Fakturering

VASEK Oy har övergått till elektronisk fakturahantering.

För att påskynda faktureringsprocessen bör e-fakturan innehålla beställarens eller projektets namn.

Nödvändig information som behövs vid sändandet av en e-faktura:

Fakturor förmedlade av operatörer:
Operatör: Maventa
EDI-kod: 003718507969
Förmedlarkod: 003721291126

Finvoice fakturor:
Mottagningsadress för nätfakturor: 003718507969
Förmedlarkod: DABAFIHH

Använd finvoice nätfaktura då fakturan skickas via en bank. I alla andra fall används operatörens nätverk.

Sänd eventuella pappersfakturor till adressen:
VASEK Ab
c/o Vaasa Viicon Oy
PB 810
65101 VASA

eller skanna fakturan till adressen: vasek@viicon.fi.