Tietoa yritystuki­mahdollisuuksista

Yritystukihakemukset jätetään yrityksen koosta, sijainnista ja hakemusmuodosta riippuen ELY-keskukseen, Business Finlandille tai paikalliselle toimintaryhmälle. Yritystuki on harkinnanvaraista ja tuen suuruus vaihtelee hankkeen luonteen mukaan. Lisätietoja löydät osoitteista: www.ely-keskus.fi, www.businessfinland.fi, www.aktion.fi, www.yhyres.fi.

Korona-ajan erityistuet yrityksille

Innovaatioseteli

Innovaatioseteli on tarkoitettu vakiintunutta liiketoimintaa harjoittaville pk-yrityksille (ei toiminimiyrittäjille), jotka haluavat käynnistää innovaatiotoiminnan. Yrityksellä tulee olla kansainvälistä kasvupotentiaalia omaava uusi tuote- tai palveluidea. Innovaatiotoiminta tarkoittaa toimenpiteitä, joilla yritys kehittää tuotteitaan, palvelujaan tai prosessejaan, tai hankkii palveluna uutta innovaatiotoiminnassa tarvittavaa tietoa ja osaamista. Setelin arvo on 6 200 € (5 000 € + alv).

Innovaatiosetelissä on 1 000 € + alv omarahoitusosuus (riippumatta projektin koosta), mikä tulee maksaa suoraan palveluntuottajalle projektin päätyttyä. Kun palveluntuottaja on saanut omarahoitusosuuden suorituksen ja asiakas on raportoinut projektin, palveluntuottaja voi lähettää enintään 4 000 € + alv laskun Business Finlandiin.

Innovaatiosetelillä voi hankkia palveluita esimerkiksi innovaatiopalveluja tarjoavilta yrityksiltä, yliopistoilta, ammattikorkeakouluilta ja tutkimusorganisaatioilta. Innovaatiotoiminta tarkoittaa toimenpiteitä, joilla yritys kehittää tuotteitaan, palvelujaan tai prosessejaan, tai hankkii palveluna uutta innovaatiotoiminnassa tarvittavaa tietoa ja osaamista.

Lue lisää ja hae innovaatioseteliä täältä.

Maaseutuohjelman yritystuki

Pohjanmaan ELY-keskuksen maaseutuyksikön myöntämää tukea voivat hakea:

 • maaseudulla sijaitsevat (ks. Vaasan ja Mustasaaren taajamien aluerajauskartta) aloittavat tai toimintaansa laajentavat tai kehittävät mikro- ja pienet yritykset. Yrityksellä saa olla korkeintaan 49 työntekijää ja korkeintaan 10 miljoonan euron vuosiliikevaihto tai tase.
 • maatilat yritystoiminnan laajentamiseen maatalouden ulkopuolelle
 • pk-yritykset (alle 250 hlöä), koko maakunnan alueella joiden toiminta perustuu maataloustuotteiden ensiasteen jalostukseen

Investointitukea voidaan myöntää yritystoiminnassa tarpeellisen rakennuksen, rakenteen tai rakennelman rakentamiseen, laajentamiseen, korjaamiseen tai hankkimiseen sekä koneisiin ja laitteisiin tai aineettoman pitkäaikaisen käyttöomaisuuden hankkimiseen, jolla on olennaista merkitystä yritystoiminnan käynnistymiseen tai laajentumiseen. Tuen määrä riippuu yrityksen suuruudesta ja siitä, millä kansallisella tukialueella yrityksen kotipaikka sijaitsee. Pienille yrityksille (alle 50 työntekijää) 20 %, maataloustuotteiden jalostukseen 20–35 %. Minimikustannus 10 000 €.

Yrityksen perustamistuki. Perustamistuesta aloittava yrittäjä voi saada apua yritystoiminnan käynnistämiseen. Myönnetään ensisijaisesti aloittavan yrittäjän ensimmäisen uuden yrityksen perustamiseen. Tarkoitettu mm. neuvonta- ja konsultointipalveluihin tai muihin yrityksen alkuvaiheen kustannuksiin (ei investoinnit). Toimiva (min. 3 v.) mikro- tai pieni yritys voi hakea perustamistukea toiminnan uusiutumiseen. Perustamistukea voidaan myöntää esimerkiksi liiketoiminnan kehittämiseen tarvittaviin ostopalveluihin, tuotekehitykseen, markkinointisuunnitelman laatimiseen tai vientiselvitykseen.

