Funderar du på att starta ett eget företag? Behöver du råd och hjälp med att utveckla ditt företag? Eller har du planer på att sälja ditt företag? Du får svar på alla dina frågor gällande företagande och näringslivet från VASEK.
VASEKs rådgivningstjänster är avgiftsfria.

Kontakta oss - med små eller stora frågor!
06 317 76 00 / e-post: info@vasek.fi

Kontaktuppgifter till VASEKs personal

I Vasaregionen finns flera organisationer som erbjuder företagstjänster och VASEK fungerar som företagstjänsternas koordinator. Samarbetet organisationerna emellan är tätt, där de olika organisationernas specialkunnande utnyttjas.

Bekanta dig med regionens övriga företagstjänster på Suomi.fi

 

Vasaregionens företagsregister

Företagslokaler och företagstomter