Sommarbusstrafiken fortsätter runt om i tre kommuner även under den kommande sommaren

17.06.2022

mokkeiSvedjehamns autentiska skärgårdsatmosfär

Förra sommaren genomfördes i samarbete med Vasaregionens Utveckling VASEK och Visit Vasa lanseringen av sommarbussen dvs. en gemensam transport till de mest populära besöksmålen i vår region. Projektet, som fick finansiering från arbets- och näringsministeriet, hade som mål att  inleda en pilot för att öka antalet besökare till de olika företagen och besöksmålen på ett mer miljövänligt sätt. Detta försök var lyckat. Inför sommaren 2022 kartlades intresset bland regionens kommuner för medfinansiering. Vasa, Storkyro och Korsholm var positivt inställda till att vara med och därmed kommer sommarbussen att få fortsättning också under kommande säsong.

Baserat på data som samlades från förra sommaren framkom det att de områden och produkter som lockade mest i Korsholm fanns i skärgården; bl.a. Björköby, Vallgrund och Replot.

– Jag tror att efterfrågan för sommarbusservice kommer att öka ännu mer i sommar. Det förväntas fler utländska turister utan bil till exempel från Umeå eller med flyg från andra delar av Europa.  Förra sommaren besökte främst inhemska turister regionen med sina egna bilar, berättar Peter Källberg, VASEKs projektchef, som genomförde pilotprojektet sommaren 2021.

Miljövänlig turism är hela regionens mål. Busstransport till olika besöksmål minskar också på trafikmängden av privatbilar och trycket på parkeringen vid de mest populära besöksmålen samt bidrar till att vi kan erbjuda ett miljövänligare alternativ.

I fortsättningen kommer Visit Vasa att ta hand om den operativa verksamheten. VASEK bistår med utveckling av service. Den senaste informationen om företag som är verksamma vid besöksmålen, busslinjer och tidtabeller kommer att finnas på Visit Vasas webbplats.

Max Jansson, VD på Visit Vasa, ser fram emot en livlig turistsommar; intresset är stort för vår region. Men han påminner att även regionens egna invånare kan använda sig av servicen. – Kom ihåg att dra nytta av alla möjligheterna på olika platser; i några besöksmål kan man till exempel låna en cykel eller vandra.  Det finns cykelrutter samt vandringsleder med varierande längd i världsarvsområdet, tillägger Jansson.‹ Gå till "Nyheter"

Mångsidig advokatbyrå ger råd även på sociala medier

28.06.2022 | Nyheter
Startias långvarige expertpartner Näsman & Båsk är en mångkunnig advokatbyrå. Byrån administrerar inte bara civilrättsliga och straffrättsliga frågor, men också administrativa frågor och har både företags- och privatkunder.
Läs mera

Hållbarhetsarbete på företagsbesök

27.06.2022 | Nyheter
Vöråföretaget Orapac från Oravais producerar förpackningar och har utsett ett eller flera miljömål för sin verksamhet för varje verksamhetsår. Företaget organiserade en hållbarhetseftermiddag för sin personal i torsdags före midsommar. Göran Östberg, VASEKs projektchef för cirkulär ekonomi, och projektchef Tomas Knuts, Jakobstadsregionens utvecklingsbolag Concordia, var inbjudna för att prata om hållbarhet och leda en diskussion om hur hållbarhet kan...
Läs mera

VASEKs öppethållningstider på sommaren - observera pausen i TE-byråns startpengsbehandling i juli

20.06.2022 | Nyheter
VASEK har stängt i juli veckorna 28, 29 och 30, det vill säga 11.–29.7.2022. Österbottens TE-byrå har sommaruppehåll i startpengsbehandlingen 4.7.–31.7.2022.
Läs mera

Sommarbusstrafiken fortsätter runt om i tre kommuner även under den kommande sommaren

17.06.2022 | Nyheter
Förra sommaren genomfördes i samarbete med Vasaregionens Utveckling VASEK och Visit Vasa lanseringen av sommarbussen dvs. en gemensam transport till de mest populära besöksmålen i vår region. Projektet, som fick finansiering från arbets- och näringsministeriet, hade som mål att inleda en pilot för att öka antalet besökare till de olika företagen och besöksmålen på ett mer miljövänligt sätt.
Läs mera

Vet detta om startpeng och undvik fallgroparna

16.06.2022 | Nyheter
Syftet med startpeng är att trygga företagarens utkomst tills företagsverksamheten kommer ordentligt igång. Startpengen är ett inkomsttillägg för företagaren, inte företagets pengar. En företagare måste kunna leva och kanske försörja sin familj även när det inte går att betala ut tillräckligt med lön åt sig själv i början av företagsverksamheten.
Läs mera

Företagsrådgivare anträffbara även i kommunhuset – boka alltid tid på förhand

15.06.2022 | Nyheter
Via online-bokningskalendern kan du boka möte, videomöte eller telefontid med en företagsrådgivare till en tidpunkt som passar dig.
Läs mera

Besökscentret Meteoria fick utmärkelsen som grön föregångare

14.06.2022 | Nyheter
Besökscentret Meteoria fick status som föregångare för hållbar utveckling och STF Sustainable Travel Finland -certifikatet. Meteorian som attraktion är den första STF-föregångaren inom Visit Vaasas område och bland de första i hela landet. STF-utmärkelsen beviljas på basen av olika miljömässiga, sociokulturella och ekonomiska kriterier. Utmärkelsen kan sägas vara en belöning för det systematiska arbete som man målmedvetet genomfört kring besökscentret...
Läs mera

VASEK på en hållbar resa

10.06.2022 | Nyheter
I slutet av 2021 utarbetade VASEK i enlighet med tidigare strategi en hållbarhetsplan. Under ledning av VASEKs hållbarhetsarbetsgrupp valde hela personalen tillsammans under våren 2021 ut tre huvudmål för organisationen samt deras delmål i FN:s globala agenda för hållbar utveckling, Agenda 2030. Personalen bestämde att sträva efter att uppnå målen inom områden; jämställdhet, minskad ojämlikhet och hållbar konsumtion i vardagen...
Läs mera