Små och medelstora företags roll i den framtida globala vätgasekonomins ekosystem

20.01.2022

Capture2

Future Cleantech Solutions-projektet har genomfört en analys av hur regionens små och medelstora företag kan bli en del av den förväntade vätgasekonomin i framtiden. Analysen är gjord i samarbete med H2 Ecosystem Roadmap for Ostrobotnia-projektet, som samlar Österbottniska aktörer kring vätgas temat för att identifiera nya samarbetsmöjligheter och utveckla det lokala ekosystemet.

Analysen presenterades i ett webbinarium 20.1 då Kjell-Owe Ahlskog gick igenom vätgasbranschens utveckling globalt, nationellt och regionalt. I rapporten Små och medelstora företags roll i den framtida globala vätgasekonomins ekosystem redogörs bland annat för vilka aktörer som redan är verksamma inom vätgasbranschen och hurdana framtidsplaner de har. Huvudfokus i rapporten är hur regionens små och medelstora företag kan bli en del av den framtida vätgasekonomins ekosystem.

– Den förväntade utvecklingen är att grön vätgas ska ersätta dagens gråa vätgas i industriprocesserna och göra till exempel stålindustrin fossilfri samt ersätta fossila bränslen i transportsektorn. Dock kommer omställningen till ett mer vätgasbaserat energisystem att ta tid. Vätgas ska inte ses som en konkurrent till el- och batterisektorn utan snarare som ett komplement, påpekade Ahlskog.

– Finland och Sverige har relativt lite erfarenhet av vätgas och ingen infrastruktur för distribution och användning av naturgas, men ett väl utbyggt kraftnät. På nationell och regional nivå är det viktigt att nätverka, bevaka intressen och sprida kunskap. Företagen kan förbereda sig genom att skaffa kunskap om vad som är på gång och säkerställa att de har rätt kompetens. Det viktigaste är att samarbeta och inte konkurrera, förklarade Ahlskog.

Kaisa Penttilä presenterade H2 Ecosystem Roadmap for Ostrobotnia-projektet, och påpekade samtidigt att förändringen pågår och att framtiden inte är låst på något sätt:

– Vätgasekosystemet utvecklas baserat på beslut av företagsledare och politiska beslutsfattare. Men nu är det rätt tillfälle att tänka på om man vill så att säga vara med och baka kakan eller om man sedan vill köpa kakan från butiken.

 ‹ Gå till "Nyheter"

”Det är lätt att fortsätta verksamhet som står på en stark grund” –Ekosoppi fortsätter med nya ägare

25.11.2022 | Nyheter
Cirkeln stängdes och började om från början i somras när Hannu och Jaana Paloposki sålde sin ekoshop Ekosoppi till Iivari Viljanen och Sofia Kuula. Hannu Paloposki grundade sitt företag för 16 år sedan med hjälp av Nyföretagscentrum Startia, och nu med hjälp av VASEKs ägarskiftesexpert Antti Alasaari köptes företaget av nya ägare.
Läs mera

Nya agilityhallen erbjuder utrymmen och målinriktad coachning

18.11.2022 | Nyheter
Svart päls bara svischar och skällande ekar när unga företagare Emilia och Ida Lindströms agilityhundar springer på Myranhallens konstgräs och hoppar över splitternya agilityhinder. 19-åriga Emilia grundade Looström Agility Ab tillsammans med Ann-Sofi Loo i augusti.
Läs mera

Fennia hjälper nystartade företag med försäkringar

14.11.2022 | Nyheter
Checklistan för nya företagare är lång och försäkringar är en av dess viktigaste punkter. Du bör alltid gå igenom ditt företags försäkringsbehov i samarbete med en expert, till exempel Fennia, som är en av Vasaregionens Nyföretagscentrum Startias sakkunnigpartners.
Läs mera

Stödberättigade investeringar för energibesparing

09.11.2022 | Nyheter
Det har knappast undgått någon företagare hur utvecklingen sett ut gällande energipriserna det senaste året. Allt fler söker nu alternativa lösningar för att få ned sina uppvärmningskostnader och sin elförbrukning. Det finns möjlighet att ansöka om stöd för investeringarna – något som bland andra Ab Jarla-Products Oy i Malax har utnyttjat.
Läs mera

Minneslista underlättar vid företagsköp – Noggrann förberedelse i nyckelroll

03.11.2022 | Nyheter
När man talar om ägarskiften återkommer ofta samma teman och behov: Processerna är långa, och därför måste företagaren, som överlåter företaget, i god tid börja förbereda sig för att sälja verksamheten. Processerna är också ofta komplexa och varje fall och företag är olika. Både köpare och säljare behöver både omfattande material och personlig service under processen.
Läs mera

Finansiering och stöd för företag - bekanta dig med möjligheterna

02.11.2022 | Nyheter
Bränslestödet kompenserar för plötsligt förhöjda priser på flytande bränslen i februari 2022 till följd av Rysslands attack mot Ukraina. Mikroföretag och små företag som är verksamma på landsbygden kan för sin del ansöka om stöd för att täcka en tredjedel av kostnaderna för övergången till förnybar energi.
Läs mera

Tjäna pengar på din egendom – dra nytta av semesterbostäder

01.11.2022 | Nyheter
Gruppen av nuvarande och framtida ägare av semesterbostäder samlades i Storkyro på Kyrö Distillery i mitten av oktober för ett tvådagars ”Tuottava loma-asunto” infotillfälle. Många deltagare hade som mål att bedriva uthyrningsverksamhet lukrativt när det inte finns någon egen användning för det. Tillställningen leddes av Tuomas Kankaala, försäljnings- och digital marknadsföringsspecialist på Luotain Consulting Oy.
Läs mera

Företag grundas inte lika aktivt som tidigare – arbetsmarknaden återhämtar sig efter coronan

01.11.2022 | Nyheter
Under perioden januari-september grundades sammanlagt 4 803 nya företag via Finlands nyföretagarcentraler. Detta är fyra procent mindre än under jämförelseperioden år 2021 och en procent mindre än innan coronatiden år 2019. Orsaken till minskningen kan vara att arbetsmarknaden fungerar väl efter coronan och permitteringarna. Även om antalet grundade företag har minskat, får företagsrådgivningen allt oftare besök när man funderar på...
Läs mera