Riitta Bjorkenheim
Riitta Björkenheim
Utvecklingsdirektör
- Carbon Neutral Vaasa 202X-projektet
- Batterivärdekedjor-projektet

Partiell studieledighet