Framtidens hållbara och smarta hamn

VaasanSatama12 KatjaLosonen 2014

Vasa stad har satt upp ett ambitiöst mål att uppnå koldioxidneutralitet senast 202X (före 2030). EU har också höjt sitt klimatmål för 2030 och åtagit sig att minska utsläppen med minst 55 % fram till 2030. Detta hänger också samman med den nationella klimatneutral Finland 2035 klimat- och energistrategin. Vasa hamn spelar en viktig roll inte bara när det gäller stadens mål, utan också när det gäller regionens industri med tanke på att uppnå koldioxidneutralitetsmål.

Utgångspunkten för projektet är att klargöra hamnens ekosystem, operatörernas behov och krav samt hamnens roll och möjligheter att uppnå koldioxidneutralitetsmål. Arbetet söker svar på frågor som hur man integrerar hamnen i ett ekosystem som utvecklas i en allt mer koldioxidneutral riktning, till exempel i energikoncept och lösningar. Projektets karaktär är färdplansarbete och målet är främst att möjliggöra långsiktigt och planerat arbete för strävan efter koldioxidneutralitet i ekosystemet.

Hamnekosystemet behöver en stark och flexibel grund för utvecklingen av hamnens tjänster och utnyttjandet av området för att uppnå dess mål.

  • Projekttid: 1.11.2022-31.10.2024
  • Budget: 346 027 euro
  • Projektpartners: Kvarken Ports, Vasaregionens Utveckling Ab VASEK