Vasaregionens Utveckling Ab VASEK

Vasaregionens Utveckling Ab VASEK är ett regionalt utvecklingsbolag som inledde sin verksamhet år 2003. Bolaget ägs av sju kommuner; Vasa, Korsholm, Malax, Korsnäs, Vörå, Laihela och Storkyro. Kommunerna arbetar intensivt för att stärka Vasaregionens position som ett konkurrenskraftigt område.

1H6A8765

I första raden: Eivor Koskela, Jessica Ekström, Stefan Råback, Anna Måtts-Fransén, Kristoffer Jansson
I andra raden: Kenneth Dalkvist, Antti Alasaari, Tommi Virkama, Kjell Nydahl, Riitta Björkenheim, Johanna Hietikko-Koljonen, Olav Nylund, Tuija Räihä-Pundars, Mari Kattelus, Emelie Toppari, Lasse Pohjala, Hanna Malkamäki
(på bilden saknas Peter Källberg)

VASEK har som uppgift att

 • koordinera näringslivsrådgivning i regionen och producera företagstjänster
 • verkställa regionala utvecklingsprojekt i anslutning till företagande och näringsliv
 • marknadsföra regionen.

Bolaget samarbetar intensivt med kommunerna, näringslivet och med utbildning och forskning. Målet är att samla aktörer för diskussion och åtgärder för att främja regionens konkurrenskraft.

Vision, mission, värden

Styrelse

Varje kommun med en ägoandel i proportion till invånarantalet har en styrelseplats. Dessutom är regionens industri, sme-företag och högskolor representerade i styrelsen.

VahalummukkaNet 3962

Styrelsen 4.4.2023–. I första raden: Jenny Malmsten, Tomas Häyry, Stefan Råback, Rurik Ahlberg
I andra raden: Antti Hakala-Ranta, Juha Rikala, Miko Heinilä, Björn Helsing, Christina Båssar, Antti Romu
I bilden saknas Tom Holtti och Lisbeth Fagerström

Styrelsen 4.4.2023–
kommun/intressegrupp: ordinarie medlem (suppleant)

 • Tomas Häyry, ordf., Vasa (Jari Karjalainen)
 • Rurik Ahlberg, vice-ordf., Korsholm (Mikael Alaviitala)
 • Juha Rikala, Laihela (Minna Niemi)
 • Jenny Malmsten, Malax (Carola Bengs-Lattunen)
 • Miko Heinilä, Storkyro (Antti Lintala)
 • Christina Båssar, Korsnäs (Camilla Ribacka)
 • Tom Holtti, Vörå (Göran Westerlund)
 • Antti Hakala-Ranta, industrin (Mikael Hallbäck)
 • Björn Helsing, sme-företagen (Satu Wivolin)
 • Antti Romu, sme-företagen (Antti Holappa)
 • Lisbeth Fagerström, högskolorna (Kati Komulainen)

Arbetsutskottets medlemmar är Tomas Häyry, Rurik Ahlberg, Jenny Malmsten, Antti Romu och Stefan Råback.

Vd Stefan Råback är styrelsens föredragare och sekreterare.

Årsberättelser

VASEKs roll som regionens drivande kraft har är stark. Vi känner och vet målen för vårt arbete och vi strävar också efter att uppnå dem. Att ensam knoga på leder inte till framgång, därför samarbetar vi intensivt med olika aktörer i regionen. Vi själva vet redan hur fin vår region är och hur många möjligheter som erbjuds här, också för nya invånare, studerande och företag. Vårt gemensamma mål är att sprida denna information vidare, stärka regionens konkurrenskraft inom olika delområden och erbjuda bästa möjliga utvecklingsmöjligheter för näringslivet.

VASEKs kommunikation

Testa och använd – gör Artificiell intelligens till företagets assistent

23.04.2024 | Nyheter
Eran för artificiell intelligens har börjat, men vad menas egentligen med artificiell intelligens dvs.AI? Det var en av frågorna som diskuterades den 18 april på temadagen om artificiell intelligens som arrangerades i samarbete mellan Korsholms kommun, Korsholms företagare och VASEK i Korsholms kulturhus.
Läs mera

Braincade vaskar fram innovationer

16.04.2024 | Nyheter
Triple Heat, Energy Oasis, Heated Match och Excess Heat Framework, fyra innovativa idéer som presenterades under Braincade där fokus låg på lågtempererad spillvärme. Ett event där kreativ brainstorming mixas med arkadspelande och som arrangerades genom projektet Bothnia Green Energy och Vasa universitet.
Läs mera

Nurminen Logistics utökar sin internationella verksamhet med en ny spårförbindelse i Sverige

15.04.2024 | Nyheter
Det finländska logistikföretaget Nurminen Logistics öppnar en ny spårförbindelse i Sverige. I samarbete med VÄTE Rail AB går den nya rutten via Haparanda och Umeå till Göteborg, Nordens största hamn.
Läs mera

Om du inte syns finns du inte – by Sand hjälper dig bygga ditt varumärke

11.04.2024 | Nyheter
För att ditt företag ska sticka ut i mängden och fånga intresse hos potentiella kunder behöver du en visuell identitet som skapar en enhetlig bild av ditt företag och ökar förtroendet för ditt varumärke. En snygg logo är en bra början men tar dig tyvärr inte så långt.
Läs mera

Nya men bekanta ansikten till VASEKs styrelse

04.04.2024 | Nyheter
Omsättningen för 2023 uppgick till 2,42 miljoner euro och det icke-vinstdrivande bolagets resultat för 2023 var drygt 12 tusen euro på plus. Vasaregionens Utveckling Ab VASEKs bolagsstämma valde 3.4.2023 följande personer till bolagets styrelse:
Läs mera

Fiskare på heltid – en frihet med många utmaningar

02.04.2024 | Nyheter
Det är tidig marsmorgon och Kim Ömossa i Molpe gör sig redo för att åka ut på isen och vittja nät. Havet – oavsett om det är is eller vatten, stiltje eller storm, är hans arbetsplats sedan november 2023 då han på heltid blev yrkesfiskare under företagsnamnet K-Fishing.
Läs mera

Rekordantal besökare på EnergyWeek 2024

25.03.2024 | Nyheter
EnergyWeek 2024 lockade än en gång ett rekordantal besökare som kom till Vasa för evenemangveckans seminarier och mässor.
Läs mera

Stig för verkningsfullhet ger en helhetsbild av arbetet inom innovationsekosystemet

21.03.2024 | Nyheter
Aktörerna inom Vasas ekosystemavtal har skapat en så kallad stig för verkningsfullhet som beskriver målen, insatserna och åtgärderna som görs inom ekosystemavtalet samt belyser framgångarna och hur de mäts.
Läs mera