Maritime Energy Transition - Maren II

pexels pixabay 262353

Maritime Energy Transition II (MAREN II) bygger på det nordiska samarbete som initierats av MAREN I-projektet och kombinerar fyra kluster tillsammans med mer än 500 medlemsföretag. Syftet med projektet är att skapa konkreta verktyg för att genomföra övergången till en hållbar sjöfartsindustri.

Projektet fokuserar på att skapa ett nordiskt marint energiprogram, en gemensam nordisk strategi och en digital plattform för öppen innovation och samarbete mellan industrier i regionen. Detta stärker den nordiska positionen som världsledande inom området hållbar marin energi.

Målgrupper för projektet är nyckelaktörer inom den marina industrin, såsom rederier, hamnar, varv, teknikleverantörer, kraftbolag, FoU och offentliga organisationer.

 

  • Projekttid 1.1.2022–31.5.2024
  • Budget: 1 835 000 euro
  • Projektägare Research Institutes of Sweden
  • Projektpartners: VASEK, MARLOG, Renergy, SINTEF Energy, SINTEF AS, Islandic New Energy