Dalkvist Kenneth rajattu
Kenneth Dalkvist
Företagsrådgivare
- Verksamma företag, nya företagare
- Ansvarar för Vasa