Hållbarhet kräver val – projekt stöder turismföretag i hållbarhetsarbetet

14.04.2021

Svedjehamn NKAviation

Närmare 50 olika aktörer inom turismnäringen i Kust-Österbotten samlades för två halvdagars coachingevent under påskveckan för att lära sig mera om hållbar turism och Visit Finlands Sustainable Tourism Finland (STF)-program. De väldigt aktuella evenemangen, som ordnades inom ramarna för projektet Hållbart Österbotten, intresserade både företagare och företagsutvecklare ända från Jakobstad till Kristinestad.

Coachen Anu Nylund från Mood of Finland inledde den första coachingen genom att betona att Finland har möjlighet att bli världstopp inom hållbar turism.

– Turismområden kan vara hållbara endast om företagen som är verksamma inom dem fungerar hållbart och gör det synligt. Man måste kunna även kommunicera om hållbarhet, konstaterade hon.

Finlands hållbara turismstrategi implementeras nationellt med hjälp av STF-programmet

FN:s Agenda 2030, de globala målen för hållbar utveckling med 17 olika huvudmål, binder Finland till hållbarhet på den globala nivån. Arbets- och näringsministeriets turismstrategi styr turismåtgärderna i vårt land, och STF-programmet är ett sätt att implementera strategin nationellt.

– STF, som administreras av Fisit Finland, är ett program för hållbar turism med egna stigar för företag och destinationer. Ett företag eller område som slutfört programmet får i sin kommunikation använda STF-märket och kommer att få marknadsföringsstöd och extra synlighet av Visit Finland. Dessutom fungerar programmet som en plattform för kontinuerlig utveckling, så man har alltså inte bara nytta av det nu, utan även i framtiden, berättade Nylund.

Det är gratis att anmäla sig till STF-programmet, men relaterade åtgärder kan medföra kostnader. Enligt Nylund tar det från tre månader till ett år att slutföra programmet, beroende på företaget, dess verksamhet och antalet arbetstimmar som kan användas till att slutföra programmet. Det lönar sig att anmäla sig till programmet om man alls är intresserad av hållbarhetsfrågor, eftersom det inte finns någon tidspress på att slutföra det.

– Man kan gå igenom programmet i egen takt, men av erfarenhet rekommenderar jag att man sätter in mellanetapper i kalendern så att arbetet verkligen blir gjort, rekommenderade Nylund.

Inte bara hållbar utveckling – hållbarhet har många lager

Enligt definitionen för hållbar turism som gjorts år 2002 bör turismområden vara sådana, där det är bra för lokalbefolkningen att bo och bra för turister att besöka – uttryckligen i denna ordning. Hållbarhet är inte bara hållbar utveckling, utan ansvarsfull verksamhet.

– Nuförtiden talar man om medveten och förnyande turism som fördjupande definitioner för hållbar turism. Turister är numera väldigt medvetna och värdesätter hållbarhet, och vi bör möta deras behov. Inom förnyande turism däremot koncentrerar man sig på allt det goda och nya som turismen kan medföra, berättade Nylund.

Underkategorier för hållbar turism sägs vara ekologisk, ekonomisk, social, kulturell, etisk, trygg och samhälleligt ansvarsfull turism. Enligt Nylund är det dock värt att komma ihåg att begreppet hållbarhet kan tolkas på flera olika sätt och därför är det alltid bra att klargöra vad man menar med det i varje sammanhang.

Dags att sätta igång, tillsammans mot en mer hållbar turism

Vad ska man göra om allt prat om hållbarhet skapar ångest och om man inte vet var man ska börja?

– Man ska inte känna ångest inför dessa frågor. Det lönar sig att koncentrera på sådant som just jag kan göra. Komma till insikt om de val som man själv kan påverka, rådde Nylund milt.

Även sakkunniga och projektledare skickade uppmuntrande hälsningar till företagsrepresentanterna:

– Vi gör det här tillsammans, projektledarna och Visit-organisationerna stöder er! sa Laila Schauman från Visit Vaasa.

Janne Smeds från Kristinestads näringslivscentral uppmuntrade företagarna att vid frågor gällande projektet vara i kontakt med projektledaren på var sitt område.

– Och vi kommer att kontakta er när tidpunkten för nästa coaching är klar, lovade han avslutningsvis.

