Kartan för koldioxidneutral mobilitet har ritats – målet nås endast genom samarbete

24.08.2021

Byabussen 3 rajattuSmart-sidan som publicerades i juni innehåller information bland annat om regionens kollektivtrafik. 

Den 18 augusti vid slutseminariet för det ERUF-finansierade MoveIT - Koldioxidsnål transportservice i Vasaregionen 2030- projektet, som avslutas i slutet av augusti, knöts det ihop såväl projektets åtgärder som utveckling inom transporttjänsterna. Under seminariet vändes blicken också mot framtiden och nödvändiga åtgärder.

Projektsakkunnig Heli Siirilä, Vasa universitets forskningsplattform InnoLab, presenterade vägkartan som blev färdig i juni. Vägkartan till koldioxidneutral transport innehåller delmål och åtgärdsplaner uppdelade i åtta olika teman (arbetsplatser, invånare, tjänsteleverantörer, betalningssätt, förvaltning, finansiering och ekonomi, infra samt kommunikation) fram till 2030.

Heli Matias

– Vi inledde projektet 2019 med nulägesanalys över Vasaregionens transportmål och en genomgång av MaaS-beredskapsmätare. Under 2020 hade vi diskussioner med kommunerna i regionen om resekedjor och hållbar transport, berättar Siirilä.

– Det är olyckligt att de planerade pilotprojekten måste annulleras på grund av coronaviruset, men i år har vi också skapat Smart mobilitet-webbsidehelheten på tre språk för att något ersätta de saknade piloterna, berättar projektledare Matias Båsk.

– I vägkartan rekommenderar vi att man gör en regional åtgärdsplan för att uppnå målen i vägkartan – och särskilt hållbarhetsmålen för trafiken. I vägkartan föreslås bland annat inrättandet av en arbetsgrupp för regional transportservice, fortsätter Båsk.

– Olika organisationer har sina roller och medel för att främja hållbara transporttjänster. Arbetsgruppen skulle bidra till att diskutera helhetsbilden av transportservicen på ett mer samordnat sätt, också utanför budgetförhandlingarna, avslutar Siirilä.

Jenny

Jenny Malmsten, kommundirektör i Malax, lovordade det faktum att mobilitetsbehov också beaktades ur ett landsbygdsperspektiv.

– På landsbygden är det svårt att överge bilen helt och hållet, men olika transporttjänster kunde ersätta den andra eller tredje bilen i familjen. I landsbygdsområden behövs också cykelbanor för mestadels längs statsvägar och inte så mycket i kommuncentrum. Det vill säga målen är desamma i både landsbygdsområden och stadsområden, men lösningarna skiljer sig något, påpekar Malmsten.

Miika Hautala, kollektivtrafikansvarig vid NTM-centralen, tog upp arbetsplatsernas och arbetsgivarnas roll i sin kommentar.

– Kollektivtrafikens möjligheter är begränsade, men trafiken mellan hemmet och arbetsplatsen har en stor inverkan på trafikutsläppen. Användningen av kollektivtrafiken påverkas också i hög grad av kommunikationen och hanteringen av biljett- och betalningssystemen.

Lektor Asseri Laitinen från VAMK var på samma linje. Han beklagade sig över att man inte alltid inser hur förmånlig kollektivtrafiken är. Han påminde också om att ungdomar och högskolestudenter måste visas att transport- och infrafrågor övervägs på ett mångsidigt sätt och man måste involvera dem i utvecklingsarbetet.

Enligt Vasa stads direktör för kommunteknik Jukka Talvi stöder MoveIT-vägkartan utmärkt Vasa stads strategi, där det högsta målet är koldioxidneutralitet.

– I kärnan finns transporttjänster och mindre poängteras att folk borde röra sig för egen maskin. Åtgärderna är också förskjutna tillräckligt tätt. Många av de saker som nämns i vägkartan är redan på gång, men många är bara i startgroparna. Styrning och finansiering kan vara våra största utmaningar, eftersom den stora majoriteten av transportfinansieringen för närvarande går till saker som inte bidrar till att uppnå koldioxidsnåla mål.

