Projektet Future Cleantech Solutions från Österbotten vald till vinnare av Arctic Awards 2020

10.12.2020

20201209 ArcticAwardsmote edited2

Arctic Awards utdelas årligen för att lyfta fram exemplariska projekt. I år vann projektet Future Cleantech Solutions (FCS) i kategorin ”Overcoming Critical Mass”. Syftet med priset är att lyfta fram innovativa projekt, som är starkt kopplade med det arktiska området, och som uppfattas inspirerande för området genom att skapa verkliga, mätbara ändringar som gynnar dom arktiska samhällena. På grund av koronasituationen skedde publiceringen av Arctic Award-vinnarna i år virtuellt den 9.12.2020 med följande video: 

Juryns motivering

Varje år presenteras två tävlingskategorier. En jury bestående av fem personer från Arctic Cooperation -programmet utser en vinnare per kategori. I år var kategorierna ”Arctic Entrepreneurial Spirit” och ”Overcoming Critical Mass”, varav den senare nämnda Future Cleantech Solutions vann. Enligt juryns motivering påvisade Future Cleantech Solutions:

  • Att de utvecklat en konkret samarbetsmodell som förnyar cleantech-affärer i Kvarkenregionen genom att samtidigt ta hänsyn till regionens naturresurser och främjandet av jämställdhet
  • Att de svarar bra på behoven hos glesbefolkade områden genom att utveckla kluster, främja cleantechlösningar och skapa vertikala länkar mellan arktiska företag
  • Att de skapat ett smidigt tillvägagångssätt, som är relativt lätt att anpassa och distribuera även i andra delar av den arktiska regionen

Motiverande vinst

Projektet Future Cleantech Solutions är ett projekt som har utvecklingsaktörer i Vasa, Karleby, Örnsköldsvik, Umeå och Skellefteå. Verksamheten som börjat i januari 2019, grundar sig på ett starkt samarbete som på den finska sidan leds av Teknologicenter Merinova, tillsammans med VASEK och Kosek. Projektgruppen har formats till ett verkligt gränsöverskridande samarbetsnätverk, som planerar och genomför alla aktiviteter tillsammans. Arctic Awards medför ytterlig motivation och inspiration att utveckla nya samarbetsformer även i fortsättningen.

– Vi alla i projektgruppen är så otroligt glada över vinsten! jublar Triinu Varblane, finska projektledare för Future Cleantech Solutions och internationell affärsutvecklare på Teknologicenter Merinova

– Vi strävar efter att agera som brobyggare, som utvecklar nya metoder och strukturer som hjälper näringslivet att knyta kontakter, bygga relationer och göra affärer tillsammans. Vi tror på att växande, konkurrenskraftiga och attraktiva regioner kan endast byggas genom breda samarbetsnätverk och öppen informationsspridning, som leder till gemensam nytta och hållbara framtida lösningar. Vår långsiktiga vision är att hålla vår region kopplad, både lokalt och världen runt, på ett klimatvänligt och jämställt sätt, säger hon.

– Future Cleantech Solutions främjar konkreta affärs- och samarbetsmöjligheter inom en bransch som är viktig för Österbotten. Projektet är ett lysande exempel på gränsöverskridande samarbete och vi är glada att det uppmärksammas på det här sättet, säger Stefan Rannanpää, specialplanerare vid Österbottens förbund och medlem i Interregprogrammet Botnia-Atlanticas nationella koordineringsgrupp.

– Vi är glada och stolta att se Future Cleantech Solutions vinna årets Arctic Award i hård konkurrens med projekt från hela europeiska Arktis. Vinsten visar att projektets modell för ökat och utvecklat samarbete mellan cleantech företag i Kvarkenregionen är intressant och hållbar även i ett vidare perspektiv. Det är ett kvitto för oss att vi gjort rätt prioritering att finansiera projektet, säger Sara Sundbaum från Europeiska regionala utvecklingsfonden Botnia-Atlantica sekretariatet.

– För näringslivet är det mycket viktigt att vi kan stödja tillväxten hos företag genom denna typ av projekt. Speciellt viktigt är det i lägen som vi nu befinner oss i, där vikten av skapandet av relationer och nya möjligheter har förstärkts. Jag uppskattar hur FCS-projektet genom sitt arbete har kunnat binda samman en stor del av områdets företag, och samtidigt även förstärka EnergyVaasa-energiklustret. Jag anser att priset visar hur vi fört projektet i rätt riktning genom att ge konkreta lösningar som vårt område kan dra nytta av. Grattis till hela projektet och stort tack till alla finansiärer, säger Mika Konu, verkställande direktör, Teknologicenter Merinova.

– Det pågår stora industriella investeringar inom cleantech- och energisektorn i Kvarkenregionen, som skapar nya kommersiella möjligheter. Samtidigt får vi nästa år en ny färja mellan Vasa och Umeå, som kommer ännu ytterligare förstärka dom logistiska färdigheterna. Genom FCS-projektet skapar vi nya nätverk och affärsförutsättningar på detta starkt utvecklande affärsområde, berättar Stefan Råback, verkställande direktör, Vasaregionens Utveckling Ab VASEK.

