Peter Kallberg
Peter Källberg
Projektchef
- Archipelago Attractions-projektet
- Tillväxt genom information-projektet
- Destination Kvarken-projektet