• Företagarna inom avfalls- och återvinningbranschen står inför liknande utmaningar

  21.02.2018

  Projektet Cleantech Kvarken syftar till att stärka förutsättningarna för små och medelstora cleantech-företag att göra nya affärsverksamheter på nationella och internationella marknader. Verksamheten på den internationella marknaden förutsätter att man skapar kontakter, och det gjorde man också i början av februari, när projektaktörerna Jenny Åkermark och Jeanette Holmlund tog med sig svenska gäster till Vasa. Gästerna hade en uttrycklig önskan om att få bekanta sig med deponier, varvid projektchef Mauritz Knuts arrangerade ett förmiddagsbesök till Stormossen. Läs mera

 • En sakkunnig renovering viktig – Effekterna av sjuka byggnader sprids vidsträckt

  21.02.2018

  I slutet av januari arrangerades Renoveringscentrum –seminariet i Umeå, vilket sammankallade ett 30-tal intresserade av hållbart byggande och renovering till forsknings- och innovationscentrum Sliperiet. Läs mera

 • Svenska gäster intresserade av Vasaregionens energikluster

  16.02.2018

  Vasaregionen fick svenska gäster från Jokkmokk på besök när kommunens näringslivsutvecklinsbyrå Strukturum kom för att bekanta sig med energiklustret och för att kartlägga samarbetsmöjligheter mellan regionens företag. Med på resan var Ulf Hägglund, Åsa Labba och Maya Forsberg. Läs mera

 • En intensiv slutspurt för Cleantech Kvarken-projektet

  12.02.2018

  Det gränsöverskridande Cleantech Kvarken-projektets sista verksamhetsår har inletts. Projektets mål är att stärka förutsättningarna för små och medelstora cleantech-företag att göra affärer på regionala, nationella och internationella marknader. Det finns mycket att göra före slutet av juni. Läs mera

 • Naturligt att börja från närområdet när man strävar efter den svenska marknaden

  08.02.2018

  Fyra möten rymdes på Advisory Board -dagen i januari. Samtliga fyra företag hade träffat de svenska företagsutvecklarna redan förra året, och nu var det dags att tillsammans med Magnus Wiklund, Jenny Åkermark och Linnéa Egnor Byström gå igenom hur saker och ting har utvecklats och fortsätta att fundera ytterligare på företag och personer, som skall kontaktas. Läs mera

 • Små upplevelser väcker intresse särskilt bland långväga besökare

  06.02.2018

  På årets Resemässa i januari hade i synnerhet skärgården en stor roll inom inhemsk turism. Kvarken presenterades förutom på Spotlight –projektets avdelning även på VisitVaasas och Världsarvet Kvarkens avdelningar. Kvarken väckte intresse speciellt bland internationella researrangörer, som projektchef Peter Källberg träffade i samband med workshoppen, vilken ordnades under mässan. Läs mera

 • Ägarskiften säkrar företagandet och serviceutbudet

  05.02.2018

  När ett traditionsrikt företag i centrum eller utanför hittar en ny företagare och kanske förnyar sin verksamhet ger det många nya möjligheter och gläder invånarna i närområdet. Speciellt affärer och tjänsteföretag utanför kommuncentra är viktiga för invånarna.” Läs mera

 • FöretagsFinland -sidornas databas finns nu mer omfattande på nättjänsten Suomi.fi

  29.01.2018

  Suomi.fi-nättjänstens företagssidor har publicerats i januari. All information och rådgivning gällande företagande hittas nu på en och samma plats – på adressen www.Suomi.fi. Läs mera

 • Hur undvika juridiska risker i företagsverksamheten?

  25.01.2018

  Yrittäjä ei voi kokonaan välttää lainopillisia riskejä toiminnassaan, mutta riskeihin voi kuitenkin varautua. Asianajotoimisto Näsman & Båskin lakimies Oskar Sundback kertoi parhaat neuvonsa riskeihin varautumiseen Vaasanseudun Uusyrityskeskus Startian, asianajotoimisto Näsman & Båskin ja Vaasan Yrittäjien järjestämässä infotilaisuudessa. Läs mera

 • Den regionala logistikutvecklingen räcker inte till – man bör tänka globalt

  24.01.2018

  Joensuu stad arrangerade tillsammans med Vasa stad och Vasaregionens Utveckling Ab VASEK ett logistikseminarium 11.1.2018. Under dagen tog man upp en rad möjligheter för att förbättra logistiken i områden, och därtill diskuterades vilken roll som logistiken har i samarbetet mellan regionerna samt i att förbättra förutsättningarna för näringslivet. Läs mera

1 2 3 4 5 77