Vastuullisuus

Vastuullisuussivu kuvituskuvaMeille VASEKilla vastuullisuus on lähellä sydäntä jokapäiväisessä toiminnassamme. Olemme pää- tai osatoteuttajan roolissa mukana useissa alueellisissa kehityshankkeissa, joiden tavoitteena on muun muassa edistää kiertotaloutta, vastuullista matkailua ja puhtaiden energiamuotojen hyödyntämistä. Vaasan seudulla toimiva EnergyVaasa-klusteri, jonka toimintaa olemme mukana koordinoimassa, toimii aktiivisesti päästöjen vähentämisen ja vihreämmän tulevaisuuden puolesta.

 • Lue VASEKin vastuullisuussuunnitelma tästä.
 • Lue lisää kehityshankkeistamme täällä.

Jokapäiväisessä arjessamme ja valinnoissamme olemme yhdessä päättäneet sitoutua noudattamaan tiettyjä YK:n kestävän kehityksen globaalin toimintaohjelma Agenda 2030:n alatavoitteita – lue lisää tavoitteistamme alla!

 

Valitut alatavoitteet: 12.2 ja 12.5

12.2 Saavuttaa vuoteen 2030 mennessä luonnonvarojen kestävä ja tehokas käyttö.

12.5 Vähentää vuoteen 2030 mennessä merkittävästi jätteiden syntymistä ennaltaehkäisyn, kierrätyksen ja uudelleenkäytön keinoin.

Mitä nämä merkitsevät meille?

 • Hankintoja tehdessämme mietimme tarkoin, mitä oikeasti tarvitsemme ja kuinka paljon. Pyrimme ottamaan huomioon hankintojemme ympäristövaikutukset. Tämä koskee myös giveaway-tuotteita.
 • Giveaway-tuotteissa suosimme vastuullisesti valmistettuja ja paikallisia tuotteita.
 • Jotta välttäisimme turhaa painettua materiaalia, mietimme tarkkaan, milloin digitaalinen materiaali (esitteet, julkaisut ym.) riittää.
 • Kopioimme ja tulostamme vain ehdottoman tarpeelliset asiakirjat.
 • Uudistamme toimistomme lajittelupistettä niin, että se täyttää viimeisimmät vaatimukset. Pyydämme vuokranantajaamme ottamaan asianmukaisen jätteidenlajittelun huomioon.
 • Hoidamme käytöstä poistetun elektroniikan (tietokoneet, puhelimet ym.) kierrätyksen asianmukaisesti.
 • Työskentelykulttuurimme suosii osittaista etätyöskentelyä, mikä vähentää autoilusta johtuvia päästöjä. Henkilökunnallamme on mahdollisuus työskennellä etänä.
 • Mahdollistamme työmatkapyöräilyn: kohennamme toimistomme pukuhuone- ja suihkutiloja, sekä selvitämme pyörien turvallista pysäköintimahdollisuutta.
 • Pyrimme matkustamaan kimppakyydeillä, mikäli mahdollista.
 • Suosimme mahdollisuuksien mukaan etäpalavereita matkustamisen sijaan sekä ympäristöystävällisintä matkustusvaihtoehtoa.

Valitut alatavoitteet: 5.5 ja 10.2

5.5 Taata naisille täysivaltainen ja tehokas osallistuminen sekä yhtäläiset johtamismahdollisuudet kaikilla päätöksenteon tasoilla politiikassa, taloudessa ja julkisessa elämässä.

10.2 Edistää vuoteen 2030 mennessä kaikkien sosiaalista, taloudellista ja poliittista osallistumista ja kannustaa siihen iästä, sukupuolesta, vammaisuudesta, rodusta, etnisyydestä, alkuperästä, uskonnosta tai taloudellisesta tai muusta asemasta riippumatta.

Mitä nämä merkitsevät meille?

 • Työryhmiä tai muita ryhmiä muodostaessamme valitsemme mukaan sekä naisia että miehiä. Arvostamme, että yhteistyökumppanimme pyrkivät samaan.
 • Tapahtumiimme pyydämme tasapuolisesti osaavia puhujia.
 • Rekrytoinneissa pätevyys on ensisijainen valintakriteeri. Työyhteisössämme kaikki ovat samanarvoisia.
 • Viestintämme kuvituksessa käytämme kuvia, joissa esiintyy eri etnisiä taustoja edustavia ja eri ikäisiä henkilöitä.
 • Henkilöstöllämme on yhtäläinen mahdollisuus osallistua koulutuksiin ja itsensä kehittämiseen, sukupuolesta ja taustasta riippumatta.
 • Kohennamme aktiivisesti tilojemme esteettömyyttä.

