupper eller andra grupper väljer vi med både kvinnor och män. Vi uppskattar att våra samarbetspartners strävar efter att göra detsamma.
 • Vi tillfrågar jämlikt kunniga talare till våra evenemang.
 • Vid rekryteringar är kompetens det primära urvalskriteriet. I vår arbetsgemenskap är alla jämlika.
 • I illustrationen av vår kommunikation använder vi bilder av personer med olika etnisk bakgrund och i olika åldrar.
 • Vår personal har lika möjligheter till utbildning och självutveckling, oavsett kön och bakgrund.
 • Vi arbetar aktivt för att se till att tillgängligheten i våra utrymmen förbättras.

Vastuullisuussivu kuvituskuva2

Vårt hållbarhetsarbete

Här nedan ser du konkret hur vi har inlett vårt hållbarhetsarbete.

 • 6.3.2023 Arbetsgruppen beslöt att fortsätta regelbundna möten och omsätta planen i praktiken under 2023.
 • 2.1.2023 Hanna Malkamäki utsetts VASEKs nya expert inom cirkulär ekonomi.
 • 6.5.2022 Arbetsgruppen beslöt att mötas regelbundet och att hålla hållbarhetshälsningar under veckopalavrerna
 • 25.4.2022 Genomgång av vårt hållbarhetsarbete med hela personalen.
 • 14.12.2021 Hållbarhetsplanen fastställs i VASEKs styrelse.
 • 29.11.2021 Genomgång av hållbarhetsplanen med hela personalen.
 • 15.11.2021 Genomgång av utkast till hållbarhetsplan med hela personalen.
 • 8.7.2021 Hållbarhetssidan publiceras.
 • 23.6.2021 Hela personalen möts för att diskutera vad de valda delmålen betyder för oss.
 • 8.6.2021 Arbetsgruppen möts för att komma överens om fortsatta åtgärder.
 • 7.6.2021 Hela personalen möts för att diskutera de valda delmålen.
 • 27.5.2021 Arbetsgruppen möts och bestämmer sig för att föreslå delmålen 5.5, 10.2, 12.2 och 12.5
 • 17.5.2021 Hela personalen möts via Teams. Delmålen 4.3, 4.4, 5.5, 7.A, 10.2, 12.2 och 12.5 valdes för vidare granskning. Utav dessa ska vi gallra de som vi slutligen väljer.
 • 16.4.2021 Arbetsgruppen möts för att göra en grov indelning på delmålen för de valda huvudmålen (4, 7, 10, 12 och 3).
 • 9.4.2021 Hela personalen möts via Teams. Tomas Knuts från Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia, som deltar som gästande expert och sparrare, håller en inledning där vi går igenom principerna i en organisations hållbarhetsarbete. Vi väljer huvudmålen 4, 7, 10, 12 och 3 som de viktigaste för oss. Av dessa väljer vi 3–4 som vi ska koncentrera oss på.
 • 23.3.2021 Arbetsgruppen möts för att planera nästa möte för hela personalen.
 • 15.3.2021 Arbetsgruppen presenterar vad de åstadkommit för hela personalen via Teams. Alla får till hemuppgift att fundera, vilka saker vi borde som organisation koncentrera oss på i vårt hållbarhetsarbete.
 • 2.3. och 5.3.2021 Arbetsgruppen möts, arbetet inleds.
 • 19.2.2021 Göran Östberg presenterar CERM-färdplanen för VASEKs styrelse. Samtidigt informerar Stefan Råback styrelsen om att hållbarhetsarbetet inletts.
 • 15.2.2021 Personalen informeras om ärendet under veckopalavern. Terhi Teräväinen och Göran Östberg utnämns till arbetsgruppen.
 • 12.2.2021 VASEKs hållbarhetsarbete inleds. Matias Båsk får i uppdrag att utarbeta VASEKs hållbarhetsplan tillsammans med en arbetsgrupp som utnämns skilt.

