Fakturering

VASEK Oy har övergått till elektronisk fakturahantering. För att påskynda faktureringsprocessen bör e-fakturan innehålla beställarens eller projektets namn.

Vasaregionens Utveckling Ab VASEKs faktureringsadress:

VASEK Oy
##003718507969##
PL 683
00026 BASWARE

  • E-faktureringsadress: 003718507969
  • Förmedlarkod: BAWCFI22