Lasse Pohjala
Lasse Pohjala
Senior Business Advisor
- Etablerings- och internationaliseringstjänster
- Företagstomter och företagslokaler
- Future Cleantech Solutions-projektet