Tillgänglighets­utlåtande

Detta är ett tillgänglighetsutlåtande för webbplatsen som tillhör Vasaregionens Utveckling Ab VASEK. Tillgänglighetsutlåtandet gäller tjänsten www.vasek.fi och har upprättats den 21 september 2023.

Vi har använt Salvia-testprogramvara för att utvärdera webbplatsens tekniska tillgänglighet. Tillgängligheten för innehållet har vi själva utvärderat.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Uppfyller delvis tillgänglighetskraven.

Icke-tillgängligt innehåll:

Webbplatsen är ännu inte helt förenlig med kraven. Då det gäller äldre dokument, såsom broschyrer och andra bifogade filer, hänvisar vi till oproportionell börda.

Vi kommer att uppdatera vår hemsida under år 2024, och särskild uppmärksamhet kommer att ägnas åt tillgänglighet.

Här är en lista över tillgänglighetsproblem som vi hittills har identifierat och som vi inte har kunnat åtgärda i detta skede:

 • Dokument skapade med office-program är inte helt tillgängliga.
 • Inte alla våra sidor har undertexter på videor. Vi kommer att texta alla nya videor, och äldre videor kommer att tas ur bruk när deras innehåll blir föråldrat.
 • På våra sidor finns texter där den högsta möjliga kontrasten inte uppfyller minimikraven. Detta kommer att åtgärdas i samband med nästa webbplatsuppdatering.
 • VASEKs webbplatser innehåller flera PDF-dokument som inte är tillgängliga. Dessa är skapade av oss eller våra samarbetspartners. Dokumenten kommer att göras tillgängliga i samband med uppdateringsarbetet om deras innehåll fortfarande är aktuellt eller relevant.
 • På våra sidor finns element som importeras som RSS-flöden från andra tjänster till våra sidor. Inte alla dessa element har tillgängliga namn eller så är de tomma. Detta kommer att granskas närmare i samband med webbplatsens uppdatering (2024).
 • Inte alla våra bilder har tillgängliga namn. Vi kommer också att åtgärda detta när det gäller äldre innehåll som fortfarande är relevant.
 • Länkar är ibland otydligt markerade både visuellt och för skärmläsare. Till exempel är länkar som öppnar bifogade filer ibland inkonsekvent markerade. Det finns även länkar som leder bort från vasek.fi-webbplatsen som inte är markerade separat.

Bifogade dokument kan ha följande brister:

 • Alternativa textbeskrivningar för bilder och formulärfält saknas.
 • Läsordning och dokumentstrukturkoder har inte definierats.
 • Navigationshjälpmedel (länkar, bokmärken, rubriker, flikordning) kan saknas.
 • Dokumentets språk kan vara obestämt. Dokumenten kan vara tvåspråkiga.
 • Formulärfälten kanske inte är interaktiva.
 • Skydd som kan störa hjälpande program (till exempel skärmläsare) kan förekomma.

Behöver du innehållet i tillgängligt format?

Du kan begära information från dokumenten genom att kontakta oss via info@vasek.fi

Ge feedback om tillgänglighet med hjälp av detta webbformulär

Kontaktuppgifter

Johanna Hietikko Koljonen
Kommunikationschef
Johanna Hietikko-Koljonen