Stig för verkningsfullhet ger en helhetsbild av arbetet inom innovationsekosystemet

21.03.2024

Riitta Björkenheim EnergyWeekillä

Aktörerna inom Vasas ekosystemavtal har skapat en så kallad stig för verkningsfullhet som beskriver målen, insatserna och åtgärderna som görs inom ekosystemavtalet samt belyser framgångarna och hur de mäts.

Maria Backman r

– Varje innostad, det vill säga varje stad som har ingått ett ekosystemavtal med staten, har sin egen stig för verkningsfullhet, även om grunden för modellen är densamma. Med hjälp av såväl gemensamma som stadspecifika mätare mäts effekterna av arbetet på tre nivåer: effekterna på en hållbar samhällsutveckling, på regionens innovationsförmåga och på de tillväxtförutsättningar som ekosystemen skapar, säger strategi- och projektplaneraren Maria Backman från Vasa stad.

VTT har utarbetat grunden för stig för verkkningsfullhet och har också faciliterat workshops och kliniker.

– Det var lätt för oss att anpassa verksamheten inom vårt innovationssekosystem till den här modellen eftersom Vasa ekosystemavtal har tydliga mål och tydliga åtgärder till exempel för att göra Vasa koldioxidneutralt, säger Backman och fortsätter:

– Vi har redan nu uppnått många framgångar. Genom kontinuitet, planmässighet och engagemang kan vi säkerställa att arbetet hela tiden går framåt. Utvecklingen på systemnivå har varit utmärkt. Och eftersom det finns en historisk bakgrund till ekosystemet har även tidigare påbörjat arbete resulterat i bland annat en guldcertifiering för energiklustret och presidentens internationaliseringspris.

Backman nämner också EnergySampo-projektet och de tillhörande pilotprojekten som ett utmärkt exempel på omfattande interregionalt samarbete, där också lokomotivföretagen har engagerat sig.

Betydelsen av arbete inom nätverk förstärks

I städernas ekosystemavtal fokuserar man på regionernas styrkor och på att skapa nya möjligheter, till exempel för EnergyVaasa-klustrets tyngdpunkter inom teknologi. Vasaregionens energikluster är ett betydande center för innovationer inom energibranschen också mätt på europeisk nivå.

– Samarbete inom nätverk har en stark tradition i regionen och till exempel universiteten fungerar som viktiga partners för företag och projektdeltagare. Vasa har precis rätt storlek för sådant här samarbete. Genom ekosystemavtalet kan nätverksbaserat arbete ytterligare stärkas och utökas, försäkrar Backman.

Mellanrapport kan leda till förändringsbehov

Under sommaren kommer arbets- och näringsministeriet att genomföra en utvärdering av innostädernas verksamhet så här långt, vilket Backman välkomnar:

– Ekosystemavtalet sträcker sig över en lång tid, 2021–2027, så det är klart att det kan finnas behov av att uppdatera planen och dess fokus då det efter mellanutvärderingen är möjligt. För tillfället har vi 10 olika projekt som pågår samtidigt, två projekt som avslutats och två som väntar på finansieringsbeslut.

Backman anslöt sig till arbetet med ekosystemavtalet i slutet av 2021 och går nu över till en ny tjänst på Österbottens förbund:

– Det som har inspirerat mig mest i det här arbetet är alla partnerorganisationers otroligt dynamiska inställning till utveckling och engagemang för att hjälpa varandra över organisationsgränserna. Det har inte gått att uppfatta några klickar eller trösklar i samarbetet, berömmer Backman.

 ‹ Gå till "Nyheter"

Koll på kosmetikareglerna och dina skyldigheter

21.05.2024 | Nyheter
I Finland behöver du inget förhandstillstånd för att sälja kosmetikaprodukter men när produkten väl är till salu övervakas försäljningen av Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes). Därför är det viktigt att du på förhand har koll på din roll och dina skyldigheter, som du hittar via Tukes hemsida.
Läs mera

Renergi Kick-off: Mot en hållbarare framtid med hjälp av cirkulär ekonomi

17.05.2024 | Nyheter
Det var stor förväntan i luften när över 30 experter och representanter för intressegrupper samlades för Renergis kick-off -evenemang i fågelbergets nya restaurang HÖK den 14.5. Evenemanget fungerade som en språngbräda till nytt tänkande och befrämjande av cirkulär ekonomi och stort intresse väcktes hos de deltagande företagarna, läroanstalterna och de övriga intressegrupperna.
Läs mera

En mer strategisk hamn

16.05.2024 | Nyheter
För närvarande pågår stora utvecklingsprojekt i Vasa hamn, och samtidigt pågår hela tiden planeringen för de kommande åren. Aktörerna inom projektet Framtidens hållbara och smarta hamn från VASEK och Kvarken Ports ordnade den 14 maj en hamnworkshop för att få största möjliga underlag för utvecklingen från branschens aktörer.
Läs mera

Synergifördelar och samarbetsplaner

15.05.2024 | Nyheter
Projektledarna för Ekosystemavtalsprojekten träffades för informationsutbyte den 14.5. Under tillfället fick ledarna för fjorton olika projekt berätta om projektets mål, framskridande, framgångar och utmaningar samt svara på frågor. Och det blev många frågor. Under förmiddagsträffen föddes såväl synergier som samarbetsplaner.
Läs mera

Företagarkassan är företagarens ekonomiska livlina

14.05.2024 | Nyheter
Hur lovande ditt företags framtid än verkar vara, har det, speciellt de senaste åren, blivit tydligt hur viktigt det är att ha något att falla tillbaka på när det oförutsedda händer. Som företagare är Företagarkassan den enda källan till inkomstrelaterad dagpenning ifall du blir arbetslös på grund av avslutad företagsverksamhet.
Läs mera

Trädgårdsintresset blev deltidssyssla

13.05.2024 | Nyheter
Efter en kylig och försenad vår är nu trädgårdssäsongen äntligen igång i Österbotten – något som Minna Saari i Tervajoki också märker som första årets företagare i just den branschen. Telefonen har gått varm de senaste veckorna och kalendern fylls med allt från beskärnings- till planteringsuppdrag.
Läs mera

Vi söker: Projektchef inom bygg- och infrasektorn

08.05.2024 | Nyheter
Vi behöver stärka våra resurser inom region- och företagsutveckling. Som projektchef kommer du att genomföra regionala utvecklingsprojekt inom bygg- och infrasektorn samt främja energieffektivitetsutvecklingen inom den byggda miljön. Det omfattar bl.a. att leda Regional Network towards Sustainable Construction 2025 -utvecklingsarbetet tillsammans med våra intressegrupper.
Läs mera

Bokföringsbyrån är fortfarande företagarens viktigaste partner

26.04.2024 | Nyheter
Nyföretagscentrum Startias expertpartner Kjell Ahläng från Convido besökte VASEK i april för att träffa företagsrådgivare. Under samtalet delade han med sig av bokföringsbyråernas hälsningar till nya företagare och andra företagskunder, samt förstås till företagsrådgivarna.Enligt Ahläng har de senaste utvecklingsstegen inom ekonomiprogram revolutionerat företagens bokföring:
Läs mera