Vastuullisuussivu kuvituskuva2

Vastuullisuustyömme aikajana

Alla näet konkreettisesti, miten olemme lähteneet liikkeelle vastuullisuusstyössämme.

 • 6.3.2023 Työryhmä päätti jatkaa säännöllisiä tapaamisia ja tuoda suunnitelmaa käytäntöön vuoden 2023 aikana.
 • 2.1.2023 Hanna Malkamäki valittiin VASEKin uudeksi kiertotalousasiantuntijaksi.
 • 6.5.2022 Vastuullisuusryhmä päätti pitää säännöllisesti tapaamisia ja järjestää tervehdystuokioita viikkopalavereissa.
 • 25.4.2022 Vastuullisuustyön läpikäyntiä koko henkilöstön kanssa.
 • 14.12.2021 VASEKin hallitus hyväksyi vastuullisuussuunnitelman.
 • 29.11.2021 Vastuullisuussuunnitelman esittely henkilöstölle.
 • 15.11.2021 Vastuullisuussuunnitelman luonnoksen läpikäynti koko henkilöstön kanssa.
 • 8.7.2021 Vastuullisuussivu julkaistaan.
 • 23.6.2021 Koko henkilöstön tapaaminen. Valittujen alatavoitteiden merkitysten hiomista.
 • 8.6.2021 Työryhmän tapaaminen. Sovitaan jatkotoimenpiteistä.
 • 7.6.2021 Yhteinen tapaaminen koko henkilöstön kanssa. Keskustelua valituista alatavoitteista.
 • 27.5.2021 Työryhmän tapaaminen. Päädytään ehdottamaan lopullisiksi valinnoiksi alatavoitteita 5.5, 10.2, 12.2 ja 12.5
 • 17.5.2021 Koko henkilöstön tapaaminen Teamsin välityksellä. Valitaan jatkokäsittelyyn alatavoitteet 4.3, 4.4, 5.5, 7.A, 10.2, 12.2 ja 12.5. Näistä on tarkoitus karsia lopulliset valinnat.
 • 16.4.2021 Työryhmän tapaaminen. Työryhmä tekee karkean esijaon valittujen päätavoitteiden (4, 7, 10, 12 ja 3) alatavoitteista.
 • 9.4.2021 Yhteinen tapaaminen koko henkilöstön kanssa Teamsin välityksellä. Vieraileva asiantuntija ja sparraaja Tomas Knuts Pietarsaaren seudun Kehittämisyhtiö Concordiasta pitää alustuksen, jossa käydään läpi organisaation vastuullisuustyön periaatteita. Valitaan organisaatiollemme tärkeimmiksi päätavoitteet 4, 7, 10, 12 ja 3, joista karsitaan varsinaisiksi tavoitteiksimme 3–4 päätavoitetta.
 • 23.3.2021 Työryhmän tapaaminen. Seuraavan koko henkilöstön tapaamisen suunnittelua.
 • 15.3.2021 Työryhmän aikaansaannoksia esitellään koko henkilöstölle Teamsin välityksellä. Henkilöstölle annetaan kotitehtäväksi miettiä, mihin asioihin meidän organisaationa tulisi keskittyä vastuullisuustyössämme.
 • 2.3. ja 5.3.2021 Työryhmän tapaamiset, työn aloittaminen.
 • 19.2.2021 Göran Östberg esittelee CERM-tiekarttaa VASEKin hallitukselle. Samassa yhteydessä Stefan Råback tiedottaa myös hallitusta VASEKin vastuullisuustyön alkamisesta.
 • 15.2.2021 Henkilöstöä informoidaan asiasta viikkopalaverissa. Työryhmään nimetään myös Terhi Teräväinen ja Göran Östberg.
 • 12.2.2021 VASEKin vastuullisuustyö alkaa. Matias Båsk saa toimeksiannon VASEKin vastuullisuusohjelman laatimisesta yhdessä erikseen nimettävän työryhmän kanssa.

