Övergången till cirkulär ekonomi är utmanande, men det måste bara göras

28.01.2021

Rasmus Hautala, Nora Backlund, Tomas Knuts, Göran ÖstbergRasmus Hautala, Nora Backlund, Tomas Knuts och Göran Östberg

Evenemangsserien EnergyVaasa Talks inleddes 26.1 när CERM-projektet organiserade Sustainability and Circular Economy, som lockade 260 anmälda deltagare och 170 lyssnare samtidigt.

Per Larshans från RagnSells påminde att varje företags verksamhet inverkar på miljön och att övergången till cirkulär ekonomi är förknippad med risker. Ändå måste företagen göra en långsiktig plan för en övergång till cirkulär ekonomi och inte bara försöka maximera avkastningen. Enligt honom borde varje företag verkligen försöka minska användningen av jungfruråvaror och inte bara förskjuta denna skuld till kommande generationer. Enligt Larshans kan även småföretag sträva till cirkulär ekonomi om de samarbetar och tänker ut nya affärsmodeller.

Niina Aagard från Nordic Innovation presenterade Nordic Sustainable Business Transformation-programmet som stöder nordiska företag i deras övergång till affärsmodeller baserade på cirkulär ekonomi. Enligt Aagard innebär den cirkulära ekonomin inte bara materialhantering utan också tekniker, teknologier och processer såväl som näringsverksamhet, eftersom målet är både en miljövänligare men också en ekonomiskt livskraftig näringsverksamhet. Således ställs kraven inte bara på produkten utan på hela värdekedjan och värdeskapningsprocessen.

Anna-Maija Pajukallio från Miljöministeriet erkände att Finlands mål att vara koldioxidneutralt år 2035 är tufft, men ändå realistiskt. Miljöministeriet har skapat ett program för cirkulär ekonomi för Finland, eftersom det behövs i kampen mot klimatförändringarna, för att förhindra förlusten av biologisk mångfald och för att uppnå de uppsatta målen för hållbar utveckling. Ett samhälle baserat på cirkulär ekonomi tryggar välfärd och resiliens samt stärker ekonomin.

Kasper Larsen från det danska företaget PurePrint presenterade hur man lyckades omvandla ett företag inom tryckeribranschen med traditionell affärsmodell till en näringsverksamhet som baserar sig på cirkulär ekonomi. Larsens råd till andra företag var att börja med att välja några målsättningar eller att ta itu med de värsta problemen först. Det lönar sig inte att försöka styra allt mot en cirkulär ekonomi samtidigt. Han uppmuntrade företag att hitta sina egna ambassadörer som kunde prata om en ny strategi för cirkulär ekonomi för företagets leverantörer och kunder. Larsen påminde om att den cirkulära ekonomin inte är något man tänker att man tar itu med någon gång senare, när ekonomin tillåter. "Att övergå till något nytt är alltid svårt, men det måste bara göras", betonade han.

I slutet av webbseminariet presenterade Rasmus Hautala från CERM-projektet Österbottens egen färdplan för cirkulär ekonomi som kommer att publiceras i februari. I Österbotten finns ett omfattande nätverk och en verklig vilja att lyckas med detta, och med det unika samarbetet mellan aktörerna i regionen kommer det att gå vägen. Många kunder och partners kräver redan koldioxidneutralitet eller återvinning av företag, och det är många som har börjat göra förändringar. ”Resan är dock lång och allt kan inte göras på en gång. Färdplanen för Österbottens cirkulära ekonomi leder företagen på denna resa, försäkrade Hautala.

 ‹ Gå till "Nyheter"

Mångsidig advokatbyrå ger råd även på sociala medier

28.06.2022 | Nyheter
Startias långvarige expertpartner Näsman & Båsk är en mångkunnig advokatbyrå. Byrån administrerar inte bara civilrättsliga och straffrättsliga frågor, men också administrativa frågor och har både företags- och privatkunder.
Läs mera

Hållbarhetsarbete på företagsbesök

27.06.2022 | Nyheter
Vöråföretaget Orapac från Oravais producerar förpackningar och har utsett ett eller flera miljömål för sin verksamhet för varje verksamhetsår. Företaget organiserade en hållbarhetseftermiddag för sin personal i torsdags före midsommar. Göran Östberg, VASEKs projektchef för cirkulär ekonomi, och projektchef Tomas Knuts, Jakobstadsregionens utvecklingsbolag Concordia, var inbjudna för att prata om hållbarhet och leda en diskussion om hur hållbarhet kan...
Läs mera

VASEKs öppethållningstider på sommaren - observera pausen i TE-byråns startpengsbehandling i juli

20.06.2022 | Nyheter
VASEK har stängt i juli veckorna 28, 29 och 30, det vill säga 11.–29.7.2022. Österbottens TE-byrå har sommaruppehåll i startpengsbehandlingen 4.7.–31.7.2022.
Läs mera

Sommarbusstrafiken fortsätter runt om i tre kommuner även under den kommande sommaren

17.06.2022 | Nyheter
Förra sommaren genomfördes i samarbete med Vasaregionens Utveckling VASEK och Visit Vasa lanseringen av sommarbussen dvs. en gemensam transport till de mest populära besöksmålen i vår region. Projektet, som fick finansiering från arbets- och näringsministeriet, hade som mål att inleda en pilot för att öka antalet besökare till de olika företagen och besöksmålen på ett mer miljövänligt sätt.
Läs mera

Vet detta om startpeng och undvik fallgroparna

16.06.2022 | Nyheter
Syftet med startpeng är att trygga företagarens utkomst tills företagsverksamheten kommer ordentligt igång. Startpengen är ett inkomsttillägg för företagaren, inte företagets pengar. En företagare måste kunna leva och kanske försörja sin familj även när det inte går att betala ut tillräckligt med lön åt sig själv i början av företagsverksamheten.
Läs mera

Företagsrådgivare anträffbara även i kommunhuset – boka alltid tid på förhand

15.06.2022 | Nyheter
Via online-bokningskalendern kan du boka möte, videomöte eller telefontid med en företagsrådgivare till en tidpunkt som passar dig.
Läs mera

Besökscentret Meteoria fick utmärkelsen som grön föregångare

14.06.2022 | Nyheter
Besökscentret Meteoria fick status som föregångare för hållbar utveckling och STF Sustainable Travel Finland -certifikatet. Meteorian som attraktion är den första STF-föregångaren inom Visit Vaasas område och bland de första i hela landet. STF-utmärkelsen beviljas på basen av olika miljömässiga, sociokulturella och ekonomiska kriterier. Utmärkelsen kan sägas vara en belöning för det systematiska arbete som man målmedvetet genomfört kring besökscentret...
Läs mera

VASEK på en hållbar resa

10.06.2022 | Nyheter
I slutet av 2021 utarbetade VASEK i enlighet med tidigare strategi en hållbarhetsplan. Under ledning av VASEKs hållbarhetsarbetsgrupp valde hela personalen tillsammans under våren 2021 ut tre huvudmål för organisationen samt deras delmål i FN:s globala agenda för hållbar utveckling, Agenda 2030. Personalen bestämde att sträva efter att uppnå målen inom områden; jämställdhet, minskad ojämlikhet och hållbar konsumtion i vardagen...
Läs mera