Antti Alasaari
Företagsrådgivare
- Verksamma företag, ägarskiften
- Ansvarar för Laihela, Storkyro, Vasa
Riitta Bjorkenheim
Utvecklingsdirektör
- Carbon Neutral Vaasa 202X-projektet
- Batterivärdekedjor-projektet
Dalkvist Kenneth rajattu
Företagsrådgivare
- Verksamma företag, nya företagare
- Ansvarar för Vasa
Mari Kattelus
Marknadsföringschef
Regionkommunikation och -marknadsföring
Mauritz Knuts
Projektchef
- Future Cleantech Solutions-projektet

VTT:s ombud
Peter Kallberg
Projektchef
- Archipelago Attractions-projektet
- Destination Kvarken-projektet
- Kyrolandets turismprojekt
Anna Matts Fransen
Logistikexpert, projektchef
- MoveIT – koldioxidsnål transportservice i Vasaregionen 2030-projektet

Föräldraledig
Kjell Nydahl
Direktör för företagstjänster
- Ägarskiften, verksamma företag,
- Ansvarar för Korsnäs, Korsholm, Vasa
Olav Nylund
Företagsrådgivare
- Verksamma företag, nya företagare
- Ansvarar för Malax, Vörå, Korsholm
Lasse Pohjala
Senior Business Advisor
- Etablerings- och internationaliseringstjänster
- Företagstomter och företagslokaler
- Future Cleantech Solutions-projektet, MAREN-projektet
Tommi Virkama
Startias direktör
- Nya företagare, startrådgivning