Små och medelstora företags roll i den framtida globala vätgasekonomins ekosystem

20.01.2022

Capture2

Future Cleantech Solutions-projektet har genomfört en analys av hur regionens små och medelstora företag kan bli en del av den förväntade vätgasekonomin i framtiden. Analysen är gjord i samarbete med H2 Ecosystem Roadmap for Ostrobotnia-projektet, som samlar Österbottniska aktörer kring vätgas temat för att identifiera nya samarbetsmöjligheter och utveckla det lokala ekosystemet.

Analysen presenterades i ett webbinarium 20.1 då Kjell-Owe Ahlskog gick igenom vätgasbranschens utveckling globalt, nationellt och regionalt. I rapporten Små och medelstora företags roll i den framtida globala vätgasekonomins ekosystem redogörs bland annat för vilka aktörer som redan är verksamma inom vätgasbranschen och hurdana framtidsplaner de har. Huvudfokus i rapporten är hur regionens små och medelstora företag kan bli en del av den framtida vätgasekonomins ekosystem.

– Den förväntade utvecklingen är att grön vätgas ska ersätta dagens gråa vätgas i industriprocesserna och göra till exempel stålindustrin fossilfri samt ersätta fossila bränslen i transportsektorn. Dock kommer omställningen till ett mer vätgasbaserat energisystem att ta tid. Vätgas ska inte ses som en konkurrent till el- och batterisektorn utan snarare som ett komplement, påpekade Ahlskog.

– Finland och Sverige har relativt lite erfarenhet av vätgas och ingen infrastruktur för distribution och användning av naturgas, men ett väl utbyggt kraftnät. På nationell och regional nivå är det viktigt att nätverka, bevaka intressen och sprida kunskap. Företagen kan förbereda sig genom att skaffa kunskap om vad som är på gång och säkerställa att de har rätt kompetens. Det viktigaste är att samarbeta och inte konkurrera, förklarade Ahlskog.

Kaisa Penttilä presenterade H2 Ecosystem Roadmap for Ostrobotnia-projektet, och påpekade samtidigt att förändringen pågår och att framtiden inte är låst på något sätt:

– Vätgasekosystemet utvecklas baserat på beslut av företagsledare och politiska beslutsfattare. Men nu är det rätt tillfälle att tänka på om man vill så att säga vara med och baka kakan eller om man sedan vill köpa kakan från butiken.

 ‹ Gå till "Nyheter"

Digitala färdigheter för turistföretag

23.05.2022 | Nyheter
Turistföretagare samlades i slutet av april, inbjudna av Kyrolandets turismprojekt, vid Ruutin Kartano i Laihela för evenemanget Digitaitoja matkailualan yrityksille under ledning av Mathias Hasselblatt och Teemu Lönnmark från konsultbyrån 1dea. Syftet var att bistå turistföretag i den digitala utvecklingen.
Läs mera

Kunden skall inte betala för luft – Creamarketing vill förstå kundens unika särdrag

16.05.2022 | Nyheter
Yrkesstolthet, kompetens, noggrannhet och kundbetjäning. Bland annat dessa termer framkommer när VD Karl-Johan Smeds och projektledare Tina Storsjö beskriver Creamarketing Ab som leverantör av webb baserade marknadsföringslösningar.
Läs mera

Företagare, sätt försäkringar i skick!

13.05.2022 | Nyheter
Startias sakkunnigpartner, försäkringsbolaget LokalTapiola hjälper Startias kunder att förbereda sig för framtiden och trygga kontinuiteten i bolaget. Hur skiljer sig en företagares försäkringar från privatpersonens försäkringar? Tapio Mäkelä, affärsområdesdirektör för LokalTapiola Österbotten, svarar:
Läs mera

Med hjälp av Vasas ekosystemavtal främjas grön omställning såväl nationellt som regionalt

13.05.2022 | Nyheter
I Vasaregionen har det redan länge bedrivits omfattande samarbete i överensstämmelse med ekosystemmodellen, men nu upprättades separata avtal med universitetsstäderna i överensstämmelse med Ekosystemavtalet, som sträcker sig över åren 2021–2027.
Läs mera

Fråga, fråga och fråga!

11.05.2022 | Nyheter
Bäck & Vilén Företagstjänst Ab är en bokföringsbyrå med full service i Vasa med sidokontor i Pörtom. Bäck & Vilén är också en av Nyföretagscentrum Startias sakkunnigorganisationer. Företagets vd. Johan Hällmark säger att mycket av fokus i bokföringsbyråns arbete idag ligger i att hjälpa kunden att bygga upp bra rutiner för ekonomiförvaltningen.
Läs mera

Företagets avtal bör skräddarsys efter bransch- och företagsspecifika behov

09.05.2022 | Nyheter
Som företagare undviker du fallgroparna med olika avtal genom att noggrant granska reglerna inom din bransch och skräddarsy avtalen och avtalsvillkor enligt ditt företags behov, påminde advokaten Oskar Sundback och juristen Anna Harkkila i Pappren i skick! -föreläsningsseriens tredje del Företagets egna avtal. Föreläsningsserien organiserades i samarbete av Nyföretagscentrum Startia och Advokatbyrå Näsman & Båsk Ab.
Läs mera

Senaste information angående coronaläget för företagen

09.05.2022 | Nyheter
På den här sidan sammanställer vi nyttig information gällande coronaläget ur företagens synvinkel. Vi uppdaterar sidan kontinuerligt.
Läs mera

Agera i tid vid betalningssvårigheter

04.05.2022 | Nyheter
Om ditt företag har hamnat i betalningssvårigheter, som inte enbart är tillfälliga, är det hög tid att agera. I denna artikel redogörs kort för vad en företagssanering innebär, och hur den går till i praktiken. Det som är a och o i dessa situationer är att agera i tid, eftersom en lyckad sanering blir svårare och kanske omöjlig att genomföra...
Läs mera