 

Aiheeseen liittyviä artikkeleita

Tilaa uutiskirje

Kestävyystyötä yritysvierailulla

27.06.2022 | Uutiset
Pakkauksia valmistava Orapac Oravaisista Vöyriltä asettaa vuosittain toiminnalleen yhden tai useamman ympäristötavoitteen. Yritys järjesti henkilökunnalleen vastuullisuusiltapäivän torstaina ennen juhannusta. VASEKin kiertotalouden projektipäällikkö Göran Östberg ja projektipäällikkö Tomas Knuts Pietarsaaren seudun kehittämisyhtiö Concordiasta kutsuttiin paikalle kertomaan kestävästä kehityksestä ja johtamaan keskustelua siitä, miten kestävyys voidaan ottaa yrityksessä huomioon käytännössä.
Lue lisää

Kesäbussi jatkaa tulevanakin kesänä liikennöintiä kolmen kunnan alueella

17.06.2022 | Uutiset
Viime kesänä Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK ja Visit Vaasa lanseerasivat yhteistyössä kesäbussin eli joukkoliikenneyhteyden alueemme suosituimpiin turistikohteisiin. Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittaman hankkeen tavoitteena oli käynnistää pilotti kävijämäärien lisäämiseksi eri yrityksiin ja vierailukohteisiin ympäristöystävällisemmällä tavalla. Kokeilu oli onnistunut. Ennen kesää 2022 kartoitettiin alueen kuntien halukkuutta yhteisrahoitukseen. Vaasa, Isokyrö ja Mustasaari suhtautuivat myönteisesti kesäbussitoimintaan, joten kesäbussi tulee saamaan jatkoa myös tulevana kautena. ...
Lue lisää

Meteoriihen vierailukeskus sai palkinnon vihreänä edelläkävijänä

14.06.2022 | Uutiset
Visit Finland on myöntänyt Meteoriihelle kestävän kehityksen edelläkävijän statuksen ja STF Sustainable Travel Finland-sertifikaatin. Meteoriihi on Visit Vaasan alueella ensimmäinen matkailukohde, jolle on myönnetty STF-edelläkävijästatus ensimmäisten joukossa koko maassa. Myönnetty sertifikaatti on palkinto systemaattisesta työstä, jota on määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti tehty vierailukeskuksen avaamisvuodesta 2008 lähtien.
Lue lisää

VASEK kestävällä tiellä

10.06.2022 | Uutiset
VASEK sai strategiansa mukaisesti vuoden 2021 lopussa valmiiksi vastuullisuussuunnitelmansa. VASEKin vastuullisuustyöryhmän johdolla koko henkilöstö osallistettiin keväällä 2021 valitsemaan omalle organisaatiolle kolme päätavoitetta sekä niiden alatavoitteet YK:n kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta (Agenda 2030). Yhdessä päätettiin sitoutua noudattamaan jokapäiväisessä arjessa ja valinnoissa sukupuolten tasa-arvoa, eriarvoisuuden vähentämistä ja vastuullista kuluttamista koskevia tavoitteita.
Lue lisää

Vaasan ekosysteemisopimuksella edistetään niin kansallista kuin alueellistakin vihreää siirtymää

13.05.2022 | Uutiset
Vaasan seudulla on jo pitkään tehty laajaa yhteistyötä ekosysteemimallin mukaisesti, mutta nyt vuosien 2021–2027 ajalle ulottuvan Ekosysteemisopimuksen mukaisesti yliopistokaupunkien kanssa luotiin erilliset sopimukset.
Lue lisää

Pienten ja keskisuurten yritysten rooli tulevaisuuden globaalin vetytalouden ekosysteemissä

20.01.2022 | Uutiset
Future Cleantech Solutions -hankkeessa on tehty analyysi siitä, miten alueen pienet ja keskisuuret yritykset voivat tulevaisuudessa tulla osaksi odotettua vetytaloutta.
Lue lisää

Pohjoismaiden hiilineutraalille akkuklusterille hiilineutraalia logistiikkaa

13.01.2022 | Uutiset
Yhteiskuntamme on sähköistymässä kiihtyvällä vauhdilla. Sähköinen liikenne – puhutaan sitten sähköautoista, sähkörekoista, hybridilaivoista tai pienistä sähkölentokoneista – on tulossa osaksi arkipäivää myös Suomessa.
Lue lisää

