Bothnian Coastal Route

Roadtrip in Kvarken. Photo Lola Akinmade Akerstrom. Kvarken Destinations Contentbank

Projektet Bothnian Coastal Route ska öka kännedomen om kustrutten över Kvarken och runt Bottenviken som en attraktiv resväg för både utländska besökare och lokalbefolkning. Genom projektet vill man öka anledningarna till att besöka destinationerna längs med rutten för att upptäcka deras rika produktutbud och samtidigt skapa bättre förutsättningar för hållbar tillväxt.

Huvudsyftet med projektet Bothnian Coastal Route är att öka Norra Finlands och svenska kustens kändhet som ett attraktivt turistområde genom en unik marin kustrutt. Uppdraget är att göra kustrutten ett välkänt resmål för hållbar utveckling. Syftet är också att stärka samarbetet mellan nätverket för gränsöverskridande turism och stärka internationaliseringen av kustturismen.

Projektet förväntas öka kändhet av turistområden och image av hållbar turism samt researrangörernas och turisternas intresse, vilket i sin del ökar antalet internationella övernattningar och ökar aktörernas konkurrenskraft och affärsverksamhetsmöjligheter.

  • Projekttid: 1.1.2023-31.12.2025
  • Budget: 2 712 677 e
  • Projektpartner: Kvarkenrådet EGTS (huvudansvarig och samordnande stödmottagare), Kalajoki stad, Luleå Business Region AB, Uleåborgs stad/Business Oulu, Vasaregionens Utveckling Ab VASEK, Visit Skellefteå AB och Visit Umeå AB. 
  • Finansiärer: Interreg Aurora, Lapplands regionråd, Region Västerbotten, Kvarkenrådet EGTS, Umeå kommun, Vasaregionens Utveckling Ab VASEK, Kalajoki stad, Luleå Business Region AB, Uleåborgs stad/BusinessOulu, Visit Skellefteå AB, Vasa stad, Karleby Turism AB, Haparanda kommun - Haparanda/Torneå, Bottenviksbåge Bothnian Arc rf, Jakobstad stad, Piteå kommun, Kemin Matkailu Oy, NLC Ferry Ab Oy 
  • Läs mera om projektet på Kvarkenrådets hemsida

 

Bild: Lola Akinmade Akerstrom. Kvarken Destinations Contentbank