Nya men bekanta ansikten till VASEKs styrelse

04.04.2024

kuvituskuva VASEKin 20-vuotisjuhlastaVasaregionens Utveckling Ab VASEKs bolagsstämma valde 3.4.2023 följande personer till bolagets styrelse:

ordinarie medlem, kommun/intressegrupp (suppleant)

 • Tomas Häyry, Vasa (Jari Karjalainen)
 • Rurik Ahlberg, Korsholm (Mikael Alaviitala)
 • Juha Rikala, Laihela (Minna Niemi)
 • Jenny Malmsten, Malax (Carola Bengs-Lattunen)
 • Miko Heinilä, Storkyro (Antti Lintala)
 • Christina Båssar, Korsnäs (Camilla Ribacka)
 • Jan Finne, Vörå (Göran Westerlund)
 • Antti Hakala-Ranta, industrin (Mikael Hallbäck)
 • Satu Wivolin, sme-företagen (Göran Östberg)
 • Antti Romu, sme-företagen (Antti Holappa)
 • Lisbeth Fagerström, högskolorna (Minna Martikainen)

Som ny ledamot i VASEKs styrelse – men ändå som ett bekant ansikte – börjar Vörå kommundirektör Jan Finne. Den andra företrädaren för sektorn för små och medelstora företag är i fortsättningen ordförande för Vasa Företagare, Satu Wivolin. Hennes suppleant är också ett bekant ansikte för VASEK: Göran Östberg som fortsatt att vara aktiv inom regionutvecklingen efter han pensionerats från VASEK och som fungerar som ordförande för Korsnäs Företagare. Rektor Minna Martikainen vid Vasa universitet är också en ny suppleant i bolagets styrelse.

Stadsdirektör Tomas Häyry fortsätter på sin post som styrelseordförande, och verkställande direktör Stefan Råback fungerar som styrelsens föredragare och sekreterare.

20-åriga VASEK hade ett lyckat jubileumsår

Omsättningen för 2023 uppgick till 2,42 miljoner euro och det icke-vinstdrivande bolagets resultat för 2023 var drygt 12 tusen euro på plus.

Råback konstaterar att det ekonomiska läget är utmanande för företagen ur många perspektiv och de osäkra framtidsutsikterna får många att avvakta med tillväxtinsatser. De ledande företagen i Vasaregionen har ändå fortsättningsvis stark efterfrågan och det finns ett växande behov på världsmarknaden av de energitekniska lösningar som vår region kan erbjuda. Det här stöder i sin tur underleverantörerna och återspeglas i utvecklingen av hela ekonomiområdet.

– För VASEKs del har år 2024 börjat mycket livligt. Nyföretagscentrum Startia har en stadig ström av kunder och olika investeringsprojekt planeras i regionens företag. Samtidigt finns det större utmaningar kring efterfrågan inom vissa sektorer, vilket leder till att anpassningsåtgärder måste genomföras inom företagen. Efterfrågan på arbetskraft har därför tillfälligt minskat, men intensivt och långsiktigt attraktionskrafts- och hållkraftsarbete pågår hela tiden för att kunna svara på framtida arbetskraftsbehov, fortsätter Råback.

– Vi på VASEK har nu, efter två jubileumsår – Startia30 år 2022 och VASEK20 år 2023, ett helt "vanligt" år framför oss. År 2023 gav oss många anledningar att fira, men präglades också av vanligt, vardagligt arbete. Den osäkra världssituationen påverkade företagens vilja att investera och samtidigt påverkades antalet företagsrådgivningskunder bland annat eftersom allt färre företag valde att göra investeringsstödsansökningar medan tillgången och priset på finansiering skärptes, konstaterar Råback i sina förord i årsberättelsen.

Enligt styrelseordförande Tomas Häyry var år 2023 ett mycket bra år även för regionen, eftersom industrin investerade i rekordfart och de kommande batterifabriksprojekten framskrider enligt plan.

– Vi i Vasaregionen tror att den ekonomiska recessionen och det nya ränteläget bara ledde till en tillfällig paus i den förväntade spirande tillväxten. Under det här decenniet kommer Vasaregionen att växa betydligt, investera och bygga, kommenterar han i årsberättelsen.

Häyry är övertygad om att en ny tillväxtboom är på kommande till regionen år 2024, att de förväntade investeringarna i batterifabriker börjar realiseras och att den återstående tiden av decenniet blir en tid av tillväxt för Vasaregionen.

Intressentundersökning: VASEKs samarbetsförmåga uppskattades än en gång

I början av 2024 genomförde Vasek en intressentundersökning som skickades ut till 332 personer. De som svarade på enkäten representerar näringslivsorganisationer, regionala utvecklingsmyndigheter, utbildningssektorn och utvecklingsprojektansvariga. Också ordförandena i alla kommunfullmäktige och -styrelserna i ägarkommunerna ingick i målgruppen för intressentundersökningen.