Future Cleantech Solutions- projektin oppaat julkaistu kolmella kielellä

21.12.2021 | Uutiset
Future Cleantech Solutions oli kolmivuotinen hanke, jota toteutettiin vuosina 2019–2021. Hankkeen tavoitteena oli vahvistaa Merenkurkun alueen kestävää kehitystä luomalla cleantech-yrityksille edellytyksiä hyödyntää uusia liiketoiminta- ja yhteistyömahdollisuuksia. Hanke toteutettiin yhteistyössä alueellisten organisaatioiden ja yritysten kanssa EU:n Interreg Botnia-Atlantica -ohjelman tuella.
Lue lisää

Merenkurkun ylittävä yhteistyö – helpompaa kuin koskaan aikaisemmin

02.12.2021 | Uutiset
Yrittäjille, jotka haluavat verkostoitua ja harjoittaa liiketoimintaa Merenkurkun toisella puolella, on tarjolla konkreettista tukea. Tosiasia on, että mahdollisuudet ovat paremmat kuin koskaan aikaisemmin – kiitos Future Cleantech Solutions -hankkeen, jonka tavoitteena on ollut tuoda yhteen ruotsalaisia ja suomalaisia yrityksiä.
Lue lisää

Vastuullisuustyö on jatkuva prosessi matkailualalla

29.11.2021 | Uutiset
26 yrittäjää ympäri Pohjanmaata kokoontui 18.11. infotilaisuuteen, jonka aiheena oli Mitä on kestävä ja vastuullinen matkailun kehittäminen?
Lue lisää

Vetyverkosto solmi uusia kontakteja Vaasassa

16.11.2021 | Uutiset
Kansallinen vetyverkosto vieraili Vaasassa ja Vaasan seudulla 11.11.2021. Vierailupäivän ohjelmassa oli myös Vaasanseudun Kehitys Oy VASEKin ja H2 Ecosystem Roadmap -hankkeen yhdessä järjestämä vetyseminaari Hankenin auditoriossa. Keskustelu esitysten jälkeen oli vilkasta ja uusia yhteyksiä solmittiin runsaasti. Koko vierailupäivä ja seminaari toivat selvästi esille verkostomaisen työskentelyn kaikki parhaat puolet.
Lue lisää

Kestävästä johtajuudesta hyötyvät kaikki: työntekijä, työnantaja ja lopulta itse työ

14.10.2021 | Uutiset
Future Cleantech Solutions -hankkeen webinaarissa 7.10.2021 käsiteltiin kestävää johtajuutta muuttuvassa maailmassa luennoitsija, muutosjohtaja ja kouluttaja Ulrika Sedinin johdolla. Webinaarin moderaattorina toimi Future Cleantech Solutionsin kansainvälisen liiketoiminnan kehittäjä Jon Moraeus. Kiinnostus oli Merenkurkun molemmilla puolilla suurta; tilaisuuteen ilmoittautui yli 300 osallistujaa sekä Ruotsista että Suomesta.
Lue lisää

Kestävä Pohjanmaa-hanke mukana Pohjanmaan kestävän kehityksen viikolla maanantaina 27.9.

21.09.2021 | Uutiset
Kestävä Pohjanmaa-hanke on mukana Pohjanmaan kestävän kehityksen viikolla maanantaina 27.9. Maakunnan yhteisellä tapahtumaviikolla matkailualan parissa työskenteleville tarjotaan erinomainen tilaisuus kuulla muun muassa Miksi toiminta kestävän matkailun periaatteiden mukaan on yhä tärkeämpää sekä Sustainable Travel Finland (STF) vastuullisen matkailun ohjelman merkityksestä kilpailukeinona
Lue lisää

Hiilineutraalin liikkumisen kartta piirretty – määränpäähän päästään ainoastaan yhteistyöllä

24.08.2021 | Uutiset
Elokuun lopussa päättyvän EAKR-rahoitteisen MoveIT - Vähähiiliset liikennepalvelut Vaasan seudulla 2030 -hankkeen loppuseminaarissa 18.8. vedettiin yhteen hankkeen toimenpiteitä ja liikennepalveluissa tapahtunutta kehitystä sekä suunnattiin katse tulevaan ja tarvittaviin toimenpiteisiin.
Lue lisää

Vähähiilisten liikennepalveluiden tiekartalla lisätään liikenteen kestävyyttä ja käyttäjämääriä

