Mål och mellanhållplatser till vägkartan för koldioxidneutral transport skapades i MoveIT-workshop

25.02.2021

ilmasto ja liikenne 1920x1358Till workshopen för koldioxidneutral mobilitet den 18 februari hade sammankallats framförallt representanter för projektområdets landsbygdskommuner för att diskutera de gemensamma målen och mellanhållplatserna för vägkartan Koldioxidsnål transportservice i Vasaregionen 2030 före år 2030.

MoveIT-projektets projektchef Matias Båsk från VASEK berättade om det förberedande arbetet för vägkartan och vad som hänt i projektet på sistone. Tyvärr har man på grund coronan ännu inte kunnat genomföra pilotförsöken som funnits med på projektets handlingsplan.

Johanna Vilkuna, trafikexpert på Kommunförbundet, berättade i sin inledning om strategiskt tänkande i planering och upphandling av kommunala transporter. Hon påminde att verksamhetsmiljön och transporterna påverkas av flera utmaningar, såsom coronaviruset, tjänsternas tillgänglighet, hur företagen klarar sig och deras investeringsförmåga samt avregleringen av taxibranschen.

Vilkuna funderade på hur man på kommunal nivå kan påverka alla dessa aspekter genom att samarbeta med olika aktörer samt att utveckla funktionssätten och skapa nya lösningar. Hon påminde också om vikten av attitydförändringar.

– Det är alltid möjligt att göra saker på ett smartare sätt, poängterade hon.

Enligt Vilkuna ska man tänka på ur vilka utgångspunkter som man önskar förändring. Handlar det om effektivisering av verksamheten och kostnadsbesparingar, om att klara sina förpliktelser trots utmaningarna eller har man som mål att möjliggöra bättre service för flera genom effektivisering och utveckling av verksamheten. När utgångspunkten är nuläget, måste man definiera mål och val samt ha kundens perspektiv i åtanke.

Projektsakkunnig Heli Siirilä, Vasa universitets forskningsplattform InnoLab, presenterade arbetet med vägkartan som gjorts i projektet. Vägkartan kommer att innehålla regionens gemensamma mål och mellanhållplatser före år 2030.

– Alla har sina egna vägar mot det gemensamma målet. Vägkartan ska ut på remiss i april, följt av publicering och implementering, berättade Siirilä.

Kommunerna har en betydande roll när det gäller främjandet av koldioxidneutral mobilitet. Kommunerna har en roll både som välfärdsfrämjare och regionutvecklare, upphandlare av kollektivtrafik och transporter och även som arbetsgivare. Det finns många möjligheter att påverka i dessa roller. Teman i workshopsdiskussionerna omfattade transportföretag och betalningssystem, infra, administration och finansiering samt arbetsplatser och invånare.

När det gäller administration och finansiering konstaterades det i diskussionerna att det måste finnas regelbunden kontakt mellan aktörerna i regionen och målsättningen är att alla siktar på samma mål. Hållbara transporter måste vara meningsfulla för regionen, företagen och hushållen ur en ekonomisk synvinkel.

Det finns variationer i samarbetsmängden mellan transportföretagen, men satsningar önskades särskilt i gemensam kommunikation och marknadsföring. Ett viktigt mål är att 2030 ha samma smidiga betalningsmetoder i olika transportmedel ur kundens synvinkel.

Hållbar mobilitet ses ofta som ett ännu okänt hot och kostnadspost, men lyckligtvis finns det redan ett fåtal föregångare bland arbetsplatserna. Som en mellanetapp föreslogs därför att år 2025 skulle resor som sker under arbetsdagen utföras på nya sätt och år 2029 skulle samåkningsplattformer redan vara i flitigt bruk. Gruppmedlemmarna sa att alla måste komma över ”tröskeln att täckas” och våga göra saker annorlunda.

  • Bekanta dig med workshop-materialet här
  • Arbetet för Vägkartan för koldioxidneutral mobilitet fortsätter nästa gång med workshop den 25 mars. Inbjudan skickas senare. Följ även VASEKs evenemangskalender.

 ‹ Gå till "Nyheter"

Johnson Matthey valde Vasa som förläggningsort för en hållbar batterimaterialfabrik

19.04.2021 | Nyheter
Vasa stad och Johnson Matthey har undertecknat ett gemensamt intentionsavtal. Den brittiska aktören inom batterivärdekedjan Johnson Matthey har inlett planeringen av begynnelseskedet för byggandet av en fabrik i Vasa. Syftet är att fabriken ska vara i drift år 2024.
Läs mera

Inga stora förändringar till styrelsen på VASEKs bolagsstämma

15.04.2021 | Nyheter
Vasaregionens Utveckling Ab VASEKs bolagsstämma valde 15.4.2021 följande personer till bolagets styrelse:
Läs mera

Hållbarhet kräver val – projekt stöder turismföretag i hållbarhetsarbetet

14.04.2021 | Nyheter
Närmare 50 olika aktörer inom turismnäringen i Kust-Österbotten samlades för två halvdagars coachingevent under påskveckan för att lära sig mera om hållbar turism och Visit Finlands Sustainable Tourism Finland (STF)-program. De väldigt aktuella evenemangen, som ordnades inom ramarna för projektet Hållbart Österbotten, intresserade både företagare och företagsutvecklare ända från Jakobstad till Kristinestad.
Läs mera

Senaste information angående coronaläget för företagen

13.04.2021 | Nyheter
På den här sidan sammanställer vi nyttig information gällande coronaläget ur företagens synvinkel. Vi uppdaterar sidan kontinuerligt.
Läs mera

Solen skiner i horisonten för Kvarken Ports – ”Spännande saker händer i vår”

12.04.2021 | Nyheter
Hamnbolaget Kvarken Ports, som ägs av Vasa och Umeå, står inför spännande tider. Färdigställandet av det nya passagerarfartyget, Aurora Botnia, närmar sig och framtiden ser även på andra sätt ljus ut.
Läs mera

Ägarskifte kan vara överraskande tungt – Förbered dig i tid även mentalt

09.04.2021 | Nyheter
När en företagare är på väg att ge ifrån sig sitt företag eller inleda en ny karriär med ett nyköpt företag eller som efterträdare till familjeföretaget, är det fråga om en stor förändring som medför mycket arbete, men också mycket att bearbeta på den mentala sidan.
Läs mera

Nya guider för alla parter i ägarskiften

08.04.2021 | Nyheter
Ett planerat ägarskifte-projektet, som förverkligas av VASEK, Concordia och Kristinestads näringslivscentral, har publicerat den 8.4 en serie med fyra guider för alla parter i ägarskiften.
Läs mera

Pandemin gav Emelie en rivstart

07.04.2021 | Nyheter
Uppvuxen i en företagarfamilj, hade målaren och inredaren Emelie Sandelin klart för sig att hon aldrig själv skulle bli egen företagare. Efter sju år som anställd växte sig ändå tankarna på att vara sin egen chef allt starkare och efter uppmuntran från både vänner och arbetsgivare, omvärderade Emelie sitt tidigare uttalande.
Läs mera