 

Artiklar om temat

Beställ nyhetsbrev

Hållbarhetsarbete på företagsbesök

27.06.2022 | Nyheter
Vöråföretaget Orapac från Oravais producerar förpackningar och har utsett ett eller flera miljömål för sin verksamhet för varje verksamhetsår. Företaget organiserade en hållbarhetseftermiddag för sin personal i torsdags före midsommar. Göran Östberg, VASEKs projektchef för cirkulär ekonomi, och projektchef Tomas Knuts, Jakobstadsregionens utvecklingsbolag Concordia, var inbjudna för att prata om hållbarhet och leda en diskussion om hur hållbarhet kan...
Läs mera

Sommarbusstrafiken fortsätter runt om i tre kommuner även under den kommande sommaren

17.06.2022 | Nyheter
Förra sommaren genomfördes i samarbete med Vasaregionens Utveckling VASEK och Visit Vasa lanseringen av sommarbussen dvs. en gemensam transport till de mest populära besöksmålen i vår region. Projektet, som fick finansiering från arbets- och näringsministeriet, hade som mål att inleda en pilot för att öka antalet besökare till de olika företagen och besöksmålen på ett mer miljövänligt sätt.
Läs mera

Besökscentret Meteoria fick utmärkelsen som grön föregångare

14.06.2022 | Nyheter
Besökscentret Meteoria fick status som föregångare för hållbar utveckling och STF Sustainable Travel Finland -certifikatet. Meteorian som attraktion är den första STF-föregångaren inom Visit Vaasas område och bland de första i hela landet. STF-utmärkelsen beviljas på basen av olika miljömässiga, sociokulturella och ekonomiska kriterier. Utmärkelsen kan sägas vara en belöning för det systematiska arbete som man målmedvetet genomfört kring besökscentret...
Läs mera

VASEK på en hållbar resa

10.06.2022 | Nyheter
I slutet av 2021 utarbetade VASEK i enlighet med tidigare strategi en hållbarhetsplan. Under ledning av VASEKs hållbarhetsarbetsgrupp valde hela personalen tillsammans under våren 2021 ut tre huvudmål för organisationen samt deras delmål i FN:s globala agenda för hållbar utveckling, Agenda 2030. Personalen bestämde att sträva efter att uppnå målen inom områden; jämställdhet, minskad ojämlikhet och hållbar konsumtion i vardagen...
Läs mera

Med hjälp av Vasas ekosystemavtal främjas grön omställning såväl nationellt som regionalt

13.05.2022 | Nyheter
I Vasaregionen har det redan länge bedrivits omfattande samarbete i överensstämmelse med ekosystemmodellen, men nu upprättades separata avtal med universitetsstäderna i överensstämmelse med Ekosystemavtalet, som sträcker sig över åren 2021–2027.
Läs mera

Små och medelstora företags roll i den framtida globala vätgasekonomins ekosystem

20.01.2022 | Nyheter
Future Cleantech Solutions projektet har genomfört en analys av hur regionens små och medelstora företag kan bli en del av den förväntade vätgasekonomin i framtiden.
Läs mera

Future Cleantech Solutions- projektets guider har publicerats på tre språk

21.12.2021 | Nyheter
Future Cleantech Solutions var ett treårigt projekt, som pågick under åren 2019–2021. Syftet med projektet var att stärka den hållbara utvecklingen i Kvarkenregionen genom att skapa förutsättningar för cleantechföretagen att ta del av nya affärs- och samarbetsmöjligheter. Projektet har drivits i samverkan mellan regionala organisationer och bolag med stöd av EU-programmet Interreg Botnia-Atlantica.
Läs mera

Gränslösa samarbeten inom Kvarkenregionen – lättare än någonsin

02.12.2021 | Nyheter
Det finns konkret hjälp till de företagare som vill nätverka och göra affärer på andra sidan Kvarken. Faktum är att möjligheterna är större än någonsin tack vare projektet Future Cleantech Solutions som jobbat med att föra svenska och finska bolag samman.
Läs mera

Hållbarhetsarbete är en fortgående process i turismbranschen

29.11.2021 | Nyheter
26 företagare från hela Österbotten hade samlats 18.11 för att delta i en informationskväll på temat Vad är hållbar och ansvarsfullt utvecklande av Turismen?
Läs mera

Vätgasnätverket knöt nya kontakter i Vasa

16.11.2021 | Nyheter
Den 11 november 2021 samlades det nationella vätgasnätverket i Vasa. Programmet för dagen inkluderade bland annat ett vätgasseminarium i Hankens auditorium som arrangerades gemensamt av Vasaregionens Utveckling Ab VASEK och projektet H2 Ecosystem Roadmap. Presentationerna under seminariet gav upphov till livliga diskussioner och en hel del nya kontakter knöts.
Läs mera

