Projektet Future Cleantech Solutions från Österbotten vald till vinnare av Arctic Awards 2020

10.12.2020

20201209 ArcticAwardsmote edited2

Arctic Awards utdelas årligen för att lyfta fram exemplariska projekt. I år vann projektet Future Cleantech Solutions (FCS) i kategorin ”Overcoming Critical Mass”. Syftet med priset är att lyfta fram innovativa projekt, som är starkt kopplade med det arktiska området, och som uppfattas inspirerande för området genom att skapa verkliga, mätbara ändringar som gynnar dom arktiska samhällena. På grund av koronasituationen skedde publiceringen av Arctic Award-vinnarna i år virtuellt den 9.12.2020 med följande video: 

Juryns motivering

Varje år presenteras två tävlingskategorier. En jury bestående av fem personer från Arctic Cooperation -programmet utser en vinnare per kategori. I år var kategorierna ”Arctic Entrepreneurial Spirit” och ”Overcoming Critical Mass”, varav den senare nämnda Future Cleantech Solutions vann. Enligt juryns motivering påvisade Future Cleantech Solutions:

  • Att de utvecklat en konkret samarbetsmodell som förnyar cleantech-affärer i Kvarkenregionen genom att samtidigt ta hänsyn till regionens naturresurser och främjandet av jämställdhet
  • Att de svarar bra på behoven hos glesbefolkade områden genom att utveckla kluster, främja cleantechlösningar och skapa vertikala länkar mellan arktiska företag
  • Att de skapat ett smidigt tillvägagångssätt, som är relativt lätt att anpassa och distribuera även i andra delar av den arktiska regionen

Motiverande vinst

Projektet Future Cleantech Solutions är ett projekt som har utvecklingsaktörer i Vasa, Karleby, Örnsköldsvik, Umeå och Skellefteå. Verksamheten som börjat i januari 2019, grundar sig på ett starkt samarbete som på den finska sidan leds av Teknologicenter Merinova, tillsammans med VASEK och Kosek. Projektgruppen har formats till ett verkligt gränsöverskridande samarbetsnätverk, som planerar och genomför alla aktiviteter tillsammans. Arctic Awards medför ytterlig motivation och inspiration att utveckla nya samarbetsformer även i fortsättningen.

– Vi alla i projektgruppen är så otroligt glada över vinsten! jublar Triinu Varblane, finska projektledare för Future Cleantech Solutions och internationell affärsutvecklare på Teknologicenter Merinova

– Vi strävar efter att agera som brobyggare, som utvecklar nya metoder och strukturer som hjälper näringslivet att knyta kontakter, bygga relationer och göra affärer tillsammans. Vi tror på att växande, konkurrenskraftiga och attraktiva regioner kan endast byggas genom breda samarbetsnätverk och öppen informationsspridning, som leder till gemensam nytta och hållbara framtida lösningar. Vår långsiktiga vision är att hålla vår region kopplad, både lokalt och världen runt, på ett klimatvänligt och jämställt sätt, säger hon.

– Future Cleantech Solutions främjar konkreta affärs- och samarbetsmöjligheter inom en bransch som är viktig för Österbotten. Projektet är ett lysande exempel på gränsöverskridande samarbete och vi är glada att det uppmärksammas på det här sättet, säger Stefan Rannanpää, specialplanerare vid Österbottens förbund och medlem i Interregprogrammet Botnia-Atlanticas nationella koordineringsgrupp.

– Vi är glada och stolta att se Future Cleantech Solutions vinna årets Arctic Award i hård konkurrens med projekt från hela europeiska Arktis. Vinsten visar att projektets modell för ökat och utvecklat samarbete mellan cleantech företag i Kvarkenregionen är intressant och hållbar även i ett vidare perspektiv. Det är ett kvitto för oss att vi gjort rätt prioritering att finansiera projektet, säger Sara Sundbaum från Europeiska regionala utvecklingsfonden Botnia-Atlantica sekretariatet.

– För näringslivet är det mycket viktigt att vi kan stödja tillväxten hos företag genom denna typ av projekt. Speciellt viktigt är det i lägen som vi nu befinner oss i, där vikten av skapandet av relationer och nya möjligheter har förstärkts. Jag uppskattar hur FCS-projektet genom sitt arbete har kunnat binda samman en stor del av områdets företag, och samtidigt även förstärka EnergyVaasa-energiklustret. Jag anser att priset visar hur vi fört projektet i rätt riktning genom att ge konkreta lösningar som vårt område kan dra nytta av. Grattis till hela projektet och stort tack till alla finansiärer, säger Mika Konu, verkställande direktör, Teknologicenter Merinova.

– Det pågår stora industriella investeringar inom cleantech- och energisektorn i Kvarkenregionen, som skapar nya kommersiella möjligheter. Samtidigt får vi nästa år en ny färja mellan Vasa och Umeå, som kommer ännu ytterligare förstärka dom logistiska färdigheterna. Genom FCS-projektet skapar vi nya nätverk och affärsförutsättningar på detta starkt utvecklande affärsområde, berättar Stefan Råback, verkställande direktör, Vasaregionens Utveckling Ab VASEK.

