Hållbarhet kräver val – projekt stöder turismföretag i hållbarhetsarbetet

14.04.2021

Svedjehamn NKAviation

Närmare 50 olika aktörer inom turismnäringen i Kust-Österbotten samlades för två halvdagars coachingevent under påskveckan för att lära sig mera om hållbar turism och Visit Finlands Sustainable Tourism Finland (STF)-program. De väldigt aktuella evenemangen, som ordnades inom ramarna för projektet Hållbart Österbotten, intresserade både företagare och företagsutvecklare ända från Jakobstad till Kristinestad.

Coachen Anu Nylund från Mood of Finland inledde den första coachingen genom att betona att Finland har möjlighet att bli världstopp inom hållbar turism.

– Turismområden kan vara hållbara endast om företagen som är verksamma inom dem fungerar hållbart och gör det synligt. Man måste kunna även kommunicera om hållbarhet, konstaterade hon.

Finlands hållbara turismstrategi implementeras nationellt med hjälp av STF-programmet

FN:s Agenda 2030, de globala målen för hållbar utveckling med 17 olika huvudmål, binder Finland till hållbarhet på den globala nivån. Arbets- och näringsministeriets turismstrategi styr turismåtgärderna i vårt land, och STF-programmet är ett sätt att implementera strategin nationellt.

– STF, som administreras av Fisit Finland, är ett program för hållbar turism med egna stigar för företag och destinationer. Ett företag eller område som slutfört programmet får i sin kommunikation använda STF-märket och kommer att få marknadsföringsstöd och extra synlighet av Visit Finland. Dessutom fungerar programmet som en plattform för kontinuerlig utveckling, så man har alltså inte bara nytta av det nu, utan även i framtiden, berättade Nylund.

Det är gratis att anmäla sig till STF-programmet, men relaterade åtgärder kan medföra kostnader. Enligt Nylund tar det från tre månader till ett år att slutföra programmet, beroende på företaget, dess verksamhet och antalet arbetstimmar som kan användas till att slutföra programmet. Det lönar sig att anmäla sig till programmet om man alls är intresserad av hållbarhetsfrågor, eftersom det inte finns någon tidspress på att slutföra det.

– Man kan gå igenom programmet i egen takt, men av erfarenhet rekommenderar jag att man sätter in mellanetapper i kalendern så att arbetet verkligen blir gjort, rekommenderade Nylund.

Inte bara hållbar utveckling – hållbarhet har många lager

Enligt definitionen för hållbar turism som gjorts år 2002 bör turismområden vara sådana, där det är bra för lokalbefolkningen att bo och bra för turister att besöka – uttryckligen i denna ordning. Hållbarhet är inte bara hållbar utveckling, utan ansvarsfull verksamhet.

– Nuförtiden talar man om medveten och förnyande turism som fördjupande definitioner för hållbar turism. Turister är numera väldigt medvetna och värdesätter hållbarhet, och vi bör möta deras behov. Inom förnyande turism däremot koncentrerar man sig på allt det goda och nya som turismen kan medföra, berättade Nylund.

Underkategorier för hållbar turism sägs vara ekologisk, ekonomisk, social, kulturell, etisk, trygg och samhälleligt ansvarsfull turism. Enligt Nylund är det dock värt att komma ihåg att begreppet hållbarhet kan tolkas på flera olika sätt och därför är det alltid bra att klargöra vad man menar med det i varje sammanhang.

Dags att sätta igång, tillsammans mot en mer hållbar turism

Vad ska man göra om allt prat om hållbarhet skapar ångest och om man inte vet var man ska börja?

– Man ska inte känna ångest inför dessa frågor. Det lönar sig att koncentrera på sådant som just jag kan göra. Komma till insikt om de val som man själv kan påverka, rådde Nylund milt.

Även sakkunniga och projektledare skickade uppmuntrande hälsningar till företagsrepresentanterna:

– Vi gör det här tillsammans, projektledarna och Visit-organisationerna stöder er! sa Laila Schauman från Visit Vaasa.

Janne Smeds från Kristinestads näringslivscentral uppmuntrade företagarna att vid frågor gällande projektet vara i kontakt med projektledaren på var sitt område.

– Och vi kommer att kontakta er när tidpunkten för nästa coaching är klar, lovade han avslutningsvis.