29.06.2021 | Uutiset
MoveIT-hankkeessa on laadittu tiekartta Vähähiiliset liikennepalvelut Vaasan seudulla 2030, joka auttaa hahmottamaan niitä kehityspolkuja, joilla voidaan lisätä liikenteen kestävyyttä ja eri liikennepalveluiden käyttäjämääriä.
Lue lisää

FAIR-hankkeen raportti pureutuu sähköisen ilmaliikenteen tulevaisuuteen Merenkurkun alueella

18.06.2021 | Uutiset
FAIR (Finding innovations to Accelerate the Implementation of electric Regional aviation) on kaksivuotinen hanke, jolla tuetaan alueellisten sähkölentojen varhaista ja tehokasta kaupallistamista Merenkurkun alueella. Hankkeen WSP:llä teettämä raportti, Electric regional aviation – a fast and clean transport mode for the needs of Kvarken region, on vastikään julkistettu.
Lue lisää

Vastuullisuussertifikaatilla matkailuyritys todentaa toimivansa vastuullisesti

26.05.2021 | Uutiset
Visit Finlandin hallinnoimaan Sustainable Travel Finland (STF) -ohjelmaan sisältyy yhtenä toimenpiteenä kestävää matkailua tukevan sertifikaatin hakeminen. Sertifiointivaatimuksella varmistetaan STF-ohjelman luotettavuus ja läpinäkyvyys, sillä kolmas osapuoli auditoi sertifioidut yritykset.
Lue lisää

Tee hyvää vaasalaisten korkeakouluopiskelijoiden mielenterveyden eteen

19.05.2021 | Uutiset
Vaasalaisilla korkeakouluopiskelijajärjestöillä on meneillään hieno hyväntekeväisyyskampanja, johon ne haastavat mukaan kaikki seudun yritykset. Opiskelijat keräävät koko toukokuun ajan kilometrejä joko kävellen tai juosten. Tavoitteena on ”liikkua” koko maapallon ympäri eli kokonaista 40 000 km. Samalla yritykset voivat lahjoittaa euron joka kilometriltä Nyyti ry:lle.
Lue lisää

Hiilijalanjäljen laskenta kannattaa tehdä kerralla oikein

21.04.2021 | Uutiset
Hiilijalanjäljen laskenta on usein ensimmäisenä mielessä, kun yritys ryhtyy miettimään omaa kestävyys- ja vastuullisuustyötään. CERM-hankkeen järjestämä webinaari Yritysten hiilijalanjäljen laskenta ja työkalut 15.4. keräsi linjoille yli 100 kiinnostunutta kuulemaan miten ja millaisin työkaluin työssä on lähdettävä liikkeelle.
Lue lisää

Vastuullisuus vaatii valintoja – hankkeesta tukea matkailuyritysten vastuullisuustyöhön

14.04.2021 | Uutiset
Lähes 50 Rannikko-Pohjanmaan alueen matkailuun jollain tavoin sidoksissa olevaa toimijaa kokoontui pääsiäisviikolla kahteen puolipäiväiseen valmennustapahtumaan oppimaan lisää kestävästä matkailusta ja Visit Finlandin Sustainable Tourism Finland (STF) -ohjelmasta. Kestävä Pohjanmaa -hankkeen tiimoilta järjestetyt, varsin ajankohtaiset tilaisuudet kiinnostivat niin yrittäjiä kuin yrityskehittäjiä aina Pietarsaaresta Kristiinankaupunkiin.
Lue lisää

Hiilineutraali liikkuminen vaatii asenteen ja omien tapojen muuttamista

01.04.2021 | Uutiset
Kesäkuussa päättyvässä MoveIT-hankkeessa ollaan pääsemässä Vähähiiliset liikennepalvelut Vaasan seudulla 2030 -tiekartan kanssa viimeistelyvaiheeseen. Tiekarttaan keskittyneiden työpajojen kolmannessa osassa 25.3. esiteltiin tiekarttaluonnosta ja kerättiin siihen kommentteja. Seuraavaksi tiekartta lähtee lausuntokierrokselle sekä aloitetaan tiekartan visualisointia ja taittotyötä. Tiekartta valmistuu toukokuussa.
Lue lisää

MoveIT-työpajassa luotiin hiilineutraalin liikenteen tiekarttaan tavoitteita ja välipysäkkejä