Ett urval av intressentundersökningens resultat:

 • 88,4 % av de som svarade var av samma eller helt av samma åsikt om att VASEK har lyckats väldigt bra med sitt arbete inom företags- och näringslivstjänster. På en skala från 1–4 var medeltalet 3,64 (2022 var medeltalet 3,56).

 • För region- och branschutveckling var medeltalet 3,35 (2022 var medeltalet 3,37),

 • och för marknadsföring av regionen var medeltalet 3,49 (2022 var medeltalet 3,36).

De som svarade ansåg att VASEK är samarbetsvilligt och det var också här som de högsta betygen gavs i enkäten (i genomsnitt 3,74; 2022: 3,65).

 • Utvecklingsbolagets mål var välbekanta bland de som deltog i enkäten (90,7 % var delvis eller helt av samma åsikt).
 • 93 % av de som svarade var också välbekanta med uppgifterna,
 • medan 79,1 % hade bra koll på resultaten av utvecklingsbolagets verksamhet.

69,8 % av intressentenkätens respondenter gav berömligt skolvitsord (10 eller 9) för VASEKs verksamhet som helhet. Medeltalet var nu till och med 8,72, vilket var ännu aningen högre än år 2022 (8,62).

 ‹ Gå till "Nyheter"

Koll på kosmetikareglerna och dina skyldigheter

21.05.2024 | Nyheter
I Finland behöver du inget förhandstillstånd för att sälja kosmetikaprodukter men när produkten väl är till salu övervakas försäljningen av Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes). Därför är det viktigt att du på förhand har koll på din roll och dina skyldigheter, som du hittar via Tukes hemsida.
Läs mera

Renergi Kick-off: Mot en hållbarare framtid med hjälp av cirkulär ekonomi

17.05.2024 | Nyheter
Det var stor förväntan i luften när över 30 experter och representanter för intressegrupper samlades för Renergis kick-off -evenemang i fågelbergets nya restaurang HÖK den 14.5. Evenemanget fungerade som en språngbräda till nytt tänkande och befrämjande av cirkulär ekonomi och stort intresse väcktes hos de deltagande företagarna, läroanstalterna och de övriga intressegrupperna.
Läs mera

En mer strategisk hamn

16.05.2024 | Nyheter
För närvarande pågår stora utvecklingsprojekt i Vasa hamn, och samtidigt pågår hela tiden planeringen för de kommande åren. Aktörerna inom projektet Framtidens hållbara och smarta hamn från VASEK och Kvarken Ports ordnade den 14 maj en hamnworkshop för att få största möjliga underlag för utvecklingen från branschens aktörer.
Läs mera

Synergifördelar och samarbetsplaner

15.05.2024 | Nyheter
Projektledarna för Ekosystemavtalsprojekten träffades för informationsutbyte den 14.5. Under tillfället fick ledarna för fjorton olika projekt berätta om projektets mål, framskridande, framgångar och utmaningar samt svara på frågor. Och det blev många frågor. Under förmiddagsträffen föddes såväl synergier som samarbetsplaner.
Läs mera

Företagarkassan är företagarens ekonomiska livlina

14.05.2024 | Nyheter
Hur lovande ditt företags framtid än verkar vara, har det, speciellt de senaste åren, blivit tydligt hur viktigt det är att ha något att falla tillbaka på när det oförutsedda händer. Som företagare är Företagarkassan den enda källan till inkomstrelaterad dagpenning ifall du blir arbetslös på grund av avslutad företagsverksamhet.
Läs mera

Trädgårdsintresset blev deltidssyssla

13.05.2024 | Nyheter
Efter en kylig och försenad vår är nu trädgårdssäsongen äntligen igång i Österbotten – något som Minna Saari i Tervajoki också märker som första årets företagare i just den branschen. Telefonen har gått varm de senaste veckorna och kalendern fylls med allt från beskärnings- till planteringsuppdrag.
Läs mera

Vi söker: Projektchef inom bygg- och infrasektorn

08.05.2024 | Nyheter
Vi behöver stärka våra resurser inom region- och företagsutveckling. Som projektchef kommer du att genomföra regionala utvecklingsprojekt inom bygg- och infrasektorn samt främja energieffektivitetsutvecklingen inom den byggda miljön. Det omfattar bl.a. att leda Regional Network towards Sustainable Construction 2025 -utvecklingsarbetet tillsammans med våra intressegrupper.
Läs mera

Bokföringsbyrån är fortfarande företagarens viktigaste partner

26.04.2024 | Nyheter
Nyföretagscentrum Startias expertpartner Kjell Ahläng från Convido besökte VASEK i april för att träffa företagsrådgivare. Under samtalet delade han med sig av bokföringsbyråernas hälsningar till nya företagare och andra företagskunder, samt förstås till företagsrådgivarna.Enligt Ahläng har de senaste utvecklingsstegen inom ekonomiprogram revolutionerat företagens bokföring:
Läs mera