– Vi är väldigt glada över vinsten även här i Karleby, och jag gratulerar hela projektteamet för det fina arbetet för att främja samarbetet, stärka näringslivet och öka regionens livskraft. Det är speciellt viktigt för Karleby att upprätthålla goda grannrelationer på såväl Kvarken området som på EU-nivå. EU-projektfinansieringen har en viktig betydelse för regionutvecklingsverksamheten, och de möjliggör många sådana verksamheter som nödvändigtvis inte skulle annars vara möjliga, säger projektets styrgruppsmedlem och Karleby stads utvecklingsdirektör Jonne Sandberg.

Ytterligare information om projektet:

Future Cleantech Solutions strävar efter att öka cleantech företagens konkreta affärs- och samarbetsmöjligheter inom Kvarkenregionen. Projektets mål är att utveckla tillvägagångssätt som möjliggör spridningen av praktisk affärsinformation och stöder konkret gränsöverskridande företagssamarbete samt klustersamarbete och jämställdhetsförverkligande på sitt verksamhetsområde.

Future Cleantech Solutions pågår 2019–2021 och finansieras till 60 procent av Interreg programmet Botnia-Atlantica. Övriga finansiärer är Österbottens förbund, Region Västerbotten, Region Västernorrland, Karleby stad, Karlebynejdens utveckling AB KOSEK, Vasa stad, Vasaregionens Utveckling Ab VASEK, Teknologicentret Merinova, Umeå kommun, Umeå Energi, Skellefteå kommun, Skellefteå Kraft, Örnsköldsviks kommun och Kompetensspridning i Umeå AB.

Tävlingen var öppen för projekt som finansieras av Northern Periphery & Arctic Program, Interreg Botnia-Atlantica, Interreg Nord samt Kolarctic CBC-programmet och Karelia CBC-programmet. Tävlingen är en del av Arctic Cooperation, ett samarbete mellan de fem EU-samarbetsprogrammen, samordnat av Northern Periphery och Arctic Program.

 ‹ Gå till "Nyheter"

Energiseminariet fokuserade på framtida investeringar

07.02.2023 | Nyheter
Nordiskt energiseminarium samlade mer än 200 deltagare på Wasa Innovation Center den 30 januari. I seminariet anordnat av Finsk-svenska Handelskammaren, Norsk-Finska handelsföreningen och VASEK diskuterades bland annat investeringar, utveckling och samarbete.
Läs mera

Trafiken i Vasa hamn ökade kraftigt

03.02.2023 | Nyheter
Siffrorna för Kvarken Ports i Vasa år 2022 visar på en stark expansion av verksamheten över hela linjen. Kvarken Ports är det gemensamma hamnbolaget för Vasa och Umeå. Industrins tillväxt och den positiva trenden mot miljövänliga fartygstransporter i Vasaregionen återspeglas på flera av Kvarken Ports Vasas trafiksegment.
Läs mera

FöPL-reformen trädde i kraft vid årskiftet

31.01.2023 | Nyheter
Lagen om pension för företagare ändrades 1.1.2023: arbetsinkomsten preciseras och kontrolleras regelbundet. Den största ändringen i FöPL-reformen gäller pensionsbolagens skyldighet att kontrollera företagarens arbetsinkomst regelbundet vart tredje år.
Läs mera

Maria lever sin dröm med egen salong

31.01.2023 | Nyheter
Vi befinner oss i centrum av Storkyro. Här, vägg i vägg med apoteket, finns sedan förra våren Maria Uusihakas frisör- och skönhetssalong MAU Hair & Beauty. Maria valde att i en tid som präglas av ett osäkert världsläge att öppna eget på hemorten, efter nästan tio år som näringsidkare på hyrstol i centrum av Vasa.
Läs mera

Samarbete behövs för att förverkliga gigalogistik

26.01.2023 | Nyheter
Det traditionella logistikforumet som organiserades av VASEK 19.1 samlade regionens logistikoperatörer och speditörer över en frukost. Vasas stadsdirektör och ledare för GigaVaasa-teamet, Tomas Häyry öppnade evenemanget och påminde lyssnarna om det arbete som redan har gjorts för att utveckla batterivärdekedjan och vad som fortfarande finns kvar att göra:
Läs mera

Varför är det värt att fundera på att sälja företaget redan före uppstart?

26.01.2023 | Nyheter
Det är kanske inte den första tanken i nyföretagarens huvud att tänka på att sälja ett företag som är i startgroparna, men det finns nog skäl att göra det. Våra företagsrådgivare berättar varför.
Läs mera

På arbetsplatser i Vasaregionen får man uttrycka sina känslor

24.01.2023 | Nyheter
Kan du vara dig själv på jobbet? Eller kan du visa dina medarbetare att idag är en dålig dag eller berätta att projektet inte fortskrider? Eller behöver du spela en roll, oavsett hur mycket det irriterar dig?
Läs mera

Företagsbyn i Österbotten redan i 10 år – VASEK och Startia med från början

20.01.2023 | Nyheter
Tiden går fort: i år har det gått tio år sedan det framgångsrika Företagsbyn-konceptet kom till Österbotten. Företagsbyn i Österbotten inledde sin verksamhet i september 2013. VASEK och Nyföretagscentrum Startia har stött Företagsbyns verksamhet redan från början.
Läs mera