Nyheter

Fiskare på heltid – en frihet med många utmaningar

Det är tidig marsmorgon och Kim Ömossa i Molpe gör sig redo för att åka ut på isen och vittja nät. Havet – oavsett om det är is eller vatten, stiltje eller storm, är hans arbetsplats sedan november 2023 då han på heltid blev yrkesfiskare under företagsnamnet K-Fishing.

Kim ÖmossaKim Ömossa i Molpe grundade eget företag och blev yrkesfiskare på heltid i november 2023. Han valde därmed att göra sin största hobby till sitt arbete – ett arbete han gärna gör sju dagar i veckan.

Det är tidig marsmorgon och Kim Ömossa i Molpe gör sig redo för att åka ut på isen och vittja nät. Havet – oavsett om det är is eller vatten, stiltje eller storm, är hans arbetsplats sedan november 2023 då han på heltid blev yrkesfiskare under företagsnamnet K-Fishing.

Kim Ömossa

Kim, som är endast 20 år gammal, är ursprungligen hemma från Närpes men molpebo sedan några år tillbaka. Fiske har varit ett stort intresse ända sedan barndomen.

– Familjen har villa här i Molpe och jag började fiska med kastspö redan som treåring, minns han.

Han är utbildad inom säkerhetsbranschen och har prövat på flera andra jobb och yrkesbranscher, men insåg ifjol att det är fiska han vill göra – på heltid.

– Jag trivs bäst med det här – det är en stor frihet att själv styra över sina tider, även om man som yrkesfiskare också är väldigt beroende av vädret. Verksamheten ska hållas igång året runt, oberoende av menförestider och vind, konstaterar han.

Några fasta arbetstider existerar inte, men generellt kan man säga att man som yrkesfiskare fiskar dagligen under sommarhalvåret, sju dagar i veckan.

– Vintertid är jag däremot inte ut och vittjar bragderna varje dag, tillägger Kim.

Han fiskar både med nät, ryssja och sax. Gädda utgör den viktigaste fångsten vintertid, medan det är sik under och vår och höst och abborre sommartid.

Allt fångst levererar Kim till partihandeln Mereva i Malax, där fisken förädlas och säljs vidare ut i landet.

– Siken ska vara färdigt rensad, men resten av fångsten levereras hel.

Tankar på att i framtiden utveckla verksamheten med egen förädling och försäljning finns också, men Kim väljer än så länge att se tiden an. Ett eget båthus köpte han däremot redan för några år sedan i Molpe medans båten är stationerad i Korsnäs.

K Fishing 7Kim äger ett eget båthus där han förvarar en del av sina fiskebragder. Tankar på att utveckla verksamheten med förädling och försäljning finns, men några beslut har Kim inte fattat ännu efter bara fem månader som företagare.

Den första tiden som företagare har gått enligt förväntningarna. För att komma igång med verksamheten på rätt sätt vände Kim sig till Startia och VASEK, där han betjänades av Kjell Nydahl, direktör för företagstjänster.

– Jag har fått väldigt bra hjälp av Startia och av Kjell. Vi ansökte om startstöd och han bistod mig också i att skaffa de tillstånd som behövs för att fungera som yrkesfiskare. När jag undrar något är tröskeln låg att ringa och fråga, fortsätter Kim.

Nydahl konstaterar att Kim hade goda baskunskaper från tidigare och även utrustning, men den ska också förnyas kontinuerligt och branschen som sådan är idag väldigt utmanande i Finland – främst på grund av olika yttre omständigheter, såsom säl- och skarvpopulationen.

– Det finns alla möjligheter att livnära sig på dylik företagsverksamhet men det kräver att man är oerhört aktiv. Sommartid ska näten läggas varje kväll i solnedgången och vittjas i gryningen, och även om det blåser ska jobbet göras – annars har man genast ett inkomstbortfall. Det är en förutsättning att man trivs ute i det fria, och det gör Kim, konstaterar Kjell.

K Fishing 10Gädda utgör den viktigaste fångsten vintertid, medan det är sik under och vår och höst och abborre sommartid. Allt fångst levererar Kim till partihandeln Mereva i Malax, där fisken förädlas och säljs vidare ut i landet.

 

Text och bilder Anna Sand /bySand

 

Taggar: