Österbotten ställer om – Färdplan för hållbarhet och cirkulär ekonomi ger företagen verktyg

24.02.2021

Fardplan parm ThumbnailCERM-projektets aktörer Vasaregionens Utveckling Ab VASEK, Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia, Ab Företagshuset Dynamo Yritystalo Oy och Kristinestads Näringslivscentral lanserar 24.2.2021 en drygt 80 sidor lång färdplan för att hjälpa företagen i främjandet av sin verksamhet mot cirkulär ekonomi och hållbarhet.

Österbotten ställer om – Färdplan för hållbarhet och cirkulär ekonomi innehåller praktiska exempel med vars hjälp företag kan inleda sitt eget hållbarhetsarbete och utveckla hållbarhetstänket. Exemplen som presenteras i guiden baserar sig på den senaste forskningen och rådande trender samt FN:s mål för hållbar utveckling. Färdplanens konkreta checklistor och instruktioner gör det lättare för både små och stora företag att ställa om mot en hållbarare affärsverksamhet.

– Företag och regioner som vågar vara föregångare i övergången till hållbara lösningar belönas ofta också med den största tillväxten. Företaget kan välja att verka hållbart av många olika skäl, men ett som är säkert är att hållbarhetstänket har kommit för att stanna, och det krävs förändringar från samtliga företag för att Finlands koldioxidneutralitetsmål 2035 ska uppnås, påminner projektchef Göran Östberg från VASEK.

Arbetsgruppen betonar att färdplanen lyfter fram möjligheterna i och med den cirkulär ekonomin i Österbotten. Färdplanen beskriver trender och skäl till varför hållbarhetsarbetet är i högsta grad väsentligt.

– Materialåtervinningen har tredubblats under de senaste fem decennierna. I en cirkulär ekonomi hålls resurserna kvar i samhällets kretslopp istället för att bli avfall. Resurserna återanvänds således så långt som möjligt och så länge som möjligt. Produkter återanvänds eller blir till material för nya produkter. Den cirkulära ekonomin minskar produkternas miljöpåverkan och ger många möjligheter för företag i alla branscher, försäkrar projektchef Rasmus Hautala.

–  Hållbarhetstänket utgör en långsiktig strategi. Företagen måste förutspå framtiden om de vill vara kvar på marknaden också efter tio år. När vi systematiskt och med små steg går mot en hållbar cirkulär ekonomi märker vi snart att företaget också blir effektivare, konkurrenskraftigare och attraktivare både i kundens och samarbetspartnernas ögon, betonar projektchef Tomas Knuts från Concordia.

Hållbara affärsverksamhetsmodeller i linje med den cirkulära ekonomin ger företag bland annat ekonomiska besparingar, ökad efterfrågan, ett starkare varumärke, nya samarbetsmöjligheter och färre miljörisker. Österbotten ställer om – Färdplan för hållbarhet och cirkulär ekonomi ger företagen tydliga verksamhetsriktlinjer och flödesscheman samt verktyg för att planera utvecklingen mot en hållbar verksamhet utgående från företagens egna förutsättningar.

 ‹ Gå till "Nyheter"

Inga stora förändringar till styrelsen på VASEKs bolagsstämma

15.04.2021 | Nyheter
Vasaregionens Utveckling Ab VASEKs bolagsstämma valde 15.4.2021 följande personer till bolagets styrelse:
Läs mera

Hållbarhet kräver val – projekt stöder turismföretag i hållbarhetsarbetet

14.04.2021 | Nyheter
Närmare 50 olika aktörer inom turismnäringen i Kust-Österbotten samlades för två halvdagars coachingevent under påskveckan för att lära sig mera om hållbar turism och Visit Finlands Sustainable Tourism Finland (STF)-program. De väldigt aktuella evenemangen, som ordnades inom ramarna för projektet Hållbart Österbotten, intresserade både företagare och företagsutvecklare ända från Jakobstad till Kristinestad.
Läs mera

Senaste information angående coronaläget för företagen

13.04.2021 | Nyheter
På den här sidan sammanställer vi nyttig information gällande coronaläget ur företagens synvinkel. Vi uppdaterar sidan kontinuerligt.
Läs mera

Solen skiner i horisonten för Kvarken Ports – ”Spännande saker händer i vår”

12.04.2021 | Nyheter
Hamnbolaget Kvarken Ports, som ägs av Vasa och Umeå, står inför spännande tider. Färdigställandet av det nya passagerarfartyget, Aurora Botnia, närmar sig och framtiden ser även på andra sätt ljus ut.
Läs mera

Ägarskifte kan vara överraskande tungt – Förbered dig i tid även mentalt

09.04.2021 | Nyheter
När en företagare är på väg att ge ifrån sig sitt företag eller inleda en ny karriär med ett nyköpt företag eller som efterträdare till familjeföretaget, är det fråga om en stor förändring som medför mycket arbete, men också mycket att bearbeta på den mentala sidan.
Läs mera

Nya guider för alla parter i ägarskiften

08.04.2021 | Nyheter
Ett planerat ägarskifte-projektet, som förverkligas av VASEK, Concordia och Kristinestads näringslivscentral, har publicerat den 8.4 en serie med fyra guider för alla parter i ägarskiften.
Läs mera

Pandemin gav Emelie en rivstart

07.04.2021 | Nyheter
Uppvuxen i en företagarfamilj, hade målaren och inredaren Emelie Sandelin klart för sig att hon aldrig själv skulle bli egen företagare. Efter sju år som anställd växte sig ändå tankarna på att vara sin egen chef allt starkare och efter uppmuntran från både vänner och arbetsgivare, omvärderade Emelie sitt tidigare uttalande.
Läs mera

Koldioxidneutral transport kräver ändringar i attityder och vanor

01.04.2021 | Nyheter
I MoveIT-projektet, som avlutas i juni, håller man på att slutföra Vägkartan för koldioxidsnål transportservice i Vasaregionen 2030. I den tredje delen av workshoparna, som fokuserade på vägkartan, den 25 mars presenterades utkastet till vägkartan och samlades kommentarer på den. Härnäst skickas vägkartan på utlåtanderunda och arbetet med vägkartans visualisering och layout börjar. Vägkartan färdigställs i maj.
Läs mera