Kolneutral mobilitet behandlades i workshop ur olika synvinklar

08.12.2020

ilmasto ja liikenne 1920x1358

I MoveIT-projektets workshop den 2 december diskuterade man vilka åtgärder som borde tecknas ned i färdplanen, som förbereds som bäst, för att nå målsättningen att få koldioxidsnåla transporttjänster i Vasaregionen år 2030.

Överinspektör Laura Langer från Transport- och kommunikationsverket Traficom höll inledningstalet. Enligt henne har kollektivtrafiken som mål att vara en lättillgänglig och hållbar form av transport som även ska fungera effektivt. Dessa fördelar, sade hon, kan till och med vara mera betydande än kollektivtrafikens klimatfördelar, när man tänker på saken ur jämställdhetens och trivsamma livsmiljöns synvinkel.

– Kollektivtrafikens klimatpåverkan är som störst när den kopplas tätt till ekonomiska kontrollmedel, konstaterade Langer.

Passagerarantalet inom kollektivtrafiken har under ett årtionde ökat med cirka 13 procent i stora städer och med 27 procent i medelstora städer. Också långdistanstrafiken av tåg har ökat med 21 procent.

– Distansjobb, flexibelt arbete och distansstudier påverkar efterfrågan på kollektivtrafik. Detta kan leda till att man i glesbygden hamnar att ta till anropsstyrda transporttjänster. Å andra sidan kan jämnare rusningstoppar göra tjänsten enklare att organisera. En permanent minskning av efterfrågan kan försvaga förutsättningarna att erbjuda kollektivtrafik, funderade Langer.

MoveIT-projektets projektsakkunig Heli Siirilä från Vasa universitets Innolab utmanade workshopdeltagarna att fundera och komma fram till mer fungerande medel som kunde påverka koldioxidneutraliteten av transporttjänster och mobilitet i Vasaregionen. Ämnet beaktades utifrån ekonomi, markanvändning, regioner, transport, tjänster och näringsliv samt arbetsplatser.

Enligt gruppen som övervägde regionernas roll är det viktigt att de olika områdenas möjligheter och särdrag beaktas, och att man bör försöka klargöra varför man i varje region väljer att använda den egna bilen i stället för de andra alternativen. Detta ansågs främst handla om en attitydfråga: användningen av kollektivtrafik anses utan orsak som alltför svårt och på grund av förhandsinställningen ger man den inte ens en chans.

Företag och arbetsplatser ansågs spela en viktig roll när det gäller att stödja koldioxidneutral mobilitet. Särskilt när det är arbetsgivarna som drar mest nytta av hälsoeffekterna som motion medför. Ibruktagandet av personalcykelförmånen berömdes.

När det gäller ekonomin, noterades det att man på företagsfältet ser fler hot än möjligheter i styrandet av koldioxidneutral mobilitet. Information om ämnet, men även morötter behövs mer. Minskningen av kostnaderna för bilåkning kommer mycket sannolikt att ha en positiv inverkan på lokalekonomin. Stödjande av cykling och särskilt elcyklar ansågs dock framförallt vara en ekonomisk handling.

Projektchef Matias Båsk var nöjd med diskussionerna som fördes i workshoparna:

– Det fördes en väldigt aktiv diskussion i grupperna, och vi fick värdefull information och användbara synpunkter i ämnet. Detta är vad vi kan dra nytta av när vi nu bygger vidare på strukturen och innehållet i färdplanen, berömmer Båsk.

En nulägesanalys har redan genomförts i MoveIT-projektet. Ytterligare två workshopar kommer att arrangeras i projektet på vårvintern 2021, varav den första kommer att rikta sig på att behandla ämnet ur små kommuners perspektiv, och i den andra kommer man att slutföra utkastet till färdplanen. Färdplanen kommer att färdigställas under våren 2021.

 ‹ Gå till "Nyheter"

Energiseminariet fokuserade på framtida investeringar

07.02.2023 | Nyheter
Nordiskt energiseminarium samlade mer än 200 deltagare på Wasa Innovation Center den 30 januari. I seminariet anordnat av Finsk-svenska Handelskammaren, Norsk-Finska handelsföreningen och VASEK diskuterades bland annat investeringar, utveckling och samarbete.
Läs mera

Trafiken i Vasa hamn ökade kraftigt

03.02.2023 | Nyheter
Siffrorna för Kvarken Ports i Vasa år 2022 visar på en stark expansion av verksamheten över hela linjen. Kvarken Ports är det gemensamma hamnbolaget för Vasa och Umeå. Industrins tillväxt och den positiva trenden mot miljövänliga fartygstransporter i Vasaregionen återspeglas på flera av Kvarken Ports Vasas trafiksegment.
Läs mera

FöPL-reformen trädde i kraft vid årskiftet

31.01.2023 | Nyheter
Lagen om pension för företagare ändrades 1.1.2023: arbetsinkomsten preciseras och kontrolleras regelbundet. Den största ändringen i FöPL-reformen gäller pensionsbolagens skyldighet att kontrollera företagarens arbetsinkomst regelbundet vart tredje år.
Läs mera

Maria lever sin dröm med egen salong

31.01.2023 | Nyheter
Vi befinner oss i centrum av Storkyro. Här, vägg i vägg med apoteket, finns sedan förra våren Maria Uusihakas frisör- och skönhetssalong MAU Hair & Beauty. Maria valde att i en tid som präglas av ett osäkert världsläge att öppna eget på hemorten, efter nästan tio år som näringsidkare på hyrstol i centrum av Vasa.
Läs mera

Samarbete behövs för att förverkliga gigalogistik

26.01.2023 | Nyheter
Det traditionella logistikforumet som organiserades av VASEK 19.1 samlade regionens logistikoperatörer och speditörer över en frukost. Vasas stadsdirektör och ledare för GigaVaasa-teamet, Tomas Häyry öppnade evenemanget och påminde lyssnarna om det arbete som redan har gjorts för att utveckla batterivärdekedjan och vad som fortfarande finns kvar att göra:
Läs mera

Varför är det värt att fundera på att sälja företaget redan före uppstart?

26.01.2023 | Nyheter
Det är kanske inte den första tanken i nyföretagarens huvud att tänka på att sälja ett företag som är i startgroparna, men det finns nog skäl att göra det. Våra företagsrådgivare berättar varför.
Läs mera

På arbetsplatser i Vasaregionen får man uttrycka sina känslor

24.01.2023 | Nyheter
Kan du vara dig själv på jobbet? Eller kan du visa dina medarbetare att idag är en dålig dag eller berätta att projektet inte fortskrider? Eller behöver du spela en roll, oavsett hur mycket det irriterar dig?
Läs mera

Företagsbyn i Österbotten redan i 10 år – VASEK och Startia med från början

20.01.2023 | Nyheter
Tiden går fort: i år har det gått tio år sedan det framgångsrika Företagsbyn-konceptet kom till Österbotten. Företagsbyn i Österbotten inledde sin verksamhet i september 2013. VASEK och Nyföretagscentrum Startia har stött Företagsbyns verksamhet redan från början.
Läs mera