Antti Alasaari
Antti Alasaari
Företagsrådgivare
- Verksamma företag, ägarskiften
- Ansvarar för Laihela, Storkyro, Vasa