Alla drar nytta av ett hållbart ledarskap: arbetstagaren, arbetsgivaren, i slutändan själva arbetet

14.10.2021 | Nyheter
Under webbinariet som anordnades av projektet Future Cleantech Solutions den 7 oktober höll föreläsare, förändringsledare och utbildaren Ulrika Sedin en föreläsning om hållbart ledarskap i en föränderlig värld. Moderator för webbinariet var Jon Moraeus, internationell affärsutvecklare hos Future Cleantech Solutions. Intresset var stort med över 300 anmälda från både svenska och finska sidan av Kvarken.
Läs mera

Projektet Hållbart Österbotten medverkar på Hållbarhetsveckan måndagen 27.9.

21.09.2021 | Nyheter
Projektet Hållbart Österbotten medverkar på Hållbarhetsveckan måndagen 27.9. Under Hållbarhetsveckan i Österbotten erbjuds turismaktörerna i området ett bra tillfälle att få höra bl.a. • Varför begreppet Hållbar turism blir allt viktigare och • Om vikten av Sustainable Travel Finland (STF)-programmet för hållbar turism som konkurrensmedel.
Läs mera

Kartan för koldioxidneutral mobilitet har ritats – målet nås endast genom samarbete

24.08.2021 | Nyheter
Den 18 augusti vid slutseminariet för det ERUF-finansierade MoveIT - Koldioxidsnål transportservice i Vasaregionen 2030- projektet, som avslutas i slutet av augusti, knöts det ihop såväl projektets åtgärder som utveckling inom transporttjänsterna. Under seminariet vändes blicken också mot framtiden och nödvändiga åtgärder.
Läs mera

Vägkartan för koldioxidsnåla transporttjänster ökar transportens hållbarhet och användarantal

29.06.2021 | Nyheter
Inom MoveIT-projektet har man tagit fram vägkartan Koldioxidsnål transportservice i Vasaregionen 2030, som bidrar till att uppfatta de utvecklingsstigar som kan öka transportens hållbarhet och användarantalet för olika transporttjänster.
Läs mera

FAIR-projektets rapport fördjupar sig i framtiden för eldriven flygtrafik i Kvarkenregionen

18.06.2021 | Nyheter
FAIR (Finding innovations to Accelerate the Implementation of electric Regional aviation) är ett två år långt projekt för att stödja en tidig och effektiv kommersialisering av eldrivna regionala flygningar i Kvarkenregionen. Rapporten Electric regional aviation – a fast and clean transport mode for the needs of Kvarken region, som projektet beställt av WSP, publicerades nyligen.
Läs mera

Hållbarhetscertifikatet är turismföretagets bevis på hållbar verksamhet

26.05.2021 | Nyheter
I Sustainable Travel Finland (STF)-programmet, som administreras av Visit Finland, ingår som en åtgärd att ansöka om ett certifikat som stöder hållbar turism. Certifieringskravet säkerställer STF-programmets tillförlitlighet och transparens, eftersom certifierade företag auditeras av en tredje part.
Läs mera

Gör gott för högskolestuderandenas mentala hälsa i Vasa

19.05.2021 | Nyheter
Organisationerna för högskolestuderandena i Vasa har på gång en fin välgörenhetskampanj, som de utmanar alla regionens företag att delta i. Studerandena samlar in kilometrar under hela maj månad antingen gående eller springande. Målet är att ”ta sig runt” hela jordklotet – alltså hela 40 000 km. Samtidigt kan företagen donera en euro per varje kilometer till Nyyti ry.
Läs mera

Det lönar sig att göra beräkningen av koldioxidavtrycket korrekt på en gång

21.04.2021 | Nyheter
Beräkning av koldioxidavtrycket är ofta det första man kommer att tänka på när ett företag börjar se över sitt eget hållbarhets- och ansvarsarbete. Webbinaret Företagens koldioxidberäkning och verktyg som organiserades av CERM-projektet 15.4. sammanförde över 100 personer som var intresserade av att höra hur och vilka verktyg som behövs för att komma igång med arbetet.
Läs mera

Hållbarhet kräver val – projekt stöder turismföretag i hållbarhetsarbetet

14.04.2021 | Nyheter
Närmare 50 olika aktörer inom turismnäringen i Kust-Österbotten samlades för två halvdagars coachingevent under påskveckan för att lära sig mera om hållbar turism och Visit Finlands Sustainable Tourism Finland (STF)-program. De väldigt aktuella evenemangen, som ordnades inom ramarna för projektet Hållbart Österbotten, intresserade både företagare och företagsutvecklare ända från Jakobstad till Kristinestad.
Läs mera

