Besökscentret Meteoria fick utmärkelsen som grön föregångare

14.06.2022

Besökscentret Meteoria är på många sätt unikt. Här finns åskådliga utställningar mitt i Söderfjärdens meteoritkrater om Söderfjärdens minst 520 miljoner år långa historia. Dessutom har centret meteoritutställningar, ett astronomiskt observatorium, ett fågeltorn och en modell av vårt solsystem för besökare att bekanta sig med.

Men centret har fler utmärkande särdrag. Idag kan besökscentret konstateras vara mycket mera än endast ett besökscenter för turister. Man kunde till och med kalla det för ett laboratorium för förnybara energilösningar. Meteorians energiexpert Hans Lindén berättar att man producerar sol- och vindenergi som gör besökscentret självförsörjande närapå året runt. Som backup under vintermånaderna har man använt en biodieseldriven generator som möjliggjort ordnandet av enstaka evenemang även under kalla vinterdagar. Utöver detta har man även skapat värme från en biomeiler (en kompost bestående av färsk flis och hästdynga) samt varit sparsam i energiförbrukningen genom lågenergilampor och energisparande styrning av installationer.

Nu har satsningarna även noterats av Visit Finland som beviljat Meteorian status som föregångare för hållbar utveckling och STF Sustainable Travel Finland -certifikatet. Meteorian som attraktion är den första STF-föregångaren inom Visit Vaasas område och bland de första i hela landet. STF-utmärkelsen beviljas på basen av olika miljömässiga, sociokulturella och ekonomiska kriterier.

Utmärkelsen kan sägas vara en belöning för det systematiska arbete som man målmedvetet genomfört kring besökscentret ända sedan centrets start år 2008. 

IMG 2626Till vänster Meteorians projektsekreterare Matts Andersén och till höger energiexpert Hans Lindén.

Tusentals talkotimmar ligger bakom arbetet

Framförallt har samarbetet med högskolorna Åbo Akademi, Vaasan Yliopisto och Yrkeshögskolan Novia bidragit till att man kunnat göra satsningar på rena energikällor. Enligt Lindén har samarbetena bland annat möjliggjort frambringandet av data gällande centrets energikapacitet, som utnyttjas till undervisning och forskning.

Förnybara energiproduktionen är förmodligen det mest framträdande i centrets hållbarhetsarbete. Men som det i STF-kriterierna framgår finns det även en rad andra kriterier som måste uppfyllas.

Till de sociokulturella STF-kriterierna hör exempelvis utvecklingen av tillit och social kompetens. Meteorians långvariga projektsekreterare Matts Andersén från Sundom bygdeförening berättar att frivilligarbete är en väsentlig del av Meteorians skötsel och utveckling, vilket samtidigt gynnar samhörigheten och byautvecklingen.

– Det har gjorts tusentals talkotimmar här, exempelvis har Meteoria-sektionen ett byggteam med mångsidig expertis, som i år tillsammans med en kurs från yrkesakademin YA jobbar med ett utvidgningsprojekt av ett utställningsutrymme och av energiproduktionen. Vi har vi även en skötselgrupp och ett forskningsteam som jobbar på frivillig basis. Allt som allt har vi ca 40-50 talkoarbetare som bidrar på något sätt.

IMG 2634Mycket expertis och arbete ligger bakom energilösningarna vid Meteoria. På bilden syns solpaneler och i bakgrunden en vindmölla.

 Angående ekonomisk hållbarhet konstaterar Andersén att man endast använder pengar som man införtjänat.

– Driften av besökscentret sköts med de intäkter som vi får från besökare och nya investeringar görs endast med hjälp av olika projektbidrag. Under åren har vi fått mycket bidrag från olika fonder som exempelvis Svenska kulturfonden och från Vasa stad, staten samt från EU-nivå. Utan dem hade alla investeringar inte varit möjliga, framhäver Andersén.

Upprätthållningen av statuset kräver fortsatta insatser Andersén och Lindén värdesätter STF-statuset högt.

– Den positiva synligheten, som det medför för Meteorian, bidrar till att vi får flera besökare, särskilt i takt med att hållbarhetsfrågor lyfts upp i världen i allt högre grad, poängterar Andersén.

Det har krävts stora mängder av arbetstimmar för att verifiera uppfyllandet av de olika hållbarhetskriterierna. Men arbetet stannar inte här. I och med att statusen endast gäller för ett år i gången krävs det även i fortsättningen nya insatser för att behålla STF-statusen.

