Kjell Nydahl
Kjell Nydahl
Direktör för företagstjänster
- Ägarskiften, verksamma företag,
- Ansvarar för Korsnäs, Korsholm, Vasa