25.02.2021 | Uutiset
Hiilineutraalin liikkumisen työpajaan 18.2. oli kutsuttu koolle erityisesti hankealueen maaseutukuntien edustajia keskustelemaan työn alla olevan Vähähiiliset liikennepalvelut Vaasan seudulla 2030 -tiekartan tiimoilta seudun yhteisistä tavoitteista ja välipysäkeistä ennen vuotta 2030.
Lue lisää

Pohjanmaa matkalla muutokseen -kestävän kehityksen ja kiertotalouden tiekartta työkalu yrityksille

24.02.2021 | Uutiset
CERM-hankkeen toimijat VASEK, Concordia, Dynamo Närpes ja Kristiinankaupungin elinkeinokeskus ovat julkaisseet yli 80-sivuisen tiekartan auttamaan yrityksiä viemään yritystään ja toimintaansa kohti kiertotaloutta ja kestävyyttä. Pohjanmaa matkalla muutokseen – Kestävän kehityksen ja kiertotalouden tiekartta sisältää käytännön esimerkkejä, joiden avulla yritys voi aloittaa oman kestävyystyönsä ja kehittää kestävyysajatteluaan.
Lue lisää

Sustainable Tourism -hanke kehittää kestävää matkailua Pohjanmaalla

29.01.2021 | Uutiset
Sustainable Tourism -hankkeen tavoitteena on kehittää Pohjanmaan matkailuelinkeinoa tekemällä aktiivisesti töitä matkailun kestävään kehitykseen liittyvien asioiden parissa. Jotta seutumme vastaisi todellisuudessa siitä antamaamme kuvaa ja kävijöiden odotuksia, meidän tulee aktiivisesti huolehtia siitä, että matkailuelinkeinon parissa toimivilla yrittäjillä ja organisaatioilla on sellainen koulutus ja sellaiset käytännön työvälineet, joita yhä vaativampi ja ympäristötietoisempi kävijä vaatii. Kestävyysajattelu tulee aina huomioida tuotteidemme kehityksessä.
Lue lisää

Kiertotalouteen siirtyminen on haastavaa, mutta se täytyy vain tehdä

28.01.2021 | Uutiset
EnergyVaasa Talks -tapahtumasarja käynnistyi 26.1. kun CERM-hanke järjesti webinaarin Sustainability and Circular Economy, joka keräsi 260 ilmoittautunutta ja 170 kuulijaa linjoille samanaikaisesti. Webinaarin tallenne on myös saatavilla EnergyVaasan YouTube-kanavalla.
Lue lisää

Kestävä liikkuminen pysyi opinnäytetyön pääaiheena koronasta huolimatta

15.12.2020 | Uutiset
Alkuvuodesta 2020 VAMK:issa ympäristöteknologiaa opiskeleva Valtteri Massenko valmisteli opinnäytetyötään. Työssä oli määrä käsitellä maalis-huhtikuussa käynnistyviä kestävän liikkumisen pilotteja, joita MoveIT – Vähähiiliset liikennepalvelut Vaasan seudulla 2030 -hankkeessa oltiin toteuttamassa. Vaan kuinka ollakaan, korona siirsi pilotit hamaan tulevaisuuteen, ja Massenkon oli keksittävä uusi aihe lopputyölleen.
Lue lisää

Pohjanmaa-vetoinen Future Cleantech Solutions -hanke Arctic Awards 2020 voittajaksi

10.12.2020 | Tiedotteet
Vuosittain jaettava hankepalkinto Arctic Awards nostaa esiin esimerkillisiä hankkeita, ja tänä vuonna Future Cleantech Solutions (FCS) palkittiin kategoriassa ”Overcoming Critical Mass”. Palkinnon tavoitteena on tehdä näkyväksi innovatiivisia hankkeita, jotka kytkeytyvät vahvasti arktiseen alueeseen, ja jotka koetaan inspiroivina alueelle luoden arktisia yhteisöjä hyödyttäviä aitoja, mitattavia muutoksia.
Lue lisää

Hiilineutraalia liikkumista pohdittiin työpajoissa monelta kannalta

08.12.2020 | Uutiset
MoveIT-hankkeen työpajassa 2.12. keskusteltiin siitä, mitä keinoja olisi hyvä kirjata valmisteilla olevaan tiekarttaan, jonka tavoitteena on saada vähähiiliset liikennepalvelut Vaasan seudulle vuonna 2030.
Lue lisää