Anna Matts Fransen
Anna Måtts-Fransén
Logistikexpert, projektchef
- MoveIT – koldioxidsnål transportservice i Vasaregionen 2030-projektet