Alla drar nytta av ett hållbart ledarskap: arbetstagaren, arbetsgivaren, i slutändan själva arbetet

14.10.2021

FSL UL JMUlrika och Jon med den viktigaste frågan

Under webbinariet som anordnades av projektet Future Cleantech Solutions den 7 oktober höll föreläsare, förändringsledare och utbildaren Ulrika Sedin en föreläsning om hållbart ledarskap i en föränderlig värld. Moderator för webbinariet var Jon Moraeus, internationell affärsutvecklare hos Future Cleantech Solutions. Intresset var stort med över 300 anmälda från både svenska och finska sidan av Kvarken.

Hållbart arbete handlar om att skapa och återskapa mänskliga resurser snarare än att förbruka dem. Ett hållbart ledarskap handlar om förmågan att utveckla långsiktigt goda resultat, ta hand om sig själv och att lära sig använda verktyg för hur man bygger en verksamhet med hållbara medarbetare, som blir sedda och bemötta som de individer de är. Som ledare påverkar du din omgivning och bidrar till beaktandet av dess hållbarhet, jämställdhet och mångfald.

— Vad har en Formel 1-tävling och det hållbara ledarskapet gemensamt? frågar Ulrika Sedin. För att lyckas i sitt jobb måste man veta hur man fokuserar, bromsar och vilar på rätt ställen, eftersom den digitala världen vi lever i är lika snabb och föränderlig som en Formel 1-tävling. Ledaren måste vara en racerförare som leder både sig själv och andra på ett hållbart sätt.

Enligt Sedin kan världen beskrivas på engelska med termen VUCA (volatile, uncertain, complex, ambiguous), vilket innebär att den är instabil, osäker, komplex och tvetydig. Sedin ställer en viktig fråga: Vilken typ av ledarskap är nödvändigt i en sådan värld?

Sedin säger att det väsentliga är en vision, öppet ledarskap och tydlig kommunikation så att vi vet i vilken riktning vi borde fortsätta när saker och ting förändras. Även enkla saker kan bli komplicerade, men man kan övervinna detta genom att fokusera på de viktigaste sakerna och arbeta i team. Dessutom bör arbetsgemenskapen också på ett flexibelt sätt acceptera eventuella fel och fastställa kortsiktiga mål för att göra korrigeringar på väg mot en större vision.

Speciellt nyligen har VUCA-världens färdigheter behövts.

– Ingen av oss kunde förutse en pandemi, men vi var fortfarande tvungna att klara av det. I denna verksamhetsmiljö innebär hållbart ledarskap förmågan att leverera resultat utan att välbefinnandet hos organisationens ledare och medarbetare äventyras, säger Sedin.

En välmående arbetstagare orkar mer

Man måste komma ihåg att stress och produktivitet hänger ihop. Kostnader vid lägre produktivitetsnivåer är högre än sjukskrivningar. Hållbart ledarskap kräver en viss organisationsstruktur, men det är viktigt att ta hänsyn till eftersom det är direkt kopplat till effektivitet och lönsamhet.

Den stress som upplevs i arbetslivet har två sidor; den kan vara den nödvändiga motorn för att nå resultat. Å andra sidan kan alltför hård och långvarig stress också hindra dig från att nå dina mål.
Sedin ringade in hållbart ledarskap genom att poängtera vikten av att utgå från sig själv och sedan hålla mående högt på agendan vid varje möte. Se dina medarbetare! Lyssna på dem! Hur ska du annars kunna leda på ett bra sätt?

Verktyg för hållbart ledarskap

Hållbart ledarskap är starkt knutet till både välmående hos varje medarbetare i en organisation och hanteringen av omvärldsfaktorer. Detta kräver analys av organisationens nuvarande tillstånd, så att inte bara den fysiska miljön utan även den mentala ergonomin kan förbättras. Det handlar inte bara om anställda, utan chefen måste se till att hålla sig frisk för att kunna arbeta och leda på bästa möjliga sätt. Då är det lättare att jobba effektivt.

Enligt Sedin omfattar mental ergonomi arbetsteknik, arbetskultur och arbetsledning.

— Chefen måste göra det möjligt att jobba mot ett tydligt mål, till exempel genom att klargöra innehållet och målen för mötena. Det kan också vara lämpligt att begränsa användningen av digitala verktyg i vissa fall om det helt enkelt orsakar digital stress. Förväntningarna måste också vara tydliga; när måste man vara nåbar och när behöver man inte vara det ? Om förväntningarna är tydliga är det också lättare att prioritera och begränsa sin egen arbetsbelastning, påminner hon.

Vi har ett socialt behov av att jobba med andra människor, så arbetskulturen måste möjliggöra det.

—  I de mest effektiva företagen har medarbetaren en känsla av att teamarbetet är framgångsrikt och alla har en trygg känsla och möjlighet att fokusera och utvecklas genom feedback. Om feedbacken är bra, kommer arbetstagaren förmodligen att vilja göra sitt bästa återigen .

