Det lönar sig att göra beräkningen av koldioxidavtrycket korrekt på en gång

21.04.2021

alexander schimmeck CBn7EPLJ9V0 unsplash

Beräkning av koldioxidavtrycket är ofta det första man kommer att tänka på när ett företag börjar se över sitt eget hållbarhets- och ansvarsarbete. Webbinaret Företagens koldioxidberäkning och verktyg som organiserades av CERM-projektet 15.4. sammanförde över 100 personer som var intresserade av att höra hur och vilka verktyg som behövs för att komma igång med arbetet.

Henrik Österlund från Ecobio Oy påminde om att alla nu går mot koldioxidsnålhet, vilket för många företag också utgör en konkret drivande kraft.

– Det lönar sig för företag att investera i hållbarhetsarbete och ansvarsfullhet, eftersom det är något som förväntas av konsumenterna och en investering i det utgör också en differentieringsfaktor. Hållbarhetsarbetet kan även ha en inverkan på finansieringen och kapitalanskaffningen. Att stärka varumärket är också av betydelse, liksom att ha en positivare image som arbetsgivare.

Österlund uppmanade deltagare att fundera:

–  Tänk på var ni som företag är nu? Är ni i utvecklingsskedet, håller ni på att etablera er, mogna eller till och med fungerar som vägledande i fråga om hållbarhet? Vart borde ni vara på väg och vart är världen och era kunder på väg?

Inka Voutilainen från Ecobio Oy uppmanade också företag att fundera på varför koldioxidavtrycket beräknas och vilka företagets huvudsakligaste utsläppskällor är.

– Det är viktigt att sätta upp mål och fastställa gränser för beräkningen samt identifiera direkta och indirekta utsläpp i värdekedjans olika skeden. På mängden arbete som orsakas av beräkningen av koldioxidavtrycket inverkar, förutom avgränsningarna, också den önskade noggrannheten i beräkningen och de interna rapporterings- och lagringsmetoderna av data, listade Voutilainen.

Enligt Voutilainen bör beräkningen av koldioxidavtrycket årligen uppdateras och det är skäl att ange ett referensår för beräkningen, med vilka framsteg kan jämföras.

– Det lönar sig att göra beräkningen korrekt på en gång, eftersom det underlättar för de kommande åren. Beräkningen bör också vara transparent så att man enkelt kan gå tillbaka till siffrorna och uppdatera dem, och därför är noggrann dokumentation viktig, påminde Voutilainen.

I webbinaret berättade också Mikael Löfqvist om Scandic Trans hållbarhetsarbete och hur Scandic Trans kan hjälpa sina egna kunder med omfattande utsläppsrapportering för transporter. Asseri Laitinen från VAMK talade för sin del om det pågående Kolneutralt företag-utbildningsprojektet.

 ‹ Gå till "Nyheter"

Styrelsegården i Vasa – ett modernt exempel på en hållbar renovering

29.05.2023 | Nyheter
Vacker stuckatur från en svunnen tid blandas med modern färgsättning i ljusa toner, akustikdämpande fotoväggar och sofistikerade mattor i imponerande längder. Den energisnåla belysningen tänds automatiskt och steglöst vartefter vi äntrar mötesrummen, och i de som används mindre ofta noterar vi direkt en lägre temperatur. Vasa styrelsegård är ett helt nytt hus efter den omfattande renoveringen under 2020-2022.
Läs mera

Företag bör vara hållbara eftersom det är rätt sak att göra – men hur går man egentligen till väga?

17.05.2023 | Nyheter
Varför ska företag arbeta på ett ansvarsfullt sätt, samt tänka på hållbarhet och cirkulär ekonomi? Är det på grund av pengar? Eftersom det är bra för varumärket och ryktet? Eftersom det gör det lättare att rekrytera ny arbetskraft? Eller endast av den anledningen att det är den nya vägen att gå?
Läs mera

I vinnarföretaget är personalens mångfald en styrka

11.05.2023 | Nyheter
Österbottens jämställdhetsföretag 2023 är Bigro Ab från Närpes. Växthusföretaget Bigro sysselsätter cirka 70 personer, som representerar sex olika nationaliteter. Juryn motiverar sitt val med det mångsidiga arbete som gjorts i företaget för att bygga upp arbetsgemenskapens välmående och mångfald.
Läs mera

VASEK20-tidningen delas ut till varje hushåll

10.05.2023 | Nyheter
VASEK20-jubileumstidningen delades 10.5 som ett offentligt meddelande till alla hushåll i Vasaregionen. Tidningen är ett rejält paket om Vasaregionen och förstås om VASEK som firar jubileumsår.
Läs mera

Stubbtech – mer än namnet avslöjar

09.05.2023 | Nyheter
Den har varit segare än på mycket länge – våren – och tiden då högsäsongen inleds för Stubbtech och företagarna Jens Rodas och Thomas Söderlund. Men nu är den här och verksamheten, som fokuserar dels på stubbfräsning och gårdsarbeten, dels på utomhusmålning samt tak- och fasadtvätt, växer år för år. Planen är nu att omorganisera den tudelade verksamheten under separata marknadsföringsnamn.
Läs mera

”Förvänta dig inte resultat vid det första klicket” – E-handel är en gren som kräver flitighet

04.05.2023 | Nyheter
Den 26 april anordnade Viexpo och VASEK ett informationstillfälle om lanseringen av Österbottens e-handelsklubbverksamhet. På evenemanget höll Leevi Parsama, en expert inom digital handel, ett inspirerande tal om de tio viktigaste framgångspunkterna för e-handel.
Läs mera

Miljövänligt, energieffektivt och förmånligt

02.05.2023 | Nyheter
GreenStar är Finlands första koldioxidneutrala hotellkedja och allt fler väljer idag hotell utgående från hållbarhets- och miljöpolicy. Joensuubördige Kristian Ikonen var före sin tid då han grundade kedjan 2008 och skapade ett koncept som nu ligger helt rätt i tiden. Kedjans femte hotell öppnade i Vasa i november 2019, ett projekt som förverkligades av WasaGroup.
Läs mera

I generationsskiften finns alltid även känslorna på spel

20.04.2023 | Nyheter
Ett generationsskifte är ofta en process som involverar många olika tankar och känslor som kan påverka skiftets framgång. Osäkerhet, oro, sorg och längtan, lättnad, förtroende.
Läs mera