– Vi är väldigt glada över vinsten även här i Karleby, och jag gratulerar hela projektteamet för det fina arbetet för att främja samarbetet, stärka näringslivet och öka regionens livskraft. Det är speciellt viktigt för Karleby att upprätthålla goda grannrelationer på såväl Kvarken området som på EU-nivå. EU-projektfinansieringen har en viktig betydelse för regionutvecklingsverksamheten, och de möjliggör många sådana verksamheter som nödvändigtvis inte skulle annars vara möjliga, säger projektets styrgruppsmedlem och Karleby stads utvecklingsdirektör Jonne Sandberg.

Ytterligare information om projektet:

Future Cleantech Solutions strävar efter att öka cleantech företagens konkreta affärs- och samarbetsmöjligheter inom Kvarkenregionen. Projektets mål är att utveckla tillvägagångssätt som möjliggör spridningen av praktisk affärsinformation och stöder konkret gränsöverskridande företagssamarbete samt klustersamarbete och jämställdhetsförverkligande på sitt verksamhetsområde.

Future Cleantech Solutions pågår 2019–2021 och finansieras till 60 procent av Interreg programmet Botnia-Atlantica. Övriga finansiärer är Österbottens förbund, Region Västerbotten, Region Västernorrland, Karleby stad, Karlebynejdens utveckling AB KOSEK, Vasa stad, Vasaregionens Utveckling Ab VASEK, Teknologicentret Merinova, Umeå kommun, Umeå Energi, Skellefteå kommun, Skellefteå Kraft, Örnsköldsviks kommun och Kompetensspridning i Umeå AB.

Tävlingen var öppen för projekt som finansieras av Northern Periphery & Arctic Program, Interreg Botnia-Atlantica, Interreg Nord samt Kolarctic CBC-programmet och Karelia CBC-programmet. Tävlingen är en del av Arctic Cooperation, ett samarbete mellan de fem EU-samarbetsprogrammen, samordnat av Northern Periphery och Arctic Program.

 ‹ Gå till "Nyheter"

VASEKs företagsrådgivare nu del av det nationella nätverket för Företagarens ekonomihjälp

26.02.2024 | Nyheter
Fakturorna hopar sig, kassan ser tom ut, försäljningen går trögt, och det är svårt att hitta kunder. Företagarens vardag kan ibland vara utmanande. Genom Företagarens ekonomihjälp får företagaren förtroligt, kostnadsfritt och sakkunnigt stöd och rådgivning.
Läs mera

Starta eget-guide för blivande företagare 2024 har publicerats

15.02.2024 | Nyheter
I den nya Starta eget-guiden hittar du aktuell information som hjälper dig när du grundar ditt företag.
Läs mera

Ny flygfrakttjänst från Vasa – Jetpak levererar från dörr till dörr

06.02.2024 | Nyheter
Från och med i höst har Jetpak erbjudit sina tjänster för utgående frakt också från Vasa. Jetpak erbjuder snabba leveranser med flygfrakt från dörr till dörr.
Läs mera

Från föräldraledig till företagare och chef

30.01.2024 | Nyheter
När föräldraledigheten var slut och det var dags att återgå till arbetet, började Caroline Silfver fundera på alternativ. Helg- och kvällsarbetet inom service- och restaurangbranschen där hon jobbat som restonom lockade inte längre, och istället valde hon att förverkliga idén om att grunda eget städföretag.
Läs mera

Verkningarna av de investeringar som planerats inom GigaVaasa sträcker sig över hela Finland

22.01.2024 | Nyheter
I modellen för verkningsfullheten har de direkta och indirekta verkningarna på sysselsättningen, produktionen, värdeökningen och skatteinkomsterna av projekthelheten av de investeringar i batteriklustret som planerats i GigaVaasa-området i Vasa och Korsholm bedömts liksom också den regionala inriktningen av verkningarna på Vasaregionen och hela landet.
Läs mera

Pilotgrupp ger nystart till hållbarhetsarbete och cirkulärt tänkande

19.01.2024 | Nyheter
Pilotgruppen för projektet Sustainable Ostrobothnia as a Forerunner samlades för första gången den 17 januari. Över 30 företag var på plats vid kick-off-evenemanget för att nätverka och lära känna varandra.
Läs mera

Kundantalet både sjunker och stiger

16.01.2024 | Nyheter
Statistiken för verksamhetsåret 2023 visar tillväxt inom startrådgivningen på Nyföretagscentrum Startia, medan befintliga företag inte sökte sig lika ofta till rådgivningstjänsterna. Under året nådde verksamheten hos VASEK och Startia sammanlagt 874 företag (2022: 1 193) och 639 personer som planerade att starta företag (2022: 524).
Läs mera

Projektet Bothnian Coastal Route gör debut på norra Europas största resemässa

16.01.2024 | Nyheter
Bothnian Coastal Route är ett projekt som innefattar 13 destinationer längs kustrutten runt Bottenviken och över Kvarken. Under 2024 kommer projektet att delta i 8-10 mycket viktiga europeiska marknadsföringsevenemang som riktar sig till researrangörer. Det första är Matka Workshop Day i Helsingfors i januari.
Läs mera