Guide för företagets säljare, köpare, överlåtare och efterträdare

Att bli företagare genom att köpa ett företag, sälja eller överföra livsarbetet till nästa generation, att fortsätta med ett företag som skapats av föregående generation. Situationer där noggranna förberedelser och föregripande av utmaningar är avgörande.

I dessa guider för företagets köpare och säljare som vi har utarbetat, tar vi upp saker som det är bra att tänka på i förväg innan du lägger företaget till försäljning eller gör ett uppköpserbjudande. Guiderna har gott om praktiska instruktioner för dig och tips om hur du kan göra ett framgångsrikt ägarbyte.

I ett generationsskifte överförs ägandet av företaget inom familjekretsen eller bland nära släktingar. Kolla in våra guider och ta reda på hur du implementerar generationsskiftet i ditt företag. Generationsskiftet kräver ordentlig planering, noggranna förberedelser och tillräckligt med tid.

Till serien hör följander guider

Foretagets agarskifte Guide for saljaren thumbnail Foretagets agarskifte Guide for koparen thumbnail
Foretagets generationsskifte Guide for overlataren thumbnail Foretagets generationsskifte Guide for eftertradaren thumbnail
  • Företagets ägarskifte - Guide för säljaren
  • Företagets ägarskifte - Guide för köparen
  • Företagets ägarskifte - Guide för överlåtaren
  • Företagets ägarskifte - Guide för efterträdaren

Prosessikuvaukset

SBO minneslista 2022 webb Page 01

  • NYTT: Ladda ner även processerna för att sälja eller köpa ett företag
  • NYTT: Företagets minneslista (Due Diligence) för att ta fram väsentlig information om och identifiera risker i ett företag som är föremål för en företagsaffär.

SOB logo rgbDessa guider har skapats inom ramarna för projektet Ett planerat ägarskifte. De har uppdaterats på våren 2022 inom ramarna för projektet Sustaining Businesses in Ostrobothnia. Utvecklingsbolag inom din region dvs. VASEK, Concordia, Kristinestads näringslivscentrum och Dynamo Närpes ger dig personlig rådgivning angående ditt ägar- eller generationsskifte. Bekanta dig med guiderna och kontakta oss! 

 

Fyll i dina kontaktuppgifter för att ladda ner den guide du behöver