Vägkartan för koldioxidsnåla transporttjänster ökar transportens hållbarhet och användarantal

29.06.2021

Vasek Facebook 1200x630 sv

MoveIT-projektet, som inleddes i början av 2019, har skapat förutsättningar för Vasaregionen att möta de förändringar som nu sker i Finland gällande transporttjänster. Stora utsläppsmål inriktas på trafiken. Ett sätt att uppnå målen är att öka användningen av transporttjänster, och som en del av detta är det viktigt att bygga upp resekedjor.

– Hittills har samordningen av olika transporttjänster varit begränsad. I välfungerande resekedjor fungerar bland annat tidtabeller, kommunikation och betalningssätt bättre ihop och gör användningen av transporttjänster behagligare, berättar Vasaregionens Utveckling Ab VASEKs logistikexpert Matias Båsk.

Inom MoveIT-projektet har man tagit fram vägkartan Koldioxidsnål transportservice i Vasaregionen 2030, som bidrar till att uppfatta de utvecklingsstigar som kan öka transportens hållbarhet och användarantalet för olika transporttjänster. Vägkartan är uppdelad i åtta olika teman: arbetsplatser, invånare, tjänsteleverantörer, betalningssätt, förvaltning, finansiering och ekonomi, infra samt kommunikation. Vägkartan innehåller delmål och instruktioner för framsteg fram till 2030.

Målsättningen med vägkartan är att olika transportrelaterade myndigheter och aktörer bättre ska kunna samordna sina åtgärder.

– En gemensam riktning är viktigast. Trafik, transporttjänster och de teman som behandlas i vägkartan påverkas av både offentliga och privata aktörers agerande och beslut. Därför varierar sätten som var och en, på sitt sätt, kan främja hållbara transporttjänster, poängterar projektsakkunnig Heli Siirilä från Vasa universitets forskningsplattform InnoLab.

– Nya tjänster utvecklas hela tiden, med elsparkcyklar i Vasa centrum som det senaste exemplet. Å andra sidan finns det inga fungerande kollektivtrafiktjänster i stora delar av Vasa. Därför innehåller vägkartan riktlinjer för aktörer och kommuner i olika situationer, konstaterar Båsk.

I och med erfarenheterna som samlats i projektet har man kommit fram till att en regional åtgärdsplan för att uppnå målen i vägkartan – och särskilt hållbarhetsmålen för trafiken – borde utarbetas som nästa steg.

– I verksamhetsplanen kunde man konkretisera åtgärderna, mätarna som beskriver dem och arbetsfördelningen, funderar Båsk och Siirilä.

Innehållet för MoveIT-projektet, som snart avslutas, ändrades märkbart på våren 2020 på grund av coronan. Två planerade pilotprojekt, som skulle inriktas på digitala lösningar för att främja användningen av transporttjänster och samåkning, måste flyttas flera gånger och slutligen överges helt och hållet.

MoveIT-projektet finansierades av Österbottens förbund/ERUF-finansiering, Syd-Österbottens NTM-central, Vasa stad och Korsholms kommun. Projektet genomfördes av Vasaregionens Utveckling Ab VASEK tillsammans med Vasa universitet.

 ‹ Gå till "Nyheter"

Nationellt företagarpris 2021 till Dermoshop

25.09.2021 | Nyheter
Dermoshops framgång bygger på ett starkt varumärke Dermosil och en webbshop. Företaget lanserade den första versionen av webbshopen redan för 25 år sedan.
Läs mera

Projektet Hållbart Österbotten medverkar på Hållbarhetsveckan måndagen 27.9.

21.09.2021 | Nyheter
Projektet Hållbart Österbotten medverkar på Hållbarhetsveckan måndagen 27.9. Under Hållbarhetsveckan i Österbotten erbjuds turismaktörerna i området ett bra tillfälle att få höra bl.a. • Varför begreppet Hållbar turism blir allt viktigare och • Om vikten av Sustainable Travel Finland (STF)-programmet för hållbar turism som konkurrensmedel.
Läs mera

Gårds Smak Ab Startias Årets 2021 nyföretagare i Vasaregionen

20.09.2021 | Nyheter
Nyföretagscentrum Startia har valt vöråföretaget Gårds Smak Ab till årets 2021 nyföretagare i Vasaregionen.
Läs mera

Hela Finland kan nu rösta på världens lyckligaste person

15.09.2021 | Nyheter
Journalisten Maria Veitola besökte Vasaregionen i augusti för att fördjupa sig i lyckan på världens lyckligaste plats. Veitola träffade tre personer som bor i Vasaregionen och som hittades genom en efterlysning och nominerades till den lyckligaste personen i världen. På basis av Maria & världens lyckligaste-videoserien, som har sammanställts från besöken, kan alla rösta på den av trion som de...
Läs mera

Energy Academy samlar Vasaregionens toppföretag och högskolor till ett unikt samarbete

13.09.2021 | Nyheter
I Nordens energihuvudstad Vasa finns ett växande energikluster och nyheterna om utvecklingen i batteriindustrin förstärker regionens goda framtidsutsikter. Med högskolornas och företagens nya gemensamma verksamhetsmodell Energy Academy förstärks regionens dragningskraft bland studerande och utexaminerade än mer.
Läs mera

Senaste information angående coronaläget för företagen

09.09.2021 | Nyheter
På den här sidan sammanställer vi nyttig information gällande coronaläget ur företagens synvinkel. Vi uppdaterar sidan kontinuerligt.
Läs mera

Med vildmarken och naturen som arbetsplats

08.09.2021 | Nyheter
För ett och ett halvt år sedan förändrades världen och många stod plötsligt inför en ny och annorlunda vardag. Under våren 2020 kom skogen och naturen därför att spela en avgörande roll för många finländares välmående, och intresset för friluftsliv har fortsatt att öka sedan dess.
Läs mera

Med hjälp av företagarens juridiska dokument undviker man konflikter

07.09.2021 | Nyheter
Delägaravtal, bolagsordning och bolagsavtal är verktyg för att hantera olika juridiska risker som realiseras ifall det uppstår konflikter mellan ägarna, påminde advokat Oskar Sundback i den andra delen i föreläsningsserien Pappren i skick!, Företagarens viktigaste juridiska dokument. Föreläsningarna ordnades i samarbete med Nyföretagscentrum Startia och Advokatbyrå Näsman & Båsk Ab.
Läs mera