Har du frågor och funderingar om företagande och ditt företags framtida utveckling så ska du vända dig till oss. Vi erbjuder information, vägledning och råd, konfidentiellt och kostnadsfritt.

Vi ger verksamma företag mångsidigt stöd för utveckling och tillväxt. Vi erbjuder rådgivning för att fastställa ditt företags situation, i utbildningsärenden, investerings- och finansieringsfrågor, skapandet av nätverk och internationalisering. Vi betjänar även i frågor som gäller utrymmen och förmedlar information till företagen om nyttiga regionala utvecklingsprojekt inom näringslivet.

Ta kontakt med en företagsrådgivare eller ring 06 317 7600! Du kan också boka en tid på nätet, vi kontaktar dig! Mer information från vår evenemangskalender.

Kolster  ger kostnadsfri rådgivning i frågor om patent och andra immaterialla skydd. Mer information från vår evenemangskalender.

Sparra med juristen

Ekonomihjälpen - rådgivningstjänst