Serveringstillstånd kräver egenkontroll

18.03.2024

pexels cottonbro studio 4667154Restaurang- och caféföretagare i Finland behöver flera olika tillstånd och dokument för att bedriva sin verksamhet lagligt. Om restaurangen eller caféet planerar att servera alkoholhaltiga drycker över 2,8 procent krävs ett serveringstillstånd, som ger rätt att servera alkohol. Regionförvaltningsverket (eller AVI) utfärdar tillståndet för en bestämd period eller tillsvidare.

Betalningsanmärkningar, skatteskulder eller brottsdomar kan utgöra förhinder för beviljandet av serveringstillstånd

Serveringstillstånd kan beviljas en myndig fysisk person eller juridisk person som uppfyller de krav som fastställts i alkohollagen. Vid behov begär AVI utlåtanden från andra myndigheter, såsom polisen och skatteförvaltningen.

– Den som ansöker om tillstånd får till exempel inte vara i konkurs och måste kunna fullgöra sina ekonomiska förpliktelser. Skatteskulder, brottsdomar relaterade till affärsverksamhet eller flera brott som begåtts under alkoholpåverkan kan utgöra ett hinder för att tillstånd beviljas, påminner överinspektör Johanna Holmäng-Jaskari från AVI.

Serveringsstället måste vara av sådan storlek eller uppbyggt på ett sådant sätt att det är möjligt för både tillståndsinnehavaren och myndigheten att övervaka det. För att erhålla serveringstillstånd måste serveringsstället ha en fungerande egenkontrollplan.

– Egenkontrollplanen skräddarsys för verksamhetsstället och med den säkerställer man att alla i personalen följer alkohollagen och känner till sina skyldigheter. Egenkontrollplanen måste hållas aktuell och uppdateras vid behov, betonar Holmäng-Jaskari.

Vid fältinspektioner granskar AVI:s alkoholinspektörer verksamheten för att säkerställa att det inte finns tydligt berusade personer på plats eller att det serveras alkohol till minderåriga. Personalen måste också vara kompetent inom sina arbetsområden och det får inte finnas brister i tillstånd eller egenkontrollplaner.

AVI övervakar serveringen och gör inspektioner hos restaurangerna huvudsakligen under kvälls- och nattetid i par. Inspektionerna är oftast oväntade men ibland görs också förutbestämda inspektioner eller inspektioner på distans.

– Vi utför även efterkontroller, till exempel gällande skatteskulder, betalningsanmärkningar eller utmätningar. Vi får tillgång till exempelvis skatteskuldlistan två gånger om året, berättar Holmäng-Jaskari.

Kontakta företagsrådgivaren om tillståndsansökningarna orsakar huvudbry

pexels cottonbro studio 4667084

Restaurang- eller caféföretagaren måste också säkerställa att hens anställda har de nödvändiga tillstånden och kvalifikationerna, såsom hygienpass, serveringspass och eventuella andra utbildningar inom branschen.

Holmäng-Jaskari påminner om att ansöka om serveringstillstånd i tid:

– Behandlingstiden för ansökningarna är normalt cirka 30 dagar. Du kan ändå påverka behandlingstiden genom att från början fylla i ansökan noggrant och se till att bifoga alla nödvändiga bilagor på en gång. Att göra ansökan och skicka in bilagorna är enklast genom vår elektroniska Allu-tjänst.

Det kan krävas att du bifogar din affärsplan som bilaga till ansökan. I den framgår verksamhetens natur, öppettider, målgrupp, på vilket sätt och i vilka mängder alkohol serveras samt vilka åtgärder som bedrivs för att förebygga alkoholmissbruk. Lokalens hygien- och säkerhetsstandard uppmärksammas också genom att granska brand- och räddningsplaner samt hur väl hälsokraven uppfylls.

Företagsrådgivarna hos VASEK påminner om att kontakta dem om företagsverksamhetens olika tillstånd vållar huvudbry.

 ‹ Gå till "Nyheter"

Koll på kosmetikareglerna och dina skyldigheter

21.05.2024 | Nyheter
I Finland behöver du inget förhandstillstånd för att sälja kosmetikaprodukter men när produkten väl är till salu övervakas försäljningen av Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes). Därför är det viktigt att du på förhand har koll på din roll och dina skyldigheter, som du hittar via Tukes hemsida.
Läs mera

Renergi Kick-off: Mot en hållbarare framtid med hjälp av cirkulär ekonomi

17.05.2024 | Nyheter
Det var stor förväntan i luften när över 30 experter och representanter för intressegrupper samlades för Renergis kick-off -evenemang i fågelbergets nya restaurang HÖK den 14.5. Evenemanget fungerade som en språngbräda till nytt tänkande och befrämjande av cirkulär ekonomi och stort intresse väcktes hos de deltagande företagarna, läroanstalterna och de övriga intressegrupperna.
Läs mera

En mer strategisk hamn

16.05.2024 | Nyheter
För närvarande pågår stora utvecklingsprojekt i Vasa hamn, och samtidigt pågår hela tiden planeringen för de kommande åren. Aktörerna inom projektet Framtidens hållbara och smarta hamn från VASEK och Kvarken Ports ordnade den 14 maj en hamnworkshop för att få största möjliga underlag för utvecklingen från branschens aktörer.
Läs mera

Synergifördelar och samarbetsplaner

15.05.2024 | Nyheter
Projektledarna för Ekosystemavtalsprojekten träffades för informationsutbyte den 14.5. Under tillfället fick ledarna för fjorton olika projekt berätta om projektets mål, framskridande, framgångar och utmaningar samt svara på frågor. Och det blev många frågor. Under förmiddagsträffen föddes såväl synergier som samarbetsplaner.
Läs mera

Företagarkassan är företagarens ekonomiska livlina

14.05.2024 | Nyheter
Hur lovande ditt företags framtid än verkar vara, har det, speciellt de senaste åren, blivit tydligt hur viktigt det är att ha något att falla tillbaka på när det oförutsedda händer. Som företagare är Företagarkassan den enda källan till inkomstrelaterad dagpenning ifall du blir arbetslös på grund av avslutad företagsverksamhet.
Läs mera

Trädgårdsintresset blev deltidssyssla

13.05.2024 | Nyheter
Efter en kylig och försenad vår är nu trädgårdssäsongen äntligen igång i Österbotten – något som Minna Saari i Tervajoki också märker som första årets företagare i just den branschen. Telefonen har gått varm de senaste veckorna och kalendern fylls med allt från beskärnings- till planteringsuppdrag.
Läs mera

Vi söker: Projektchef inom bygg- och infrasektorn

08.05.2024 | Nyheter
Vi behöver stärka våra resurser inom region- och företagsutveckling. Som projektchef kommer du att genomföra regionala utvecklingsprojekt inom bygg- och infrasektorn samt främja energieffektivitetsutvecklingen inom den byggda miljön. Det omfattar bl.a. att leda Regional Network towards Sustainable Construction 2025 -utvecklingsarbetet tillsammans med våra intressegrupper.
Läs mera

Bokföringsbyrån är fortfarande företagarens viktigaste partner

26.04.2024 | Nyheter
Nyföretagscentrum Startias expertpartner Kjell Ahläng från Convido besökte VASEK i april för att träffa företagsrådgivare. Under samtalet delade han med sig av bokföringsbyråernas hälsningar till nya företagare och andra företagskunder, samt förstås till företagsrådgivarna.Enligt Ahläng har de senaste utvecklingsstegen inom ekonomiprogram revolutionerat företagens bokföring:
Läs mera