Det lönar sig att göra beräkningen av koldioxidavtrycket korrekt på en gång

21.04.2021

alexander schimmeck CBn7EPLJ9V0 unsplash

Beräkning av koldioxidavtrycket är ofta det första man kommer att tänka på när ett företag börjar se över sitt eget hållbarhets- och ansvarsarbete. Webbinaret Företagens koldioxidberäkning och verktyg som organiserades av CERM-projektet 15.4. sammanförde över 100 personer som var intresserade av att höra hur och vilka verktyg som behövs för att komma igång med arbetet.

Henrik Österlund från Ecobio Oy påminde om att alla nu går mot koldioxidsnålhet, vilket för många företag också utgör en konkret drivande kraft.

– Det lönar sig för företag att investera i hållbarhetsarbete och ansvarsfullhet, eftersom det är något som förväntas av konsumenterna och en investering i det utgör också en differentieringsfaktor. Hållbarhetsarbetet kan även ha en inverkan på finansieringen och kapitalanskaffningen. Att stärka varumärket är också av betydelse, liksom att ha en positivare image som arbetsgivare.

Österlund uppmanade deltagare att fundera:

–  Tänk på var ni som företag är nu? Är ni i utvecklingsskedet, håller ni på att etablera er, mogna eller till och med fungerar som vägledande i fråga om hållbarhet? Vart borde ni vara på väg och vart är världen och era kunder på väg?

Inka Voutilainen från Ecobio Oy uppmanade också företag att fundera på varför koldioxidavtrycket beräknas och vilka företagets huvudsakligaste utsläppskällor är.

– Det är viktigt att sätta upp mål och fastställa gränser för beräkningen samt identifiera direkta och indirekta utsläpp i värdekedjans olika skeden. På mängden arbete som orsakas av beräkningen av koldioxidavtrycket inverkar, förutom avgränsningarna, också den önskade noggrannheten i beräkningen och de interna rapporterings- och lagringsmetoderna av data, listade Voutilainen.

Enligt Voutilainen bör beräkningen av koldioxidavtrycket årligen uppdateras och det är skäl att ange ett referensår för beräkningen, med vilka framsteg kan jämföras.

– Det lönar sig att göra beräkningen korrekt på en gång, eftersom det underlättar för de kommande åren. Beräkningen bör också vara transparent så att man enkelt kan gå tillbaka till siffrorna och uppdatera dem, och därför är noggrann dokumentation viktig, påminde Voutilainen.

I webbinaret berättade också Mikael Löfqvist om Scandic Trans hållbarhetsarbete och hur Scandic Trans kan hjälpa sina egna kunder med omfattande utsläppsrapportering för transporter. Asseri Laitinen från VAMK talade för sin del om det pågående Kolneutralt företag-utbildningsprojektet.

 ‹ Gå till "Nyheter"

Mångsidig advokatbyrå ger råd även på sociala medier

28.06.2022 | Nyheter
Startias långvarige expertpartner Näsman & Båsk är en mångkunnig advokatbyrå. Byrån administrerar inte bara civilrättsliga och straffrättsliga frågor, men också administrativa frågor och har både företags- och privatkunder.
Läs mera

Hållbarhetsarbete på företagsbesök

27.06.2022 | Nyheter
Vöråföretaget Orapac från Oravais producerar förpackningar och har utsett ett eller flera miljömål för sin verksamhet för varje verksamhetsår. Företaget organiserade en hållbarhetseftermiddag för sin personal i torsdags före midsommar. Göran Östberg, VASEKs projektchef för cirkulär ekonomi, och projektchef Tomas Knuts, Jakobstadsregionens utvecklingsbolag Concordia, var inbjudna för att prata om hållbarhet och leda en diskussion om hur hållbarhet kan...
Läs mera

VASEKs öppethållningstider på sommaren - observera pausen i TE-byråns startpengsbehandling i juli

20.06.2022 | Nyheter
VASEK har stängt i juli veckorna 28, 29 och 30, det vill säga 11.–29.7.2022. Österbottens TE-byrå har sommaruppehåll i startpengsbehandlingen 4.7.–31.7.2022.
Läs mera

Sommarbusstrafiken fortsätter runt om i tre kommuner även under den kommande sommaren

17.06.2022 | Nyheter
Förra sommaren genomfördes i samarbete med Vasaregionens Utveckling VASEK och Visit Vasa lanseringen av sommarbussen dvs. en gemensam transport till de mest populära besöksmålen i vår region. Projektet, som fick finansiering från arbets- och näringsministeriet, hade som mål att inleda en pilot för att öka antalet besökare till de olika företagen och besöksmålen på ett mer miljövänligt sätt.
Läs mera

Vet detta om startpeng och undvik fallgroparna

16.06.2022 | Nyheter
Syftet med startpeng är att trygga företagarens utkomst tills företagsverksamheten kommer ordentligt igång. Startpengen är ett inkomsttillägg för företagaren, inte företagets pengar. En företagare måste kunna leva och kanske försörja sin familj även när det inte går att betala ut tillräckligt med lön åt sig själv i början av företagsverksamheten.
Läs mera

Företagsrådgivare anträffbara även i kommunhuset – boka alltid tid på förhand

15.06.2022 | Nyheter
Via online-bokningskalendern kan du boka möte, videomöte eller telefontid med en företagsrådgivare till en tidpunkt som passar dig.
Läs mera

Besökscentret Meteoria fick utmärkelsen som grön föregångare

14.06.2022 | Nyheter
Besökscentret Meteoria fick status som föregångare för hållbar utveckling och STF Sustainable Travel Finland -certifikatet. Meteorian som attraktion är den första STF-föregångaren inom Visit Vaasas område och bland de första i hela landet. STF-utmärkelsen beviljas på basen av olika miljömässiga, sociokulturella och ekonomiska kriterier. Utmärkelsen kan sägas vara en belöning för det systematiska arbete som man målmedvetet genomfört kring besökscentret...
Läs mera

VASEK på en hållbar resa

10.06.2022 | Nyheter
I slutet av 2021 utarbetade VASEK i enlighet med tidigare strategi en hållbarhetsplan. Under ledning av VASEKs hållbarhetsarbetsgrupp valde hela personalen tillsammans under våren 2021 ut tre huvudmål för organisationen samt deras delmål i FN:s globala agenda för hållbar utveckling, Agenda 2030. Personalen bestämde att sträva efter att uppnå målen inom områden; jämställdhet, minskad ojämlikhet och hållbar konsumtion i vardagen...
Läs mera