I arbetsledningen måste man komma ihåg rimligheten i krav och arbetsbelastning. Det är här Sedin nämner den svenska termen lagom, vilket betyder att något är varken för mycket eller för litet.

— Målet är att ha kontroll över saker och ting. Arbetsrelaterad stress leder till att man blir defensiv i vilket fall det skulle vara bra att kunna söka hjälp från sina kollegor. Chefen måste därför möjliggöra rätt typ av utbildning, i enlighet med behov, men också upprätthålla en kultur där det är möjligt att be om hjälp. Om att-göra-listan är för lång börjar vi undvika och förhala saker eftersom våra hjärnor känner att vi inte kan kontrollera situationen eller har för mycket att göra. Det måste finnas tid för återställande och återhämtning, som vid ett depåstopp i en Formel 1-tävling.

När allt kommer omkring, enligt Sedin, är den viktigaste frågan när man fattar beslut:

— Hur påverkar detta människors välbefinnande i vår arbetsgemenskap och vad behöver göras för att främja hållbarheten? För om du ska göra något i det långa loppet; du måste göra det hållbart och inte som racerförare som kör av banan.

 

Eventet ordnades av Future Cleantech Solutions-projektet, som finansieras 2019–2021 av Interreg Botnia-Atlantica, Österbottens förbund, Region Västerbotten, Region Västernorrland, Teknologicenter Merinova, Vasaregionens Utveckling Ab VASEK, Vasa stad, Karlebynejdens Utveckling Ab (KOSEK), Karleby stad, Skellefteå kommun, Umeå kommun, Örnsköldsviks kommun, Umeå Energi och Skellefteå Kraft.

 ‹ Gå till "Nyheter"

Hållbarhetsarbete är en fortgående process i turismbranschen

29.11.2021 | Nyheter
26 företagare från hela Österbotten hade samlats 18.11 för att delta i en informationskväll på temat Vad är hållbar och ansvarsfullt utvecklande av Turismen?
Läs mera

Rekryterings- och anställningsfrågor bör hanteras sakligt och öppet

22.11.2021 | Nyheter
DKCO Advokatbyrås sakkunniga Nathalie Myrskog, Aki Aapio och Sofia Saarikko gav deltagarna en järndos av information om rekryterings- och anställningsfrågor vid evenemanget som arrangerades av VASEK och Kust-Österbottens Företagare den 18 november.
Läs mera

Vätgasnätverket knöt nya kontakter i Vasa

16.11.2021 | Nyheter
Den 11 november 2021 samlades det nationella vätgasnätverket i Vasa. Programmet för dagen inkluderade bland annat ett vätgasseminarium i Hankens auditorium som arrangerades gemensamt av Vasaregionens Utveckling Ab VASEK och projektet H2 Ecosystem Roadmap. Presentationerna under seminariet gav upphov till livliga diskussioner och en hel del nya kontakter knöts.
Läs mera

Förhandlingarna om tomterna på GigaVaasa-området fortgår

12.11.2021 | Nyheter
Johnson Matthey myy akkumateriaaliliiketoimintansa, Vaasa tulee jatkamaan neuvotteluja uuden omistajan kanssa. GigaVaasa-alueen muistakin tonteista käydään keskusteluja useiden toimijoiden kanssa.
Läs mera

Prao visar arbetslivets olika möjligheter – Prao elevens tankar

12.11.2021 | Nyheter
Hej, jag är en prao elev på Vasaregionens Utveckling VASEK den här veckan.
Läs mera

Vardagslycka – medarbetarnas lycka är också viktigt för företag

11.11.2021 | Nyheter
Hur kan arbete och lycka hjälpa oss att nå framgång? Detta diskuterades på torsdag 4.11 i ett ledarskapsseminarium som anordnades i samarbete med Vasa universitetets Executive Education, Vasa stad och Vasaregionens Utveckling Ab VASEK. Evenemanget lockade representanter från företagsvärlden i Vasa, både på plats i Wasa Innovation Center och på distans.
Läs mera

Lantbruksmaskiner och -byggnader är Johans nisch

09.11.2021 | Nyheter
Det är sen höst och dimman ligger tät över Vörå när vi hälsar på i Johan Asplunds verkstad på Bergbyvägen. Sedan 2007 tillbaka driver han företaget Johans Service med fokus på service och reparationer av i huvudsak lantbruksmaskiner. Största delen av arbetstiden tillbringar han ute på fält, ofta hemma hos kunden, men för två år sedan investerade han i ett...
Läs mera

Nya företag startas aktivt – Nyföretagarcentralerna i Finland rf. uppmuntrar också till ägarskiften

08.11.2021 | Nyheter
Under perioden januari–september grundades det sammanlagt 150 nya företag med hjälp av Vasaregionens Nyföretagscentrum Startia, vilket var 6 % mer än under motsvarande period i 2020. Att starta företag från noll är fortfarande det vanligaste sättet att bli företagare, men Nyföretagarcentralerna i Finland rf. uppmuntrar också att överväga som ett alternativ att ta över ett fungerande företag.
Läs mera