 

Anu Nylunds hållbara kommunikationstips

  1. Kommunicera om hållbara åtgärder och använd #sustainabletravelfinland.
  2. Våga erkänna även eventuella misstag. Berätta vad som ännu kan förbättras samt hur och när förbättringar ska göras.
  3. Var noga när du kommunicerar om kompensation. Berätta hur du minskar på utsläppen. Kompensera om/när utsläpp ännu orsakas. Berätta vem du stöder i klimattalkot.
  4. Använd bilder och berättelser. Kom med konkreta exempel.
  5. Gör upp en sida som berättar om ert hållbarhetsarbete. Främmande språk är ett plus.
  6. Granska hela produktions- och tjänstekedjans hållbarhet och etiskhet.
  7. Beröm och rekommendera andra. Reagera på meddelanden och some-inläggen som berör ditt företag.

 

 

Projektet Hållbart Österbotten koordineras av Kristinestads näringslivscentral i samarbete med Vasaregionens Utveckling Ab VASEK, Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia och Dynamo Närpes. Läs mer.

 ‹ Gå till "Nyheter"

Vi söker en visstidsanställd informatör-översättare (vikariat)

12.05.2021 | Nyheter
Du behärskar finska, svenska och engelska och har erfarenhet av att översätta olika slags texter. Av din arbetstid går cirka hälften till översättnings- och språkgranskningsuppgifter, huvudsakligen finska-svenska, men även svenska-finska och finska-engelska. Du deltar i genomförandet av VASEKs och Vasaregionens kommunikation, så vi hoppas att du är bra på att skriva såväl pressmeddelanden som webbtexter och artiklar.
Läs mera

Att lyssna på ungdomar – Sökande efter attraktion och hållningskraft

07.05.2021 | Nyheter
Vasa är sett till gatubilden en ungdomlig stad och faktiskt Finlands största studentstad i relation till dess befolkning. Så många som en av fem av dem man möter på gatan är universitetsstuderande. – När man lägger till ett internationellt energiteknologikluster med 160 företag och en ständig brist på sakkunniga i ekvationen behöver man inte fundera varför ett av de viktigaste...
Läs mera

Företagarivern ökade – 56 % ökning i antalet företag som grundats med hjälp av Startia

06.05.2021 | Nyheter
Grundandet av nya företag via Nyföretagarcentralerna har varit livligare än väntat sedan förra sommaren. Under januari-mars i år grundades sammanlagt 64 nya företag via Vasaregionens Nyföretagscentrum Startia, jämfört med 41 förra året. Antalet nystartade företag ökade alltså med hisnande 56 procent.
Läs mera

Senaste information angående coronaläget för företagen

06.05.2021 | Nyheter
På den här sidan sammanställer vi nyttig information gällande coronaläget ur företagens synvinkel. Vi uppdaterar sidan kontinuerligt.
Läs mera

Tredje ansökningsomgången av företagens kostnadsstöd – till vem, hur och vem hjälper till?

06.05.2021 | Nyheter
Ansökningstiden för kostnadsstöd tre börjar den 27 april. Kostnadsstödet ansöks via Statskontorets elektroniska ansökningskanal (e-tjänsten).
Läs mera

Vasa efterlyser den lyckligaste människan i världen – de tre lyckligaste får Maria Veitola på besök

05.05.2021 | Nyheter
Vasa, som strävar efter att bli världens lyckligaste stad, söker den lyckligaste människan i världen för att göra känt hemligheterna till ett lyckligt liv. Medbjuden på upptäcktsresan är även mediepersonen Maria Veitola, som kommer att fördjupa sig i kandidaternas levnadshistorier och lyckoelement i en videoserie som hon gör för Vasa.
Läs mera

Husdjursgården bjuder på mys och umgänge

04.05.2021 | Nyheter
Alla som någon gång umgåtts med djur vet hur givande och lugnande det kan vara. På Aava Kertun Kotitila, husdjursgården som Anna Salmi och hennes familj driver i Södra Vallgrund, sker umgänget med stor respekt för både djur och natur.
Läs mera

Två nya för hela Kvarkenregionen betydelsefulla projekt fick finansiering

30.04.2021 | Nyheter
Med Kvarkenrådet i spetsen har Kvarkenregionen i ett brett partnerskap beviljats finansiering för två betydelsefulla projekt som ligger i tiden i och med nyheterna som lanserats de senaste veckorna.
Läs mera