 

Anu Nylunds hållbara kommunikationstips

  1. Kommunicera om hållbara åtgärder och använd #sustainabletravelfinland.
  2. Våga erkänna även eventuella misstag. Berätta vad som ännu kan förbättras samt hur och när förbättringar ska göras.
  3. Var noga när du kommunicerar om kompensation. Berätta hur du minskar på utsläppen. Kompensera om/när utsläpp ännu orsakas. Berätta vem du stöder i klimattalkot.
  4. Använd bilder och berättelser. Kom med konkreta exempel.
  5. Gör upp en sida som berättar om ert hållbarhetsarbete. Främmande språk är ett plus.
  6. Granska hela produktions- och tjänstekedjans hållbarhet och etiskhet.
  7. Beröm och rekommendera andra. Reagera på meddelanden och some-inläggen som berör ditt företag.

 

 

Projektet Hållbart Österbotten koordineras av Kristinestads näringslivscentral i samarbete med Vasaregionens Utveckling Ab VASEK, Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia och Dynamo Närpes. Läs mer.

 ‹ Gå till "Nyheter"

Lyckat företagsköp ger större muskler

19.10.2021 | Nyheter
I våras blev ingenjörsbyrån och underleverantörsföretaget Esko Group en del av Scansolo, och ett halvår efter att företagsaffären gjordes, är nu det praktiska arbetet med att verkställa fusionen i full gång. Det var många pusselbitar som skulle läggas innan köpebreven kunde skrivas under, och VD Markku Rinnasto medger utan omsvep att utan VASEKs hjälp skulle processen ha varit betydligt mer utmanande.
Läs mera

Företagen tror att flygresandet återhämtar sig – det finns behov av flera flygförbindelser

19.10.2021 | Nyheter
Vasaregionens Utveckling Ab VASEK och Österbottens handelskammare gjorde i oktober en flygenkät, som skickades till cirka 600 företag i Vasaregionen. Även Vasa Företagare skickade enkäten till sina medlemsföretag. 207 företag i regionen svarade på enkäten.
Läs mera

Nya styrelsemedlemmar till VASEKs styrelse vid extra bolagsstämma

14.10.2021 | Nyheter
VASEKs extra bolagsstämma hölls den 11 oktober på begäran av bolagets ägarkommuner. På grund av kommunalvalet ville ägarkommunerna uppdatera sina representanter i styrelsen för det regionala utvecklingsbolaget.
Läs mera

Alla drar nytta av ett hållbart ledarskap: arbetstagaren, arbetsgivaren, i slutändan själva arbetet

14.10.2021 | Nyheter
Under webbinariet som anordnades av projektet Future Cleantech Solutions den 7 oktober höll föreläsare, förändringsledare och utbildaren Ulrika Sedin en föreläsning om hållbart ledarskap i en föränderlig värld. Moderator för webbinariet var Jon Moraeus, internationell affärsutvecklare hos Future Cleantech Solutions. Intresset var stort med över 300 anmälda från både svenska och finska sidan av Kvarken.
Läs mera

Det finns hundratals lediga arbetsplatser i Vasaregionen – företagen lockar talanger tillsammans

13.10.2021 | Nyheter
Sex företag och organisationer i Vasaregionen samt Vasaregionens Utveckling Ab VASEK och Vasa stad satsar på en gemensam rekryteringskampanj för att få kompetent arbetskraft till regionen. Med i kampanjen är Hitachi Energy, Mirka, Vasa Centralsjukhus, Wapice, VEO och Wärtsilä.
Läs mera

EnergyWeek ordnas i mars 2022

12.10.2021 | Nyheter
EnergyWeek, det mest betydelsefulla internationella nätverknings- och businessevenemanget för energibranschen i de Nordiska länderna, kommer återigen den 21–25 mars 2022, denna gång som femdagars evenemang i stället för fyra dagar som tidigare år. Anmälan till evenemanget öppnas i början av nästa år och nu redan har nästan 200 utställare bekräftat sitt deltagande i evenemanget.
Läs mera

Från hemvård till eget tvätteri

05.10.2021 | Nyheter
I en alldeles nybyggd hall i Storkyro hittar vi Katri Soisalo i färd med att mata in mattor i en mattvättningsmaskin – också den splitterny. Katri har alldeles nyligen kommit i gång med sitt företag Yty-Pyykkärit, efter flera månader av förberedelser.
Läs mera

Det går inte att lägga ut företagarens ansvar för företagets ekonomi

04.10.2021 | Nyheter
I bästa fall är en bokföringsbyrå en guldvärdig hjälp för en företagare och särskilt för en ny företagare. Bokföringsbyrån kan bland annat utföra företagets redovisnings- och andra ekonomiförvaltningsuppgifter, så det är inte sak samma vilken bokföringsbyrå man väljer för sitt företag. Flera bokföringsbyråer erbjuder även andra tjänster än bara ekonomiförvaltning.
Läs mera