Sustaining Businesses in Ostrobothnia

pexels cottonbro 5990271

SOB logo rgbYritysten ostajat ja myyjät Pohjanmaalla tarvitsevat lisää osaamista. Haluamme jakaa tietoa mahdollisuudesta ryhtyä yrittäjäksi yritysoston kautta ja siitä, kuinka tärkeää on pitää yritys myyntikunnossa. Hankkeen toimenpiteisiin sisältyy potentiaalisten yritysten ostajien ja myyjien tukeminen prosessissa, jotta omistajanvaihdos voi tapahtua hallitusti ja sujuvasti.

  • Ostaja saa tietoa siitä, miten yritysostoon valmistaudutaan, mitä tietoja on kerättävä ennen yrityskauppaa, miten ostokohde tarkistetaan ja mitä tapahtuu yritysoston jälkeen.
  • Myyjille annetaan tietoa siitä, mikä on yrityksen myymisen näkökulmasta tärkeää ja miten yritys saatetaan myyntikuntoon.

Yhteistyössä kirjanpitotoimistojen, yrittäjäyhdistysten ja muiden neuvoja ja rahoitusta yrityksille tarjoavien organisaatioiden kanssa keskitämme huomiota yritysostoihin ja yrityskauppoihin mahdollisuutena säilyttää ja luoda uusia menestyviä yrityksiä sekä pitää Pohjanmaan maaseutu elävänä. Hanke toteutetaan monikielisenä siten, että asiakas saa palvelua ja tietoa omalla äidinkielellään.

Työskentelemme seuraavien tavoitteiden ja toimenpiteiden parissa:

  • Aktivoimme potentiaalisia ostajia, jotta voimme luoda myyjille paremmat edellytykset löytää ostajaehdokkaita, jotka voivat jatkaa yrityksen toimintaa.
  • Autamme myyjiä valmistautumaan paremmin ennen omistajanvaihdosta. Informoimme heille, kuinka heidän tulisi koostaa materiaalit yrityksestä, jotta ostajaehdokas voi saada selkeän kuvan myynnissä olevasta kokonaisuudesta.
  • Pyrimme myös lisäämään julkisessa myynnissä olevien yritysten määrää, ja sitä kautta lisätä ostajien kiinnostusta.
  • Tarjoamme oleellista tietoa myös niille yrittäjille, jotka eivät käytä digitaalisia kanavia ja työkaluja.
  • Syvennämme projektitoimijoiden yhteistyötä niin, että ostajia ja myyjiä voi helposti hakea ympäri Pohjanmaata ja että asiakkaiden käytettävissä on näistä aina tuoreimmat tiedot.

Pohjalaiset yrittäjät, jotka ovat aikeissa päättää yrittäjäuransa, hakeutuvat harvoin digitaalisten palveluiden pariin saadakseen prosessin alkuun. He arvostavat yhteydenpitoa oman yhteyshenkilön kanssa, jonka puoleen he voivat kääntyä. Nämä kontaktit löytyvät monista eri organisaatioista, mutta tarvitaan erityistä etsivää työtä, jotta yrittäjän omistajanvaihdosprosessi saadaan alkuun.

  • Hankeaika: 1.4.2022-31.8.2023
  • Budjetti: 198 280 euroa
  • Hankekumppanit: Pietarsaaren seudun kehitysyhtiö Concordia, Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK, Ab Företagshuset Dynamo Yritystalo Oy , Kristiinankaupungin elinkeinokeskus Oy