Alla drar nytta av ett hållbart ledarskap: arbetstagaren, arbetsgivaren, i slutändan själva arbetet

14.10.2021

FSL UL JMUlrika och Jon med den viktigaste frågan

Under webbinariet som anordnades av projektet Future Cleantech Solutions den 7 oktober höll föreläsare, förändringsledare och utbildaren Ulrika Sedin en föreläsning om hållbart ledarskap i en föränderlig värld. Moderator för webbinariet var Jon Moraeus, internationell affärsutvecklare hos Future Cleantech Solutions. Intresset var stort med över 300 anmälda från både svenska och finska sidan av Kvarken.

Hållbart arbete handlar om att skapa och återskapa mänskliga resurser snarare än att förbruka dem. Ett hållbart ledarskap handlar om förmågan att utveckla långsiktigt goda resultat, ta hand om sig själv och att lära sig använda verktyg för hur man bygger en verksamhet med hållbara medarbetare, som blir sedda och bemötta som de individer de är. Som ledare påverkar du din omgivning och bidrar till beaktandet av dess hållbarhet, jämställdhet och mångfald.

— Vad har en Formel 1-tävling och det hållbara ledarskapet gemensamt? frågar Ulrika Sedin. För att lyckas i sitt jobb måste man veta hur man fokuserar, bromsar och vilar på rätt ställen, eftersom den digitala världen vi lever i är lika snabb och föränderlig som en Formel 1-tävling. Ledaren måste vara en racerförare som leder både sig själv och andra på ett hållbart sätt.

Enligt Sedin kan världen beskrivas på engelska med termen VUCA (volatile, uncertain, complex, ambiguous), vilket innebär att den är instabil, osäker, komplex och tvetydig. Sedin ställer en viktig fråga: Vilken typ av ledarskap är nödvändigt i en sådan värld?

Sedin säger att det väsentliga är en vision, öppet ledarskap och tydlig kommunikation så att vi vet i vilken riktning vi borde fortsätta när saker och ting förändras. Även enkla saker kan bli komplicerade, men man kan övervinna detta genom att fokusera på de viktigaste sakerna och arbeta i team. Dessutom bör arbetsgemenskapen också på ett flexibelt sätt acceptera eventuella fel och fastställa kortsiktiga mål för att göra korrigeringar på väg mot en större vision.

Speciellt nyligen har VUCA-världens färdigheter behövts.

– Ingen av oss kunde förutse en pandemi, men vi var fortfarande tvungna att klara av det. I denna verksamhetsmiljö innebär hållbart ledarskap förmågan att leverera resultat utan att välbefinnandet hos organisationens ledare och medarbetare äventyras, säger Sedin.

En välmående arbetstagare orkar mer

Man måste komma ihåg att stress och produktivitet hänger ihop. Kostnader vid lägre produktivitetsnivåer är högre än sjukskrivningar. Hållbart ledarskap kräver en viss organisationsstruktur, men det är viktigt att ta hänsyn till eftersom det är direkt kopplat till effektivitet och lönsamhet.

Den stress som upplevs i arbetslivet har två sidor; den kan vara den nödvändiga motorn för att nå resultat. Å andra sidan kan alltför hård och långvarig stress också hindra dig från att nå dina mål.
Sedin ringade in hållbart ledarskap genom att poängtera vikten av att utgå från sig själv och sedan hålla mående högt på agendan vid varje möte. Se dina medarbetare! Lyssna på dem! Hur ska du annars kunna leda på ett bra sätt?

Verktyg för hållbart ledarskap

Hållbart ledarskap är starkt knutet till både välmående hos varje medarbetare i en organisation och hanteringen av omvärldsfaktorer. Detta kräver analys av organisationens nuvarande tillstånd, så att inte bara den fysiska miljön utan även den mentala ergonomin kan förbättras. Det handlar inte bara om anställda, utan chefen måste se till att hålla sig frisk för att kunna arbeta och leda på bästa möjliga sätt. Då är det lättare att jobba effektivt.

Enligt Sedin omfattar mental ergonomi arbetsteknik, arbetskultur och arbetsledning.

— Chefen måste göra det möjligt att jobba mot ett tydligt mål, till exempel genom att klargöra innehållet och målen för mötena. Det kan också vara lämpligt att begränsa användningen av digitala verktyg i vissa fall om det helt enkelt orsakar digital stress. Förväntningarna måste också vara tydliga; när måste man vara nåbar och när behöver man inte vara det ? Om förväntningarna är tydliga är det också lättare att prioritera och begränsa sin egen arbetsbelastning, påminner hon.

Vi har ett socialt behov av att jobba med andra människor, så arbetskulturen måste möjliggöra det.

—  I de mest effektiva företagen har medarbetaren en känsla av att teamarbetet är framgångsrikt och alla har en trygg känsla och möjlighet att fokusera och utvecklas genom feedback. Om feedbacken är bra, kommer arbetstagaren förmodligen att vilja göra sitt bästa återigen .

