Österbotten ställer om – Färdplan för hållbarhet och cirkulär ekonomi ger företagen verktyg

24.02.2021

Fardplan parm ThumbnailCERM-projektets aktörer Vasaregionens Utveckling Ab VASEK, Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia, Ab Företagshuset Dynamo Yritystalo Oy och Kristinestads Näringslivscentral lanserar 24.2.2021 en drygt 80 sidor lång färdplan för att hjälpa företagen i främjandet av sin verksamhet mot cirkulär ekonomi och hållbarhet.

Österbotten ställer om – Färdplan för hållbarhet och cirkulär ekonomi innehåller praktiska exempel med vars hjälp företag kan inleda sitt eget hållbarhetsarbete och utveckla hållbarhetstänket. Exemplen som presenteras i guiden baserar sig på den senaste forskningen och rådande trender samt FN:s mål för hållbar utveckling. Färdplanens konkreta checklistor och instruktioner gör det lättare för både små och stora företag att ställa om mot en hållbarare affärsverksamhet.

– Företag och regioner som vågar vara föregångare i övergången till hållbara lösningar belönas ofta också med den största tillväxten. Företaget kan välja att verka hållbart av många olika skäl, men ett som är säkert är att hållbarhetstänket har kommit för att stanna, och det krävs förändringar från samtliga företag för att Finlands koldioxidneutralitetsmål 2035 ska uppnås, påminner projektchef Göran Östberg från VASEK.

Arbetsgruppen betonar att färdplanen lyfter fram möjligheterna i och med den cirkulär ekonomin i Österbotten. Färdplanen beskriver trender och skäl till varför hållbarhetsarbetet är i högsta grad väsentligt.

– Materialåtervinningen har tredubblats under de senaste fem decennierna. I en cirkulär ekonomi hålls resurserna kvar i samhällets kretslopp istället för att bli avfall. Resurserna återanvänds således så långt som möjligt och så länge som möjligt. Produkter återanvänds eller blir till material för nya produkter. Den cirkulära ekonomin minskar produkternas miljöpåverkan och ger många möjligheter för företag i alla branscher, försäkrar projektchef Rasmus Hautala.

–  Hållbarhetstänket utgör en långsiktig strategi. Företagen måste förutspå framtiden om de vill vara kvar på marknaden också efter tio år. När vi systematiskt och med små steg går mot en hållbar cirkulär ekonomi märker vi snart att företaget också blir effektivare, konkurrenskraftigare och attraktivare både i kundens och samarbetspartnernas ögon, betonar projektchef Tomas Knuts från Concordia.

Hållbara affärsverksamhetsmodeller i linje med den cirkulära ekonomin ger företag bland annat ekonomiska besparingar, ökad efterfrågan, ett starkare varumärke, nya samarbetsmöjligheter och färre miljörisker. Österbotten ställer om – Färdplan för hållbarhet och cirkulär ekonomi ger företagen tydliga verksamhetsriktlinjer och flödesscheman samt verktyg för att planera utvecklingen mot en hållbar verksamhet utgående från företagens egna förutsättningar.

 ‹ Gå till "Nyheter"

Mjöli Bakery är Startias årets nyföretagare 2024 i Vasaregionen

13.06.2024 | Nyheter
Nyföretagscentrum Startia har valt Mjöli Bakery (Bageri Eken Ab Oy) till årets nyföretagare i Vasaregionen. Företaget ägs och drivs av Eva Marttila, en målmedveten bagare och konditorimästare som vunnit medaljer för sina kreativa och ekologiska hantverksbröd. Mjöli kännetecknas av företagarens intresse att hela tiden utveckla utbudet och verksamheten.
Läs mera

Företagets ekonomi – Vikten av budgetering kan inte överskattas

11.06.2024 | Nyheter
Som företagare är ekonomiförvaltning avgörande för företagets framgång. Budgetering är ett effektivt verktyg som hjälper till att hålla ekonomin i skick och säkerställa att företaget fungerar lönsamt.
Läs mera

Företagens beredskap – hur fungerar ditt företag i undantagsförhållanden?

06.06.2024 | Nyheter
Det rådande världsläget med pandemier och krig i Europa har visat att företagare måste vara förberedda också för de mest skrämmande scenarierna.
Läs mera

Långsiktiga åtgärder för en hållbar region  

05.06.2024 | Nyheter
VASEK jobbar långsiktigt för ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet i Vasaregionen. För tillfället pågår tretton olika regionutvecklingsprojekt där VASEK är huvud- eller medpart. Nya projekt och åtgärder för hållbar utveckling i regionen planeras dessutom kontinuerligt.
Läs mera

VASEKs öppethållningstider på sommaren - observera pausen i TE-byråns startpengsbehandling i juli

04.06.2024 | Nyheter
VASEK har stängt i juli 8.–28.7.2022. Österbottens TE-byrå har sommaruppehåll i startpengsbehandlingen 1.7.–31.7.2024.
Läs mera

Laihian Autotarvikes verksamhet fortsätter tack vare generationsskiftet

04.06.2024 | Nyheter
Tryggheten i en fast tjänst som verkstadschef med allt vad det innebär hindrade inte Jussi Rauhala. I somras lämnade han efter 17 år livet som anställd på en av nejdens bilaffärer för att överta sin fars reservdelsbutik i Laihela. Laihian Autotarvike Oy:s verksamhet fortsätter tack vare generationsskiftet.
Läs mera

EnergyVaasa satsar på ungas intresse för matematik och naturvetenskaper 

29.05.2024 | Nyheter
EnergyVaasa delar i år för första gången ut ett stort antal stipendier som öronmärkts till elever med god framgång inom matematik och naturvetenskaper. Med stipendiet vill energiklustrets företag aktivt vara med och främja barn och ungdomars intresse för kunskap som har stor betydelse för företagen i regionen.
Läs mera

Koll på kosmetikareglerna och dina skyldigheter

21.05.2024 | Nyheter
I Finland behöver du inget förhandstillstånd för att sälja kosmetikaprodukter men när produkten väl är till salu övervakas försäljningen av Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes). Därför är det viktigt att du på förhand har koll på din roll och dina skyldigheter, som du hittar via Tukes hemsida.
Läs mera