Hållbarhetsarbete är en fortgående process i turismbranschen

29.11.2021

Infokvall

26 företagare från hela Österbotten hade samlats 18.11 för att delta i en informationskväll på temat Vad är hållbar och ansvarsfullt utvecklande av Turismen?

Kvällens utbildare var Tiina Reijonen, erfaren konsult och med erfarenhet som småföretagare i turismbranschen. Hon började med att berätta om varför man skall delta i Sustainable Travel Finland -programmet och framhöll att det är ett starkt försäljningsargument som lockar kunder vilka kanske också är beredda att betala lite mer.

Man konstaterade också att hållbart resande har kommit för att stanna – både resenärer och researrangörer förväntar sig att företagen erbjuder hållbara produkter.

Man bör också komma ihåg att arbetet fortsätter efter att man fått sin STF märkning, vilket också Harri Alatalo från Hotel Krepelin påpekade. Hotel Krepelin erhöll STF märkningen i juni, och fastän man har fått certifieringen så är inte företagets jobb slut, det är en fortgående process.

Cisse Grönholm från Hotel Red & Green i Närpes som också fått STF märkningen lade till att det också är viktigt att lägga en deadline för när processen skall vara gjord, detta för att lägga press på sig själv.

Att beakta det lokala är en del av hållbarhetsarbetet

Reijonen fortsätter att även i rekryteringsfrågor är hållbarhetsfrågor viktiga, framför allt de yngre generationerna, dvs framtidens arbetstagare värdesätter i dag då en arbetsgivare har hållbara värderingar.

Hållbar turism handlar inte enbart om miljöfrågor vilket framkom under kvällen, ett exempel när det gäller socioekonomisk hållbarhet är hur man får pengarna att stanna i området. Exempelvis kan man fundera när man ordnar evenemang, måste man köpa tjänster utifrån, eller kan ni sköta allt lokalt, dvs. stannar pengarna i området?

mote2 002Reijonen påpekade att man bör också beakta det lokala – använder man lokala produkter och råvaror? Är personalens kläder lokala eller åtminstone inhemska? Beaktar man den lokala historien?

Allt detta skall man också föra fram vid marknadsföringen av sin produkt. Lyfta den lokala historien, den lokala maten och de lokala produkterna, berätta om hur man arbetar med miljöfrågor, personalfrågor osv. Och här kommer vi in på vikten av kommunikation.

Ansvarsfull hållbarhetskommunikation

När det gäller kommunikation i allmänhet så är det viktigt att bestämma vem man vill kommunicera till, vad skall man kommunicera och hur kommunicerar man. Men vad betyder då kommunikation när man pratar om hållbarhet? Förstås skall man också lyfta det arbete man gjort när det gäller hållbarhet, vilka certifieringar man fått och framför allt hur man jobbar med hållbarhet i den dagliga verksamheten. Kunderna vill veta exakt vad man gör, man vill se de konkreta sakerna. En annan viktig sak är att också lyfta sitt företags värderingar.

Enligt Reijonen koncentrerar företagen sig ofta på den externa kommunikationen, men den största utmaningen är ofta den interna kommunikationen, det vill säga man glömmer ofta bort att den egna personalen är företagets största resurs när det gäller att kommunicera hållbarhet till slutkunden som de träffar i sitt dagliga arbete.

Det allra viktigaste dock när det gäller hållbarhetskommunikation är att börja med kommunikationsplanen samtidigt som man påbörjar hållbarhetsarbetet, det berättar åt kunden vad man gör, hur man gör, och varför man gör det. Samt att man skall göra det regelbundet i samtliga kanaler som man kommunicerar i, både externt och internt.

 ‹ Gå till "Nyheter"

Hållbarhetskväll för turismföretag

22.09.2022 | Nyheter
Projektet Hållbart Österbotten ordnade 6.9 en informationskväll med hållbarhetsinspiration på Nanoq i Jakobstad. Som inspiratör fungerade Gustav Stenbeck som har bland annat jobbat som hållbarhetschef för Petter Stordalen (Nordic Choice Hotels) och hjälpt företag som ICA, Coca-Cola, DB SChenker, Electrolux och Swedbank att utveckla sitt hållbarhetsarbete.
Läs mera

Köpare letar efter företag inom produktion och handel

21.09.2022 | Nyheter
Företagsrådgivare på Startia och VASEK föreslår som ett alternativ för dem som planerar att starta eget att köpa ett företag som redan är verksamt. Men även de som är intresserade av att köpa ett företag är ofta i kontakt med VASEK och frågar vilka typer av företag som är till salu.
Läs mera

Bli en del av lösningen genom att göra mer än minimikraven

15.09.2022 | Nyheter
Under eftermiddagsseminariet som ordnades av Projektet Byggnadsbranschens hållbara framtid i Vasaregionen och Green Building Council Finland den 7 september förberedde man sig för den cirkulära ekonomin och funderade på hur byggbranschen bör förnya sig själv. Ella Lahtinen från Green Building Council Finland påpekade att byggbranschen också vill vara en del av lösningen och inte bara en del av problemet, vilket...
Läs mera

Från hobby till projektodling och aktiebolag

13.09.2022 | Nyheter
”Market Gardening” är en form av odlingskoncept som fokuserar på jordhälsa och ekologisk odling. Kännetecknande för metoden är att man odlar många olika grödor småskaligt, men samtidigt också effektivt. Ulrica Taylor driver vid sidan om sitt normala arbete företaget Ecogai Ab inom just denna bransch.
Läs mera

Startia 30 år - Startia tidningen delas ut till varje hushåll

07.09.2022 | Nyheter
Hur startar du ett företag? Vilken hjälp kan du få för att starta eget? Vilka är de bästa tipsen för nya företagare från företag som är verksamma i Vasaregionen? Du hittar svar på dessa i Startia-tidningen, som delas ut idag 7.9. till varje hushåll i Vasaregionen.
Läs mera

Den andra ERUF-projektansökan i ekosystemavtalet öppnas 15.9

06.09.2022 | Nyheter
Den första ERUF-projektansökan med anknytning till ekosystemavtalen utlystes i maj och den andra ansökningsomgången öppnas 15.9. Den här gången finns det cirka 565 000 euro att dela ut i finansiering för projekt, som främjar de tre åtgärdshelhetsmålen som fastslagits i Vasas ekosystemavtal: ett klimatneutralt Vasa 202X, utvecklande av hamnområdet och utvecklande av forskningsinfrastrukturen. Ansökningstiden går ut 19.10.2022.
Läs mera

Kvarken Brewery är Startias Årets Nyföretagare 2022 i Vasaregionen

05.09.2022 | Nyheter
Vasaregionens Nyföretagscentrum Startia har utsett Korsholmsbaserade Kvarken Bryggeri Ab till Årets Nyföretagare 2022 i Vasaregionen. Företaget, som går under marknadsföringsnamnet Kvarken Brewery, grundades 2017 av Patrik Willför, Patrik Björkman och Tore Björkman.
Läs mera

Ändringar i avtalet mellan aktörerna på GigaVaasa-området – den aktiva diskussionen om hur man ska g

02.09.2022 | Nyheter
Det finska bolaget Grafintec Oy och det indiska Epsilon Advanced Materials, som har gjort en tomtreservering på GigaVaasa-området, har i ett börsmeddelande meddelat att de häver sitt samarbetsavtal. Vasa stad fortsätter dock förhandlingarna med båda företagen.
Läs mera