Vision, mission, värden

097A1525

Vision

VASEK är Finlands effektivaste utvecklingsbolag som genom ett starkt samarbete utvecklar Vasaregionen till att vara den mest attraktiva och framgångsrika stadsregionen i vårt land.

Mission

  • VASEK erbjuder sakkunniga företagstjänster under hela företagets livscykel.
  • VASEK främjar tillväxt i regionen, utvecklingen av företagens verksamhetsförutsättningar och aktörernas samarbete.
  • VASEK kommunicerar om regionen och dess potential på ett synligt sätt, i synnerhet för att säkerställa tillgång till kunnig arbetskraft.

Värden

VASEK piktogrammi kirja merkki RGB2Vi vet

Vi är kunniga och villiga att lära oss; vi är genuint intresserade av vår verksamhetsmiljö. All vår kunskap och expertis är tillgänglig för våra kunder, kollegor och hela regionen.

 

VASEK piktogrammi kattely RGBVi gör

Vi tar modigt tag i nya möjligheter. Tillsammans gör vi mer, nätverk är viktiga i vårt arbete. Vi tar initiativ och agerar pålitligt.

 

VASEK piktogrammi ihminen sydan RGB2Vi bryr oss

Vi bryr oss om andra och stöttar varandra. Vi är vänliga och öppna. Vi har alla möjlighet och frihet att lära oss nytt, varje dag.

 

VASEK piktogrammi kuppi RGBVi finns för dig

Vi finns för dig, vi uppmuntrar och hjälper. Vi jobbar hårt för våra kunder, ägare och hela Vasaregionens framgång.