VASEK på en hållbar resa

10.06.2022

kollaasi2Glada testare

I slutet av 2021 utarbetade VASEK i enlighet med tidigare strategi en hållbarhetsplan. Under ledning av VASEKs hållbarhetsarbetsgrupp valde hela personalen tillsammans under våren 2021 ut tre huvudmål för organisationen samt deras delmål i FN:s globala agenda för hållbar utveckling, Agenda 2030. Personalen bestämde att sträva efter att uppnå målen inom områden; jämställdhet, minskad ojämlikhet och hållbar konsumtion i vardagen via de beslut man fattar.

Ingen gärning är för liten

Arbetet inleddes med små ansvarsfulla gärningar. VASEKs kontor ligger mitt i stadskärnan, och det är möjligt att använda klimatvänliga och ekologiska transportmedel under korta förflyttningar, till exempel från ett möte till ett annat. VASEKs personal gick från ord till handling och samlades en solig morgon för att bekanta sig med e-scooters. Även om e-scooters var bekanta från gatubilden var användningen fortfarande obekant för många. Efter provkörningen blev tröskeln för användningen av e-scooters mycket lägre, så det kan hända att vi ser fler VASEK-anställda körande med dem i Vasa i sommar.

En traditionell cykel (med eller utan el) är också alltid ett bra alternativ, som inte bör glömmas. Vasa stad främjar aktivt cykling genom ett program för främjande av gång och cykling i Vasa. VASEK har förbättrat omklädningsrum och dusch för detta ändamål och bättre cykelparkering är under planering.

Rajattu OlavAffärsrådgivare Olav Nylund visar exempel på pendling för VASEK-anställda

Viktigt för alla – både för konsumenter och för företag

Riksdagen godkände den nya klimatlagen den 25 maj 2022. Målet är att Finland ska vara koldioxidneutralt senast år 2035. Åtgärder för att minska utsläppen kan kräva nya investeringar eller upphandlingar, därför bör både företag och konsumenter  vara beredda på eventuella kostnaderna. Klimatlagens påverkan på företagsverksamheten beror på företagets bransch, affärsmodell och på vilket sätt klimatåtgärder genomförs. Inom energi- och transportsektorn är effekten givetvis störst. Å andra sidan kan växande efterfrågan på produkter med låga utsläpp ge nya ökade affärsmöjligheter för företag när det gäller hållbara lösningar.

I framtiden kommer det alltså att bli ännu viktigare att ta hänsyn till verksamhetens ekonomiska, sociala och ekologiska effekt. Du kan läsa TOP3-tipsen för ansvarsfullt företagande (på finska) på Nyföretagarcentralerna i Finland rf:s hemsida.

För att omsätta hållbarhetsvärden i praktiken kommunicerar VASEK internt om hur man kan agera mer hållbart och ansvarsfullt under arbetsdagen. Det kan handla om små förändringar eller mera omfattande åtgärder som främjar en hållbar utveckling. Med tydlig och aktiv värdekommunikation och konkreta handlingar hoppas vi att vikten av delat ansvar för en hållbar framtid även kommer att nå andra företag och individer i bredare utsträckning. Tillsammans kan vi skapa den förändring som behövs.‹ Gå till "Nyheter"

Mångsidig advokatbyrå ger råd även på sociala medier

28.06.2022 | Nyheter
Startias långvarige expertpartner Näsman & Båsk är en mångkunnig advokatbyrå. Byrån administrerar inte bara civilrättsliga och straffrättsliga frågor, men också administrativa frågor och har både företags- och privatkunder.
Läs mera

Hållbarhetsarbete på företagsbesök

27.06.2022 | Nyheter
Vöråföretaget Orapac från Oravais producerar förpackningar och har utsett ett eller flera miljömål för sin verksamhet för varje verksamhetsår. Företaget organiserade en hållbarhetseftermiddag för sin personal i torsdags före midsommar. Göran Östberg, VASEKs projektchef för cirkulär ekonomi, och projektchef Tomas Knuts, Jakobstadsregionens utvecklingsbolag Concordia, var inbjudna för att prata om hållbarhet och leda en diskussion om hur hållbarhet kan...
Läs mera

VASEKs öppethållningstider på sommaren - observera pausen i TE-byråns startpengsbehandling i juli

20.06.2022 | Nyheter
VASEK har stängt i juli veckorna 28, 29 och 30, det vill säga 11.–29.7.2022. Österbottens TE-byrå har sommaruppehåll i startpengsbehandlingen 4.7.–31.7.2022.
Läs mera

Sommarbusstrafiken fortsätter runt om i tre kommuner även under den kommande sommaren

17.06.2022 | Nyheter
Förra sommaren genomfördes i samarbete med Vasaregionens Utveckling VASEK och Visit Vasa lanseringen av sommarbussen dvs. en gemensam transport till de mest populära besöksmålen i vår region. Projektet, som fick finansiering från arbets- och näringsministeriet, hade som mål att inleda en pilot för att öka antalet besökare till de olika företagen och besöksmålen på ett mer miljövänligt sätt.
Läs mera

Vet detta om startpeng och undvik fallgroparna

16.06.2022 | Nyheter
Syftet med startpeng är att trygga företagarens utkomst tills företagsverksamheten kommer ordentligt igång. Startpengen är ett inkomsttillägg för företagaren, inte företagets pengar. En företagare måste kunna leva och kanske försörja sin familj även när det inte går att betala ut tillräckligt med lön åt sig själv i början av företagsverksamheten.
Läs mera

Företagsrådgivare anträffbara även i kommunhuset – boka alltid tid på förhand

15.06.2022 | Nyheter
Via online-bokningskalendern kan du boka möte, videomöte eller telefontid med en företagsrådgivare till en tidpunkt som passar dig.
Läs mera

Besökscentret Meteoria fick utmärkelsen som grön föregångare

14.06.2022 | Nyheter
Besökscentret Meteoria fick status som föregångare för hållbar utveckling och STF Sustainable Travel Finland -certifikatet. Meteorian som attraktion är den första STF-föregångaren inom Visit Vaasas område och bland de första i hela landet. STF-utmärkelsen beviljas på basen av olika miljömässiga, sociokulturella och ekonomiska kriterier. Utmärkelsen kan sägas vara en belöning för det systematiska arbete som man målmedvetet genomfört kring besökscentret...
Läs mera

VASEK på en hållbar resa

10.06.2022 | Nyheter
I slutet av 2021 utarbetade VASEK i enlighet med tidigare strategi en hållbarhetsplan. Under ledning av VASEKs hållbarhetsarbetsgrupp valde hela personalen tillsammans under våren 2021 ut tre huvudmål för organisationen samt deras delmål i FN:s globala agenda för hållbar utveckling, Agenda 2030. Personalen bestämde att sträva efter att uppnå målen inom områden; jämställdhet, minskad ojämlikhet och hållbar konsumtion i vardagen...
Läs mera