Invest in Vasa koncepterings- och utvecklingsprojekt

EnergyVasa 5

Vasa stad och Vasaregionen har som mål att bibehålla sin position som ett betydelsefullt innovationskluster för energiteknologi i Europa och samtidigt hela tiden förstärka klustrets position fram tills år 2030. För att utveckla och utöka innovationsklustret för energiteknologi krävs också att nya företag etableras i området.

Projektet främjar utvecklingen av Vasaregionens näringsliv samt arbetet för att uppnå målen kring kolneutralitet. Under projektets gång skapas förutsättningar framför allt för investeringar som stärker EnergyVaasa-klustret i regionen. Inom projektet främjas framför allt investeringar inom energilagring, väteteknologi, havsbaserad vindkraft och aktörer inom GigaVasas hållbara batterivärdekedja samt teknologi- och ICT-tjänster kopplade till dessa områden.

Projektet resulterar i ett effektivt och resultatinriktat Invest in Vasa koncept. Det finns en plan för verksamheten och spelreglerna samtidigt som det nätverksbaserade arbetssättet utnyttjas effektivt. Ett brett nätverk av aktörer har förbundits till verksamheten genom projektet. För aktörer som fungerar i regionen eller planerar att etablera sig här finns det en materialbank till förfogande, som gör det lättare att få tag på informationen.

För de som planerar att investera i Vasaregionen är verksamheten lätt, smidig och trygg.

Projektet verkställs som en del av Vasa stads innovationsekosystemavtal.

  • Projekttid: 1.9.2023-31.12.2025
  • Budget: 97 455 euro (VASEKs andel)
  • Projektpartners: VASEK, Oy Merinova Ab, Vaasa Facilita Oy Ab