I arbetsledningen måste man komma ihåg rimligheten i krav och arbetsbelastning. Det är här Sedin nämner den svenska termen lagom, vilket betyder att något är varken för mycket eller för litet.

— Målet är att ha kontroll över saker och ting. Arbetsrelaterad stress leder till att man blir defensiv i vilket fall det skulle vara bra att kunna söka hjälp från sina kollegor. Chefen måste därför möjliggöra rätt typ av utbildning, i enlighet med behov, men också upprätthålla en kultur där det är möjligt att be om hjälp. Om att-göra-listan är för lång börjar vi undvika och förhala saker eftersom våra hjärnor känner att vi inte kan kontrollera situationen eller har för mycket att göra. Det måste finnas tid för återställande och återhämtning, som vid ett depåstopp i en Formel 1-tävling.

När allt kommer omkring, enligt Sedin, är den viktigaste frågan när man fattar beslut:

— Hur påverkar detta människors välbefinnande i vår arbetsgemenskap och vad behöver göras för att främja hållbarheten? För om du ska göra något i det långa loppet; du måste göra det hållbart och inte som racerförare som kör av banan.

 

Eventet ordnades av Future Cleantech Solutions-projektet, som finansieras 2019–2021 av Interreg Botnia-Atlantica, Österbottens förbund, Region Västerbotten, Region Västernorrland, Teknologicenter Merinova, Vasaregionens Utveckling Ab VASEK, Vasa stad, Karlebynejdens Utveckling Ab (KOSEK), Karleby stad, Skellefteå kommun, Umeå kommun, Örnsköldsviks kommun, Umeå Energi och Skellefteå Kraft.

 ‹ Gå till "Nyheter"

Energiseminariet fokuserade på framtida investeringar

07.02.2023 | Nyheter
Nordiskt energiseminarium samlade mer än 200 deltagare på Wasa Innovation Center den 30 januari. I seminariet anordnat av Finsk-svenska Handelskammaren, Norsk-Finska handelsföreningen och VASEK diskuterades bland annat investeringar, utveckling och samarbete.
Läs mera

Trafiken i Vasa hamn ökade kraftigt

03.02.2023 | Nyheter
Siffrorna för Kvarken Ports i Vasa år 2022 visar på en stark expansion av verksamheten över hela linjen. Kvarken Ports är det gemensamma hamnbolaget för Vasa och Umeå. Industrins tillväxt och den positiva trenden mot miljövänliga fartygstransporter i Vasaregionen återspeglas på flera av Kvarken Ports Vasas trafiksegment.
Läs mera

FöPL-reformen trädde i kraft vid årskiftet

31.01.2023 | Nyheter
Lagen om pension för företagare ändrades 1.1.2023: arbetsinkomsten preciseras och kontrolleras regelbundet. Den största ändringen i FöPL-reformen gäller pensionsbolagens skyldighet att kontrollera företagarens arbetsinkomst regelbundet vart tredje år.
Läs mera

Maria lever sin dröm med egen salong

31.01.2023 | Nyheter
Vi befinner oss i centrum av Storkyro. Här, vägg i vägg med apoteket, finns sedan förra våren Maria Uusihakas frisör- och skönhetssalong MAU Hair & Beauty. Maria valde att i en tid som präglas av ett osäkert världsläge att öppna eget på hemorten, efter nästan tio år som näringsidkare på hyrstol i centrum av Vasa.
Läs mera

Samarbete behövs för att förverkliga gigalogistik

26.01.2023 | Nyheter
Det traditionella logistikforumet som organiserades av VASEK 19.1 samlade regionens logistikoperatörer och speditörer över en frukost. Vasas stadsdirektör och ledare för GigaVaasa-teamet, Tomas Häyry öppnade evenemanget och påminde lyssnarna om det arbete som redan har gjorts för att utveckla batterivärdekedjan och vad som fortfarande finns kvar att göra:
Läs mera

Varför är det värt att fundera på att sälja företaget redan före uppstart?

26.01.2023 | Nyheter
Det är kanske inte den första tanken i nyföretagarens huvud att tänka på att sälja ett företag som är i startgroparna, men det finns nog skäl att göra det. Våra företagsrådgivare berättar varför.
Läs mera

På arbetsplatser i Vasaregionen får man uttrycka sina känslor

24.01.2023 | Nyheter
Kan du vara dig själv på jobbet? Eller kan du visa dina medarbetare att idag är en dålig dag eller berätta att projektet inte fortskrider? Eller behöver du spela en roll, oavsett hur mycket det irriterar dig?
Läs mera

Företagsbyn i Österbotten redan i 10 år – VASEK och Startia med från början

20.01.2023 | Nyheter
Tiden går fort: i år har det gått tio år sedan det framgångsrika Företagsbyn-konceptet kom till Österbotten. Företagsbyn i Österbotten inledde sin verksamhet i september 2013. VASEK och Nyföretagscentrum Startia har stött Företagsbyns verksamhet redan från början.
Läs mera