Hållbarhetsarbete är en fortgående process i turismbranschen

29.11.2021

Infokvall

26 företagare från hela Österbotten hade samlats 18.11 för att delta i en informationskväll på temat Vad är hållbar och ansvarsfullt utvecklande av Turismen?

Kvällens utbildare var Tiina Reijonen, erfaren konsult och med erfarenhet som småföretagare i turismbranschen. Hon började med att berätta om varför man skall delta i Sustainable Travel Finland -programmet och framhöll att det är ett starkt försäljningsargument som lockar kunder vilka kanske också är beredda att betala lite mer.

Man konstaterade också att hållbart resande har kommit för att stanna – både resenärer och researrangörer förväntar sig att företagen erbjuder hållbara produkter.

Man bör också komma ihåg att arbetet fortsätter efter att man fått sin STF märkning, vilket också Harri Alatalo från Hotel Krepelin påpekade. Hotel Krepelin erhöll STF märkningen i juni, och fastän man har fått certifieringen så är inte företagets jobb slut, det är en fortgående process.

Cisse Grönholm från Hotel Red & Green i Närpes som också fått STF märkningen lade till att det också är viktigt att lägga en deadline för när processen skall vara gjord, detta för att lägga press på sig själv.

Att beakta det lokala är en del av hållbarhetsarbetet

Reijonen fortsätter att även i rekryteringsfrågor är hållbarhetsfrågor viktiga, framför allt de yngre generationerna, dvs framtidens arbetstagare värdesätter i dag då en arbetsgivare har hållbara värderingar.

Hållbar turism handlar inte enbart om miljöfrågor vilket framkom under kvällen, ett exempel när det gäller socioekonomisk hållbarhet är hur man får pengarna att stanna i området. Exempelvis kan man fundera när man ordnar evenemang, måste man köpa tjänster utifrån, eller kan ni sköta allt lokalt, dvs. stannar pengarna i området?

mote2 002Reijonen påpekade att man bör också beakta det lokala – använder man lokala produkter och råvaror? Är personalens kläder lokala eller åtminstone inhemska? Beaktar man den lokala historien?

Allt detta skall man också föra fram vid marknadsföringen av sin produkt. Lyfta den lokala historien, den lokala maten och de lokala produkterna, berätta om hur man arbetar med miljöfrågor, personalfrågor osv. Och här kommer vi in på vikten av kommunikation.

Ansvarsfull hållbarhetskommunikation

När det gäller kommunikation i allmänhet så är det viktigt att bestämma vem man vill kommunicera till, vad skall man kommunicera och hur kommunicerar man. Men vad betyder då kommunikation när man pratar om hållbarhet? Förstås skall man också lyfta det arbete man gjort när det gäller hållbarhet, vilka certifieringar man fått och framför allt hur man jobbar med hållbarhet i den dagliga verksamheten. Kunderna vill veta exakt vad man gör, man vill se de konkreta sakerna. En annan viktig sak är att också lyfta sitt företags värderingar.

Enligt Reijonen koncentrerar företagen sig ofta på den externa kommunikationen, men den största utmaningen är ofta den interna kommunikationen, det vill säga man glömmer ofta bort att den egna personalen är företagets största resurs när det gäller att kommunicera hållbarhet till slutkunden som de träffar i sitt dagliga arbete.

Det allra viktigaste dock när det gäller hållbarhetskommunikation är att börja med kommunikationsplanen samtidigt som man påbörjar hållbarhetsarbetet, det berättar åt kunden vad man gör, hur man gör, och varför man gör det. Samt att man skall göra det regelbundet i samtliga kanaler som man kommunicerar i, både externt och internt.

 ‹ Gå till "Nyheter"

FREYR har lämnat in miljökonsekvensbedömningsprogrammet för den planerade battericellsanläggningen

27.01.2022 | Nyheter
FREYR Batterys cellfabriksberedning är Finlands första stora cellprojekt, och vi är mycket glada över att förberedelserna har kommit fram till detta stadium.
Läs mera

Stadslogistik som föremål för studie i Jaakko Hakalas avhandling

27.01.2022 | Nyheter
Ingenjör Jaakko Hakalas avhandling inom examensprogrammet för logistik, Framtiden för stadslogistik och eltrafik i Vasa, slutfördes i slutet av 2021. Hakala, född i Vasa, studerade vid Satakunta yrkeshögskola och fokuserade sin forskning på att utforska de framtida möjligheterna för stadslogistik och eltrafik i Vasa.
Läs mera

Senaste information angående coronaläget för företagen

27.01.2022 | Nyheter
På den här sidan sammanställer vi nyttig information gällande coronaläget ur företagens synvinkel. Vi uppdaterar sidan kontinuerligt.
Läs mera

Då företaget växer och den första arbetstagaren ska anställas

26.01.2022 | Nyheter
Att anställa den första arbetstagaren är ett nästan lika stort steg för företagaren som att starta själva företaget. Därför känns det ofta skrämmande och anställningsbeslutet övervägs noggrant och ur många synvinklar. Som sig bör!
Läs mera

Små och medelstora företags roll i den framtida globala vätgasekonomins ekosystem

20.01.2022 | Nyheter
Future Cleantech Solutions projektet har genomfört en analys av hur regionens små och medelstora företag kan bli en del av den förväntade vätgasekonomin i framtiden.
Läs mera

Berättelser ur verkliga livet i 30 år - historiens vingslag och nya vindar i Startias kanaler

19.01.2022 | Nyheter
Startia har erbjudit nyföretagstjänster i Vasaregionen redan i 30 år. Större festligheter planeras till tidpunkten kring Startias verkliga födelsedag och den nationella Företagardagen i september, men tanken är att jubileet uppmärksammas under hela 2022 i våra sociala mediekanaler.
Läs mera

En av Europas första anodmaterialfabriker inom batteriindustrin planeras i Vasa

11.01.2022 | Nyheter
Finska Grafintec Oy och indiska Epsilon Advances Materials har gjort en tomtreservering på GigaVasa-området och ingått ett intentionsavtal (Memorandum of Understanding) med Vasa stad om att bygga en batterianodmaterialfabrik i Vasa.
Läs mera

Antalet kunder ökade betydligt före Startias 30-årsjubileumsår

10.01.2022 | Nyheter
Startia firar sitt 30-årsjubileumsår i 2022. Nyföretagscentrumet, som grundades 1992 och blev en del av Vasaregionens Utveckling Ab VASEKs verksamhet 2008, har träffat över 10 300 blivande företagare och har hjälpt och stött skapandet av mer än 4 500 nya företag i Vasaregionen.
Läs mera