Rekrytering och anställning

illustrativ bild

Söker du arbetskraft till ditt företag? 

Vår region är i en tillväxtfas och det är många företagare i  olika branscher som är i behov av ny arbetskraft.

Hur ser det ut på ditt företag? Dämpas dina framtidsutsikter och tillväxt av en oro för tillgången av kvalificerad arbetskraft?

Frågorna är relevanta och högaktuella. Vi på VASEK vill hjälpa till så att du inte står ensam när det gäller rekryteringar. 

Vår roll är att via företagsrådgivning erbjuda stöd och råd vid nyrekryteringar, hjälpa till att hitta kontakten du som företagare behöver för att företaget skall kunna växa. Vi hjälper till i rekryteringsrelaterade ärenden, själva rekryteringsprocessen måste företaget sköta själv. Vi deltar aktivt i marknadsföringen av regionen, vi ordnar rekryteringstillfällen bland annat vid universitet och högskolor samt mässor och olika aktiviteter i Vasaregionen. Vi ser gärna att företag från regionen deltar i dessa tillfällen.  

För tillfället finns ett flertal olika aktörer som kan ge stöd, både "hands on" och i viss mån ekonomiskt stöd i rekryteringsfrågor. VASEK kommer att ordna olika tillfällen, meningen är man skall kunna påverka studeranden,  som kommer till Vasa årligen för att studera, att bli kvar i regionen. Genom att erbjuda dessa studeranden sommarjobb, praktikplatser och få dem engagerade i företag via till exempel avhandlingar, binder vi dem till regionen och främjar tillgången till arbetskraft. 

Genom att anställa en studerande har du möjlighet att skola in hen i din verksamhet på olika nivåer. På det andra stadiet kan man söka arbetskraft genom läroavtal, då kan man själv skola upp nischad personal för det egna behovet. Ett aktivt samarbete mellan universitet och högskolor samt yrkesutbildningen gagnar både företag och regionen.  

Attraktiva arbetsplatser

Ett företag som rekryterar, både fast anställda och sommarjobbare, måste hantera rekryteringsprocessen proffessionellt genom hela processen. Informera om hur ansökningsprocessen fortlöper, en sökande skall inte behöva vänta i flera månader på ett besked. Man kan redan i ett tidigt skede meddela om den sökande är aktuell för jobbet eller inte, som företag sparar man dessutom tid genom att inte behöva svara på alla enskilda förfrågningar.  Ett “tack för visat intresse” i tidigt skede signalerar att man hanterar sina arbetssökande med respekt och ger en positiv signal. De som inte kan anställas bör ändå få ett tack och uppmuntras att gå vidare. Att förhålla sig likgiltigt till en arbetssökande, oavsett om det gäller en studerande, praktikant eller fastanställd, så finns det alltid en risk att man skapar negativ feedback för företaget. Man vet aldrig i vilken roll personen i fråga återkopplar till företaget.   

Alla företag – oavsett bransch – bör jobba med att utvecklas till en attraktiv arbetsplats – en positiv image påverkar kvaliten och antalet sökande till lediganslagna tjänster. Ett flertal företag i vår region arbetar aktivt med att skapa en positiv bild av sitt företag – detta hjälper bland annat till att öka lönsamheten, få nöjdare och trognare kunder, lägre personalomsättning och färre sjukskrivningar.  

Med VASEKs hjälp kan du som företagare få hjälp med att utveckla din verksamhet. Via ELY-centralen kan man söka om stöd för utveckling av företag. 

Om du gör din första rekrytering, läs mera här

Vi på VASEK hjälper gärna till, boka tid till Tuija Räihä-Pundars så kan vi diskutera rekryteringsärenden närmare.

Boka tid hos företagsrådgivare

Läs mera 

Nedan finns länkar som kan hjälpa dig som arbetsgivare för att hitta arbetskraft både bland arbetssökande i regionen och hjälp när du anställer från utlandet. Länkarna från vasa.fi kan med fördel läggas in på din egen hemsida, de berättar om de möjligheter som finns i regionen för arbetssökande. Via länkarna kan du även annonsera ut lediga jobb i alla branscher.  

Projekt och länkar till offentliga aktörer

Läroavtal

Rekryteringsbyråer

Övriga

Läs även