Vastuullisuus

Vastuullisuussivu kuvituskuvaMeille VASEKilla vastuullisuus on lähellä sydäntä jokapäiväisessä toiminnassamme. Olemme pää- tai osatoteuttajan roolissa mukana useissa alueellisissa kehityshankkeissa, joiden tavoitteena on muun muassa edistää kiertotaloutta, vastuullista matkailua ja puhtaiden energiamuotojen hyödyntämistä. Vaasan seudulla toimiva EnergyVaasa-klusteri, jonka toimintaa olemme mukana koordinoimassa, toimii aktiivisesti päästöjen vähentämisen ja vihreämmän tulevaisuuden puolesta.

 • Lue VASEKin vastuullisuussuunnitelma tästä.
 • Lue lisää kehityshankkeistamme täällä.

Jokapäiväisessä arjessamme ja valinnoissamme olemme yhdessä päättäneet sitoutua noudattamaan tiettyjä YK:n kestävän kehityksen globaalin toimintaohjelma Agenda 2030:n alatavoitteita – lue lisää tavoitteistamme alla!

 

Valitut alatavoitteet: 12.2 ja 12.5

12.2 Saavuttaa vuoteen 2030 mennessä luonnonvarojen kestävä ja tehokas käyttö.

12.5 Vähentää vuoteen 2030 mennessä merkittävästi jätteiden syntymistä ennaltaehkäisyn, kierrätyksen ja uudelleenkäytön keinoin.

Mitä nämä merkitsevät meille?

 • Hankintoja tehdessämme mietimme tarkoin, mitä oikeasti tarvitsemme ja kuinka paljon. Pyrimme ottamaan huomioon hankintojemme ympäristövaikutukset. Tämä koskee myös giveaway-tuotteita.
 • Giveaway-tuotteissa suosimme vastuullisesti valmistettuja ja paikallisia tuotteita.
 • Jotta välttäisimme turhaa painettua materiaalia, mietimme tarkkaan, milloin digitaalinen materiaali (esitteet, julkaisut ym.) riittää.
 • Kopioimme ja tulostamme vain ehdottoman tarpeelliset asiakirjat.
 • Uudistamme toimistomme lajittelupistettä niin, että se täyttää viimeisimmät vaatimukset. Pyydämme vuokranantajaamme ottamaan asianmukaisen jätteidenlajittelun huomioon.
 • Hoidamme käytöstä poistetun elektroniikan (tietokoneet, puhelimet ym.) kierrätyksen asianmukaisesti.
 • Työskentelykulttuurimme suosii osittaista etätyöskentelyä, mikä vähentää autoilusta johtuvia päästöjä. Henkilökunnallamme on mahdollisuus työskennellä etänä.
 • Mahdollistamme työmatkapyöräilyn: kohennamme toimistomme pukuhuone- ja suihkutiloja, sekä selvitämme pyörien turvallista pysäköintimahdollisuutta.
 • Pyrimme matkustamaan kimppakyydeillä, mikäli mahdollista.
 • Suosimme mahdollisuuksien mukaan etäpalavereita matkustamisen sijaan sekä ympäristöystävällisintä matkustusvaihtoehtoa.

Valitut alatavoitteet: 5.5 ja 10.2

5.5 Taata naisille täysivaltainen ja tehokas osallistuminen sekä yhtäläiset johtamismahdollisuudet kaikilla päätöksenteon tasoilla politiikassa, taloudessa ja julkisessa elämässä.

10.2 Edistää vuoteen 2030 mennessä kaikkien sosiaalista, taloudellista ja poliittista osallistumista ja kannustaa siihen iästä, sukupuolesta, vammaisuudesta, rodusta, etnisyydestä, alkuperästä, uskonnosta tai taloudellisesta tai muusta asemasta riippumatta.

Mitä nämä merkitsevät meille?

 • Työryhmiä tai muita ryhmiä muodostaessamme valitsemme mukaan sekä naisia että miehiä. Arvostamme, että yhteistyökumppanimme pyrkivät samaan.
 • Tapahtumiimme pyydämme tasapuolisesti osaavia puhujia.
 • Rekrytoinneissa pätevyys on ensisijainen valintakriteeri. Työyhteisössämme kaikki ovat samanarvoisia.
 • Viestintämme kuvituksessa käytämme kuvia, joissa esiintyy eri etnisiä taustoja edustavia ja eri ikäisiä henkilöitä.
 • Henkilöstöllämme on yhtäläinen mahdollisuus osallistua koulutuksiin ja itsensä kehittämiseen, sukupuolesta ja taustasta riippumatta.
 • Kohennamme aktiivisesti tilojemme esteettömyyttä.