– Därefter behöver man en morot för att göra smarta val och en mängd olika piloter, experiment och företagsstöd. Man måste också ta hänsyn till jämställdhet mellan könen och den sociala jämställdheten i transporterna. Vi behöver markanvändningen som stöder målen och ett beslutsamt och långsiktigt arbete som utförs tillsammans, avslutar Talvi.

 ‹ Gå till "Nyheter"

Hållbarhetskväll för turismföretag

22.09.2022 | Nyheter
Projektet Hållbart Österbotten ordnade 6.9 en informationskväll med hållbarhetsinspiration på Nanoq i Jakobstad. Som inspiratör fungerade Gustav Stenbeck som har bland annat jobbat som hållbarhetschef för Petter Stordalen (Nordic Choice Hotels) och hjälpt företag som ICA, Coca-Cola, DB SChenker, Electrolux och Swedbank att utveckla sitt hållbarhetsarbete.
Läs mera

Köpare letar efter företag inom produktion och handel

21.09.2022 | Nyheter
Företagsrådgivare på Startia och VASEK föreslår som ett alternativ för dem som planerar att starta eget att köpa ett företag som redan är verksamt. Men även de som är intresserade av att köpa ett företag är ofta i kontakt med VASEK och frågar vilka typer av företag som är till salu.
Läs mera

Bli en del av lösningen genom att göra mer än minimikraven

15.09.2022 | Nyheter
Under eftermiddagsseminariet som ordnades av Projektet Byggnadsbranschens hållbara framtid i Vasaregionen och Green Building Council Finland den 7 september förberedde man sig för den cirkulära ekonomin och funderade på hur byggbranschen bör förnya sig själv. Ella Lahtinen från Green Building Council Finland påpekade att byggbranschen också vill vara en del av lösningen och inte bara en del av problemet, vilket...
Läs mera

Från hobby till projektodling och aktiebolag

13.09.2022 | Nyheter
”Market Gardening” är en form av odlingskoncept som fokuserar på jordhälsa och ekologisk odling. Kännetecknande för metoden är att man odlar många olika grödor småskaligt, men samtidigt också effektivt. Ulrica Taylor driver vid sidan om sitt normala arbete företaget Ecogai Ab inom just denna bransch.
Läs mera

Startia 30 år - Startia tidningen delas ut till varje hushåll

07.09.2022 | Nyheter
Hur startar du ett företag? Vilken hjälp kan du få för att starta eget? Vilka är de bästa tipsen för nya företagare från företag som är verksamma i Vasaregionen? Du hittar svar på dessa i Startia-tidningen, som delas ut idag 7.9. till varje hushåll i Vasaregionen.
Läs mera

Den andra ERUF-projektansökan i ekosystemavtalet öppnas 15.9

06.09.2022 | Nyheter
Den första ERUF-projektansökan med anknytning till ekosystemavtalen utlystes i maj och den andra ansökningsomgången öppnas 15.9. Den här gången finns det cirka 565 000 euro att dela ut i finansiering för projekt, som främjar de tre åtgärdshelhetsmålen som fastslagits i Vasas ekosystemavtal: ett klimatneutralt Vasa 202X, utvecklande av hamnområdet och utvecklande av forskningsinfrastrukturen. Ansökningstiden går ut 19.10.2022.
Läs mera

Kvarken Brewery är Startias Årets Nyföretagare 2022 i Vasaregionen

05.09.2022 | Nyheter
Vasaregionens Nyföretagscentrum Startia har utsett Korsholmsbaserade Kvarken Bryggeri Ab till Årets Nyföretagare 2022 i Vasaregionen. Företaget, som går under marknadsföringsnamnet Kvarken Brewery, grundades 2017 av Patrik Willför, Patrik Björkman och Tore Björkman.
Läs mera

Ändringar i avtalet mellan aktörerna på GigaVaasa-området – den aktiva diskussionen om hur man ska g

02.09.2022 | Nyheter
Det finska bolaget Grafintec Oy och det indiska Epsilon Advanced Materials, som har gjort en tomtreservering på GigaVaasa-området, har i ett börsmeddelande meddelat att de häver sitt samarbetsavtal. Vasa stad fortsätter dock förhandlingarna med båda företagen.
Läs mera