Övergången till cirkulär ekonomi är utmanande, men det måste bara göras

28.01.2021

Rasmus Hautala, Nora Backlund, Tomas Knuts, Göran ÖstbergRasmus Hautala, Nora Backlund, Tomas Knuts och Göran Östberg

Evenemangsserien EnergyVaasa Talks inleddes 26.1 när CERM-projektet organiserade Sustainability and Circular Economy, som lockade 260 anmälda deltagare och 170 lyssnare samtidigt.

Per Larshans från RagnSells påminde att varje företags verksamhet inverkar på miljön och att övergången till cirkulär ekonomi är förknippad med risker. Ändå måste företagen göra en långsiktig plan för en övergång till cirkulär ekonomi och inte bara försöka maximera avkastningen. Enligt honom borde varje företag verkligen försöka minska användningen av jungfruråvaror och inte bara förskjuta denna skuld till kommande generationer. Enligt Larshans kan även småföretag sträva till cirkulär ekonomi om de samarbetar och tänker ut nya affärsmodeller.

Niina Aagard från Nordic Innovation presenterade Nordic Sustainable Business Transformation-programmet som stöder nordiska företag i deras övergång till affärsmodeller baserade på cirkulär ekonomi. Enligt Aagard innebär den cirkulära ekonomin inte bara materialhantering utan också tekniker, teknologier och processer såväl som näringsverksamhet, eftersom målet är både en miljövänligare men också en ekonomiskt livskraftig näringsverksamhet. Således ställs kraven inte bara på produkten utan på hela värdekedjan och värdeskapningsprocessen.

Anna-Maija Pajukallio från Miljöministeriet erkände att Finlands mål att vara koldioxidneutralt år 2035 är tufft, men ändå realistiskt. Miljöministeriet har skapat ett program för cirkulär ekonomi för Finland, eftersom det behövs i kampen mot klimatförändringarna, för att förhindra förlusten av biologisk mångfald och för att uppnå de uppsatta målen för hållbar utveckling. Ett samhälle baserat på cirkulär ekonomi tryggar välfärd och resiliens samt stärker ekonomin.

Kasper Larsen från det danska företaget PurePrint presenterade hur man lyckades omvandla ett företag inom tryckeribranschen med traditionell affärsmodell till en näringsverksamhet som baserar sig på cirkulär ekonomi. Larsens råd till andra företag var att börja med att välja några målsättningar eller att ta itu med de värsta problemen först. Det lönar sig inte att försöka styra allt mot en cirkulär ekonomi samtidigt. Han uppmuntrade företag att hitta sina egna ambassadörer som kunde prata om en ny strategi för cirkulär ekonomi för företagets leverantörer och kunder. Larsen påminde om att den cirkulära ekonomin inte är något man tänker att man tar itu med någon gång senare, när ekonomin tillåter. "Att övergå till något nytt är alltid svårt, men det måste bara göras", betonade han.

I slutet av webbseminariet presenterade Rasmus Hautala från CERM-projektet Österbottens egen färdplan för cirkulär ekonomi som kommer att publiceras i februari. I Österbotten finns ett omfattande nätverk och en verklig vilja att lyckas med detta, och med det unika samarbetet mellan aktörerna i regionen kommer det att gå vägen. Många kunder och partners kräver redan koldioxidneutralitet eller återvinning av företag, och det är många som har börjat göra förändringar. ”Resan är dock lång och allt kan inte göras på en gång. Färdplanen för Österbottens cirkulära ekonomi leder företagen på denna resa, försäkrade Hautala.

 ‹ Gå till "Nyheter"

Styrelsegården i Vasa – ett modernt exempel på en hållbar renovering

29.05.2023 | Nyheter
Vacker stuckatur från en svunnen tid blandas med modern färgsättning i ljusa toner, akustikdämpande fotoväggar och sofistikerade mattor i imponerande längder. Den energisnåla belysningen tänds automatiskt och steglöst vartefter vi äntrar mötesrummen, och i de som används mindre ofta noterar vi direkt en lägre temperatur. Vasa styrelsegård är ett helt nytt hus efter den omfattande renoveringen under 2020-2022.
Läs mera

Företag bör vara hållbara eftersom det är rätt sak att göra – men hur går man egentligen till väga?

17.05.2023 | Nyheter
Varför ska företag arbeta på ett ansvarsfullt sätt, samt tänka på hållbarhet och cirkulär ekonomi? Är det på grund av pengar? Eftersom det är bra för varumärket och ryktet? Eftersom det gör det lättare att rekrytera ny arbetskraft? Eller endast av den anledningen att det är den nya vägen att gå?
Läs mera

I vinnarföretaget är personalens mångfald en styrka

11.05.2023 | Nyheter
Österbottens jämställdhetsföretag 2023 är Bigro Ab från Närpes. Växthusföretaget Bigro sysselsätter cirka 70 personer, som representerar sex olika nationaliteter. Juryn motiverar sitt val med det mångsidiga arbete som gjorts i företaget för att bygga upp arbetsgemenskapens välmående och mångfald.
Läs mera

VASEK20-tidningen delas ut till varje hushåll

10.05.2023 | Nyheter
VASEK20-jubileumstidningen delades 10.5 som ett offentligt meddelande till alla hushåll i Vasaregionen. Tidningen är ett rejält paket om Vasaregionen och förstås om VASEK som firar jubileumsår.
Läs mera

Stubbtech – mer än namnet avslöjar

09.05.2023 | Nyheter
Den har varit segare än på mycket länge – våren – och tiden då högsäsongen inleds för Stubbtech och företagarna Jens Rodas och Thomas Söderlund. Men nu är den här och verksamheten, som fokuserar dels på stubbfräsning och gårdsarbeten, dels på utomhusmålning samt tak- och fasadtvätt, växer år för år. Planen är nu att omorganisera den tudelade verksamheten under separata marknadsföringsnamn.
Läs mera

”Förvänta dig inte resultat vid det första klicket” – E-handel är en gren som kräver flitighet

04.05.2023 | Nyheter
Den 26 april anordnade Viexpo och VASEK ett informationstillfälle om lanseringen av Österbottens e-handelsklubbverksamhet. På evenemanget höll Leevi Parsama, en expert inom digital handel, ett inspirerande tal om de tio viktigaste framgångspunkterna för e-handel.
Läs mera

Miljövänligt, energieffektivt och förmånligt

02.05.2023 | Nyheter
GreenStar är Finlands första koldioxidneutrala hotellkedja och allt fler väljer idag hotell utgående från hållbarhets- och miljöpolicy. Joensuubördige Kristian Ikonen var före sin tid då han grundade kedjan 2008 och skapade ett koncept som nu ligger helt rätt i tiden. Kedjans femte hotell öppnade i Vasa i november 2019, ett projekt som förverkligades av WasaGroup.
Läs mera

I generationsskiften finns alltid även känslorna på spel

20.04.2023 | Nyheter
Ett generationsskifte är ofta en process som involverar många olika tankar och känslor som kan påverka skiftets framgång. Osäkerhet, oro, sorg och längtan, lättnad, förtroende.
Läs mera