Vastuullisuussivu kuvituskuva2

Vastuullisuustyömme aikajana

Alla näet konkreettisesti, miten olemme lähteneet liikkeelle vastuullisuusstyössämme.

 • 25.4.2022 Vastuullisuustyön läpikäyntiä koko henkilöstön kanssa.
 • 22.4.2022 Työryhmän tapaaminen
 • 5.4.2022 Työryhmän tapaaminen
 • 25.2.2022 Työryhmän tapaaminen
 • 14.12.2021 VASEKin hallitus hyväksyi vastuullisuussuunnitelman.
 • 29.11.2021 Vastuullisuussuunnitelman esittely henkilöstölle.
 • 19.11.2021 Työryhmän tapaaminen.
 • 15.11.2021 Vastuullisuussuunnitelman luonnoksen läpikäynti koko henkilöstön kanssa.
 • 3.11.2021 Työryhmän tapaaminen.
 • 20.10.2021 Työryhmän tapaaminen.
 • 31.8.2021 Työryhmän tapaaminen.
 • 8.7.2021 Vastuullisuussivu julkaistaan.
 • 28.6.2021 Työryhmän tapaaminen.
 • 23.6.2021 Koko henkilöstön tapaaminen. Valittujen alatavoitteiden merkitysten hiomista.
 • 16.6.2021 Työryhmän tapaaminen.
 • 8.6.2021 Työryhmän tapaaminen. Sovitaan jatkotoimenpiteistä.
 • 7.6.2021 Yhteinen tapaaminen koko henkilöstön kanssa. Keskustelua valituista alatavoitteista.
 • 27.5.2021 Työryhmän tapaaminen. Päädytään ehdottamaan lopullisiksi valinnoiksi alatavoitteita 5.5, 10.2, 12.2 ja 12.5
 • 17.5.2021 Koko henkilöstön tapaaminen Teamsin välityksellä. Valitaan jatkokäsittelyyn alatavoitteet 4.3, 4.4, 5.5, 7.A, 10.2, 12.2 ja 12.5. Näistä on tarkoitus karsia lopulliset valinnat.
 • 12.5.2021 Työryhmän tapaaminen.
 • 16.4.2021 Työryhmän tapaaminen. Työryhmä tekee karkean esijaon valittujen päätavoitteiden (4, 7, 10, 12 ja 3) alatavoitteista.
 • 9.4.2021 Yhteinen tapaaminen koko henkilöstön kanssa Teamsin välityksellä. Vieraileva asiantuntija ja sparraaja Tomas Knuts Pietarsaaren seudun Kehittämisyhtiö Concordiasta pitää alustuksen, jossa käydään läpi organisaation vastuullisuustyön periaatteita. Valitaan organisaatiollemme tärkeimmiksi päätavoitteet 4, 7, 10, 12 ja 3, joista karsitaan varsinaisiksi tavoitteiksimme 3–4 päätavoitetta.
 • 23.3.2021 Työryhmän tapaaminen. Seuraavan koko henkilöstön tapaamisen suunnittelua.
 • 15.3.2021 Työryhmän aikaansaannoksia esitellään koko henkilöstölle Teamsin välityksellä. Henkilöstölle annetaan kotitehtäväksi miettiä, mihin asioihin meidän organisaationa tulisi keskittyä vastuullisuustyössämme.
 • 2.3. ja 5.3.2021 Työryhmän tapaamiset, työn aloittaminen.
 • 19.2.2021 Göran Östberg esittelee CERM-tiekarttaa VASEKin hallitukselle. Samassa yhteydessä Stefan Råback tiedottaa myös hallitusta VASEKin vastuullisuustyön alkamisesta.
 • 15.2.2021 Henkilöstöä informoidaan asiasta viikkopalaverissa. Työryhmään nimetään myös Terhi Teräväinen ja Göran Östberg.
 • 12.2.2021 VASEKin vastuullisuustyö alkaa. Matias Båsk saa toimeksiannon VASEKin vastuullisuusohjelman laatimisesta yhdessä erikseen nimettävän työryhmän kanssa.