Koldioxidneutral transport kräver ändringar i attityder och vanor

01.04.2021

Vaskiluoto 1920x1358

I MoveIT-projektet, som avlutas i juni, håller man på att slutföra Vägkartan för koldioxidsnål transportservice i Vasaregionen 2030. I den tredje delen av workshoparna, som fokuserade på vägkartan, den 25 mars presenterades utkastet till vägkartan och samlades kommentarer på den. Härnäst skickas vägkartan på utlåtanderunda och arbetet med vägkartans visualisering och layout börjar. Vägkartan färdigställs i maj.

Olli-Jussi Korpinen från Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet presenterade planen för minskade transportutsläpp fram till 2030-talet som gjorts för S:t Michels ekonomiska region. Arbetet omfattade olika drivkraftscenarier, scenarier för utvecklingen av befolkningen och kollektivtrafiken samt ökad medvetenhet om växthusutsläpp från transporter.

– Utsläppen från transporter och mobilitet påverkas både av behovet av att röra sig och transportera, lämplig drivkraft eller bränsle för fordonet och det valda fordonets energieffektivitet. Mer än 1 miljon resebeslut fattas i S:t Michelsregionen varje vecka samt mer än 20 nya bilköpsbeslut, berättade Korpinen och fortsatte:

– Effekterna av privatbilism är betydande, men i glesbygden har man inga val då en svagare befolkningsbas inte tillåter kollektivtrafik. Privatbilism upprätthålls också genom en ökning i fritidsboende. Samanvändning av bilar är bara i ett tidigt skede och framdrivningskrafterna med låga utsläpp blir långsamt vanligare.

Enligt Korpinen väntar man i S:t Michelsregionen på resekedjor som tjänst, eftersom turister måste förlita sig på taxibilar, även om kollektivtrafiken är rimlig och fjärrtrafiksförbindelserna i nord-sydlig riktning är bra.

– Som hälsningar till Vasaregionen bör noteras att mångsidigheten på färdmedel varierar mellan olika regioner och invånare. Det är viktigt att dela lokal trafikinformation och fakta med lokala operatörer, påminde Korpinen.

Innan workshopsdelen började presenterade projektsakkunig Heli Siirilä från Vasa Universitet utkastet till vägkartan. I vägkartan behandlas transporter ur åtta olika synvinklar: jobb, invånare, trafikanter, betalningsmetoder, infrastruktur, administration, finansiering och ekonomi samt kommunikation. Från nuläget tar man sig via mellanhållplatser i mål, som är år 2030.

I workshopsgrupperna väcktes bland annat diskussioner om resebeslut, och man funderade på arbetsgivarens inflytande över huruvida resor görs överhuvudtaget och hur man kan öka distansarbetet, även efter coronan. Fritidstransporter och vardagsbilism är också rutin, som man sällan ser några alternativ för. Workshopsdeltagarna funderade varifrån man kunde få den nödvändiga moroten för förändring.

Under ledning av Siirilä och projektchef Matias Båsk efterlyste man i workshopsdiskussionerna en ändring i attityder och de egna vanorna. Det påpekades att det finns 15 000 företag i Vasaregionen och att man har nio år på sig att genomföra en förändring. Enligt en kommentar läggs alltför stor vikt vid offentliga upphandlingar på elbilar och biogasen, som man har stor erfarenhet av i regionen och som skulle vara en mer fungerande lösning över långa avstånd i landsbygden, ignoreras.

I diskussionerna togs det upp att ett heltäckande nätverk för cykelvägar planeras i Vasa och denna övergripande plan bör tydligt framföras till stadsborna. Den nya cykelvägen, som färdigställdes i Vasklot, är också en indikation på att man önskar styra pendeltrafiken till att bli mer koldioxidneutral.

I workshopen diskuterade man också livligt om laddningspunkter för elbilar i husbolag, underhåll av cykelvägsnätverket och öppenheten av data och planer.

 ‹ Gå till "Nyheter"

Inga stora förändringar till styrelsen på VASEKs bolagsstämma

15.04.2021 | Nyheter
Vasaregionens Utveckling Ab VASEKs bolagsstämma valde 15.4.2021 följande personer till bolagets styrelse:
Läs mera

Hållbarhet kräver val – projekt stöder turismföretag i hållbarhetsarbetet

14.04.2021 | Nyheter
Närmare 50 olika aktörer inom turismnäringen i Kust-Österbotten samlades för två halvdagars coachingevent under påskveckan för att lära sig mera om hållbar turism och Visit Finlands Sustainable Tourism Finland (STF)-program. De väldigt aktuella evenemangen, som ordnades inom ramarna för projektet Hållbart Österbotten, intresserade både företagare och företagsutvecklare ända från Jakobstad till Kristinestad.
Läs mera

Senaste information angående coronaläget för företagen

13.04.2021 | Nyheter
På den här sidan sammanställer vi nyttig information gällande coronaläget ur företagens synvinkel. Vi uppdaterar sidan kontinuerligt.
Läs mera

Solen skiner i horisonten för Kvarken Ports – ”Spännande saker händer i vår”

12.04.2021 | Nyheter
Hamnbolaget Kvarken Ports, som ägs av Vasa och Umeå, står inför spännande tider. Färdigställandet av det nya passagerarfartyget, Aurora Botnia, närmar sig och framtiden ser även på andra sätt ljus ut.
Läs mera

Ägarskifte kan vara överraskande tungt – Förbered dig i tid även mentalt

09.04.2021 | Nyheter
När en företagare är på väg att ge ifrån sig sitt företag eller inleda en ny karriär med ett nyköpt företag eller som efterträdare till familjeföretaget, är det fråga om en stor förändring som medför mycket arbete, men också mycket att bearbeta på den mentala sidan.
Läs mera

Nya guider för alla parter i ägarskiften

08.04.2021 | Nyheter
Ett planerat ägarskifte-projektet, som förverkligas av VASEK, Concordia och Kristinestads näringslivscentral, har publicerat den 8.4 en serie med fyra guider för alla parter i ägarskiften.
Läs mera

Pandemin gav Emelie en rivstart

07.04.2021 | Nyheter
Uppvuxen i en företagarfamilj, hade målaren och inredaren Emelie Sandelin klart för sig att hon aldrig själv skulle bli egen företagare. Efter sju år som anställd växte sig ändå tankarna på att vara sin egen chef allt starkare och efter uppmuntran från både vänner och arbetsgivare, omvärderade Emelie sitt tidigare uttalande.
Läs mera

Koldioxidneutral transport kräver ändringar i attityder och vanor

01.04.2021 | Nyheter
I MoveIT-projektet, som avlutas i juni, håller man på att slutföra Vägkartan för koldioxidsnål transportservice i Vasaregionen 2030. I den tredje delen av workshoparna, som fokuserade på vägkartan, den 25 mars presenterades utkastet till vägkartan och samlades kommentarer på den. Härnäst skickas vägkartan på utlåtanderunda och arbetet med vägkartans visualisering och layout börjar. Vägkartan färdigställs i maj.
Läs mera