Kommunerna i Vasaregionen inkluderar Vasa, Storkyro, Korsnäs, Laihela, Malax, Korsholm och Vörå. I vissa av de statistiska sammanställningarna är det möjligt att välja att se en vy över en enskild kommun i Vasaregionen. Uppe i grafens högra hörn finns en rullgardinsmeny där du kan ändra kommunvy.

Om du inte kan se grafen i sin helhet, du kan använda webbläsarens zoom-funktion. Om du ser grafen bara delvis, finns det en grå rullningslist, med hjälp av vilken du kan rulla grafen sidledes.

Då du rör musen ovanpå grafen, får du mera detaljerad information om grafen i fråga.

Varje statistikvy har en kort beskrivning av vad grafen visar. Statistiken anger också när den senast har uppdaterats. Statistiken kan bäst utläsas från datorskärmen. På mobilen syns vissa grafer bara delvis eller så blir man tvungen att flytta tabellen med sidobalken.

I några av graferna har vi tagit med data från andra städer, vilket gör det enkelt att göra jämförelser regioner emellan. Referensstäderna (Tammerfors, Uleåborg och Villmanstrand) har valts utifrån deras profil; de har samma typ av näringsstruktur, är universitetsstäder eller på annat sätt intressanta när det gäller deras utveckling.

Bekanta dig med Vasaregionen genom statistiken - du hittar säkert mycket intressant information.

Statistiken upprätthålls av Vasaregionens Utveckling Ab VASEK.

 

Stefan Raback 1
VD
Stefan Råback
- Företagets ledning
- Utvecklingsprojekt och deras finansiering
Riitta Bjorkenheim
Utvecklingsdirektör
Riitta Björkenheim
- GigaVaasa
- Vasaregionens ekosystemavtal