Sustaining Businesses in Ostrobothnia

pexels cottonbro 5990271

SOB logo rgbEtt kunskapslyft behövs för köpare och säljare av företag i Österbotten. Vi vill öka medvetenheten om möjligheten att bli företagare genom företagsköp och vikten av att hålla sitt företag i försäljningsskick. I projektinsatserna ingår att genom information stöda potentiella företagsköpare och -säljare i deras process så att ett ägarskifte kan ske på ett kontrollerat och smidigt sätt.

  • Köparen får information om hur ett företagsköp förbereds, vilka uppgifter som behöver insamlas innan ett köp, hur köpeobjektet granskas samt vad som händer efter ett företagsköp.
  • Säljare får information om vad som är viktigt ur försäljningssynpunkt och hur man sätter företaget i försäljningsskick.

Genom samarbete med bokföringsbyråer, företagarorganisationer och andra organisationer som erbjuder rådgivning och finansiering åt företag riktar vi uppmärksamhet på företagsköp och -försäljning som en möjlighet för att bibehålla och skapa nya framgångsrika företag och hålla den österbottniska landsbygden levande. Projektet genomförs som flerspråkigt så att kunden får betjäning och information på sitt eget modersmål. 

Vi kommer att arbeta med följande mål och åtgärder:

  • Aktivera potentiella köpare så att vi kan skapa bättre förutsättningar för säljarna att hitta kandidater som kan ta över och fortsätta företagsverksamheten.
  • Hjälpa säljarna förbereda sig bättre inför ett ägarskifte. Vi informerar dem om hur de bör strukturera upp material om företaget så att en köparkandidat kan få en klar och tydlig bild av den helhet som är till salu. 
  • Vi strävar också till att öka antalet företag som finns till offentlig försäljning för att den vägen öka intresset för köpare.
  • Erbjuda relevant information åt de företagare som inte använder sig av digitala kanaler och verktyg. 
  • Fördjupa samarbetet mellan projektaktörerna så att köpare och säljare enkelt kan sökas över hela Österbotten samt att den bästa samlade kunskapen alltid finns tillgänglig för kunderna.

De österbottniska företagarna som står i beråd att avsluta sin egen företagarbana sällan söker sig till digitala tjänster för att få en början på processen. De uppskattar uppsökande verksamhet med en egen kontaktperson som de kan vända sig till. Dessa kontaktpersoner kan finnas i många olika organisationer, men det behövs specifik uppsökande verksamhet för att få processen startad hos företagaren.

  • Projekttid: 1.4.2022-31.8.2023
  • Budget: 198 280 euro
  • Projektpartners: Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia, Vasaregionens Utveckling Ab VASEK, Ab Företagshuset Dynamo Yritystalo Oy , Ab Kristinestads näringslivscentral - Kristiinankaupungin elinkeinokeskus Oy