Koldioxidneutral transport kräver ändringar i attityder och vanor

01.04.2021 | Nyheter
I MoveIT-projektet, som avlutas i juni, håller man på att slutföra Vägkartan för koldioxidsnål transportservice i Vasaregionen 2030. I den tredje delen av workshoparna, som fokuserade på vägkartan, den 25 mars presenterades utkastet till vägkartan och samlades kommentarer på den. Härnäst skickas vägkartan på utlåtanderunda och arbetet med vägkartans visualisering och layout börjar. Vägkartan färdigställs i maj.
Läs mera

Mål och mellanhållplatser till vägkartan för koldioxidneutral transport skapades i MoveIT-workshop

25.02.2021 | Nyheter
Till workshopen för koldioxidneutral mobilitet den 18 februari hade sammankallats framförallt representanter för projektområdets landsbygdskommuner för att diskutera de gemensamma målen och mellanhållplatserna för vägkartan Koldioxidsnål transportservice i Vasaregionen 2030 före år 2030.
Läs mera

Österbotten ställer om – Färdplan för hållbarhet och cirkulär ekonomi ger företagen verktyg

24.02.2021 | Nyheter
CERM-projektets aktörer VASEK, Concordia, Företagshuset Dynamo och Kristinestads Näringslivscentral lanserar 24.2.2021 en drygt 80 sidor lång färdplan för att hjälpa företagen i främjandet av sin verksamhet mot cirkulär ekonomi och hållbarhet. Österbotten ställer om – Färdplan för hållbarhet och cirkulär ekonomi innehåller praktiska exempel med vars hjälp företag kan inleda sitt eget hållbarhetsarbete och utveckla hållbarhetstänket
Läs mera

Projektet Sustainable Tourism utvecklar hållbar besöksnäring i Österbotten

29.01.2021 | Nyheter
Projektet Sustainable Tourism ska utveckla besöksnäringen i Österbotten genom att aktivt arbeta med hållbarhetsfrågor inom turismen. Vi ska se till att de företagare och organisationer som är aktiva inom besöksnäringen har den utbildning och den verktygsback som krävs för att motsvara den bild vi målar upp av vår region samt uppfylla en allt kräsnare och miljömedveten besökares förväntningar.
Läs mera

Övergången till cirkulär ekonomi är utmanande, men det måste bara göras

28.01.2021 | Nyheter
Evenemangsserien EnergyVaasa Talks inleddes 26.1 när CERM-projektet organiserade Sustainability and Circular Economy, som lockade 260 anmälda deltagare och 170 lyssnare samtidigt. En inspelning av webinariet finns också på EnergyVaasas YouTube-kanal.
Läs mera

Hållbar mobilitet förblev huvudämnet för examensarbetet trots corona

15.12.2020 | Nyheter
I början av 2020 förberedde Valtteri Massenko, miljöteknikstuderande vid VAMK, sitt examensarbete. Det var meningen att arbetet skulle handla om pilotförsök för hållbar mobilitet, som projektet MoveIT – koldioxidsnål transportservice i Vasaregionen 2030 skulle inleda i mars–april. Men självfallet flyttade corona fram piloterna och Massenko var tvungen att hitta på ett nytt ämne till sitt slutarbete.
Läs mera

Projektet Future Cleantech Solutions från Österbotten vald till vinnare av Arctic Awards 2020

10.12.2020 | Pressrum
Arctic Awards utdelas årligen för att lyfta fram exemplariska projekt. I år vann projektet Future Cleantech Solutions (FCS) i kategorin ”Overcoming Critical Mass”. Syftet med priset är att lyfta fram innovativa projekt, som är starkt kopplade med det arktiska området, och som uppfattas inspirerande för området genom att skapa verkliga, mätbara ändringar som gynnar dom arktiska samhällena.
Läs mera

Kolneutral mobilitet behandlades i workshop ur olika synvinklar

08.12.2020 | Nyheter
I MoveIT-projektets workshop den 2 december diskuterade man vilka åtgärder som borde tecknas ned i färdplanen, som förbereds som bäst, för att nå målsättningen att få koldioxidsnåla transporttjänster i Vasaregionen år 2030.
Läs mera