– Exempelvis pollineringen är ytterst viktig för mänskligheten. Därför har vi nu som en symbolisk gärning öppnat ett insekthotell för hotade insekter. Till nya hållbarhetsåtgärder kan även räknas rabatten som vi kommer att erbjuda besökare som kommer till fots eller med cykel, berättar Andersén.

Det finns även intresse av att utveckla nya samt ännu effektivare energilösningar för framtiden i samarbete med högskolorna i Vasa, nämner Lindén.

 

Projektet Hållbart Österbotten koordineras av Kristinestads näringslivscentral i samarbete med Vasaregionens Utveckling Ab VASEK, Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia och Dynamo Närpes.‹ Gå till "Nyheter"

Mångsidig advokatbyrå ger råd även på sociala medier

28.06.2022 | Nyheter
Startias långvarige expertpartner Näsman & Båsk är en mångkunnig advokatbyrå. Byrån administrerar inte bara civilrättsliga och straffrättsliga frågor, men också administrativa frågor och har både företags- och privatkunder.
Läs mera

Hållbarhetsarbete på företagsbesök

27.06.2022 | Nyheter
Vöråföretaget Orapac från Oravais producerar förpackningar och har utsett ett eller flera miljömål för sin verksamhet för varje verksamhetsår. Företaget organiserade en hållbarhetseftermiddag för sin personal i torsdags före midsommar. Göran Östberg, VASEKs projektchef för cirkulär ekonomi, och projektchef Tomas Knuts, Jakobstadsregionens utvecklingsbolag Concordia, var inbjudna för att prata om hållbarhet och leda en diskussion om hur hållbarhet kan...
Läs mera

VASEKs öppethållningstider på sommaren - observera pausen i TE-byråns startpengsbehandling i juli

20.06.2022 | Nyheter
VASEK har stängt i juli veckorna 28, 29 och 30, det vill säga 11.–29.7.2022. Österbottens TE-byrå har sommaruppehåll i startpengsbehandlingen 4.7.–31.7.2022.
Läs mera

Sommarbusstrafiken fortsätter runt om i tre kommuner även under den kommande sommaren

17.06.2022 | Nyheter
Förra sommaren genomfördes i samarbete med Vasaregionens Utveckling VASEK och Visit Vasa lanseringen av sommarbussen dvs. en gemensam transport till de mest populära besöksmålen i vår region. Projektet, som fick finansiering från arbets- och näringsministeriet, hade som mål att inleda en pilot för att öka antalet besökare till de olika företagen och besöksmålen på ett mer miljövänligt sätt.
Läs mera

Vet detta om startpeng och undvik fallgroparna

16.06.2022 | Nyheter
Syftet med startpeng är att trygga företagarens utkomst tills företagsverksamheten kommer ordentligt igång. Startpengen är ett inkomsttillägg för företagaren, inte företagets pengar. En företagare måste kunna leva och kanske försörja sin familj även när det inte går att betala ut tillräckligt med lön åt sig själv i början av företagsverksamheten.
Läs mera

Företagsrådgivare anträffbara även i kommunhuset – boka alltid tid på förhand

15.06.2022 | Nyheter
Via online-bokningskalendern kan du boka möte, videomöte eller telefontid med en företagsrådgivare till en tidpunkt som passar dig.
Läs mera

Besökscentret Meteoria fick utmärkelsen som grön föregångare

14.06.2022 | Nyheter
Besökscentret Meteoria fick status som föregångare för hållbar utveckling och STF Sustainable Travel Finland -certifikatet. Meteorian som attraktion är den första STF-föregångaren inom Visit Vaasas område och bland de första i hela landet. STF-utmärkelsen beviljas på basen av olika miljömässiga, sociokulturella och ekonomiska kriterier. Utmärkelsen kan sägas vara en belöning för det systematiska arbete som man målmedvetet genomfört kring besökscentret...
Läs mera

VASEK på en hållbar resa

10.06.2022 | Nyheter
I slutet av 2021 utarbetade VASEK i enlighet med tidigare strategi en hållbarhetsplan. Under ledning av VASEKs hållbarhetsarbetsgrupp valde hela personalen tillsammans under våren 2021 ut tre huvudmål för organisationen samt deras delmål i FN:s globala agenda för hållbar utveckling, Agenda 2030. Personalen bestämde att sträva efter att uppnå målen inom områden; jämställdhet, minskad ojämlikhet och hållbar konsumtion i vardagen...
Läs mera