Sen lisäksi perustamistukea voidaan myöntää alkavien ja toimivien mikro- ja pienten yritysten markkina- ja asiakaslähtöisiä innovaatioita edistävien kokeilujen toteuttamiseen. Tuki on 5 000–35 000 euroa. Tukea innovatiivisiin kokeiluihin voidaan myöntää enintään 10 000 euroa.

Tuki investoinnin toteutettavuustutkimukseen, jonka avulla yritys voi selvittää investoinnin taloudellisia, teknisiä ja toiminnallisia edellytyksiä. Tuki on 40–50 % hyväksyttävistä kustannuksista ja myönnetään ensisijaisesti ulkopuolisiin asiantuntijapalveluihin.

Pääsääntöisesti seuraavat toimialat ja toimenpiteet jäävät tuen ulkopuolelle:

 • liikenne ja kuljetus, lukuun ottamatta päällysrakenteet bioenergia-alalla
 • vähittäis-, tukkukauppa ja maahantuonti
 • henkilökohtaiset palvelut paikallisilla markkinoilla (esim. parturit, kampaamot, hierojat ja kauneushoitolat)
 • maanrakennustoimiala
 • rakennustoimiala mukaan lukien LVI ja sähkö, jos yrityksen toiminta käsittää ainoastaan urakointia
 • ravitsemistoiminta, kuten kahvilat, baarit ja lounasravintolat, lukuun ottamatta jos toiminta liittyy matkailuun
 • kuljetuskalusto, mm. traktorit ja maanrakennukseen käytettävät koneet
 • autohankinnat
 • vuokraustoiminta, lukuun ottamatta matkailuun liittyvää vuokraustoimintaa
 • alle 10 hevospaikan hevos- ja ravitallit

Yritysryhmän kehittämishankkeet mahdollistavat yritysten kehittämisen sekä yhteisillä toimenpiteillä että yrityskohtaisilla osioilla. Yritysryhmähankkeissa tulee olla aina jokin ulkopuolinen hallinnoija, joka kokoaa yritysryhmähankkeen yritykset ja hoitaa hankkeen hallinnoinnin sekä toteuttamisen.

Yritysryhmän koulutushankkeessa (tuki 75 %) voidaan muista koulutushankkeista poiketen tarjota neuvontaa myös yksittäisille yrityksille. Yritysryhmän koulutushanke soveltuu esimerkiksi laatuvalmennukseen, koska yhteisen koulutuksen lisäksi se voi sisältää yrityskohtaista neuvontaa yritysten omien laatujärjestelmien laadintaan. Ryhmässä tulee olla vähintään 3 osallistujayritystä, enimmäismäärää ei ole. Yritysryhmässä ei voi olla mukana maa- tai metsätalousyrityksiä.

Yritysryhmän kehittämishankkeessa (tuki 75 %) 3–10 yritystä kehittää yhdessä toimintaansa ja samalla voidaan kehittää jokaista yritystä myös yrityskohtaisilla toimenpiteillä. Menekinedistämistä voidaan kuitenkin tehdä vain matkailuyrityksissä. Kaikki hankkeeseen myönnettävä tuki jyvitetään osallistujayrityksille de minimis -tueksi, joten valtiontukisäännöt eivät rajoita hankkeessa ja yrityksissä toteutettavia kehittämistoimenpiteitä. Yritysryhmän kehittämishankkeessa ei voi olla mukana maatalouden alkutuotantoa palvelevaa kehittämistä.

Lisätietoja maaseutuohjelman yritystuesta Maaseutuviraston nettisivuilta

Tuen haku voidaan tehdä verkossa Hyrrä-palvelussa

Tukea paikalliselta toimintaryhmältä (maaseutuohjelman yritystuki)

Maaseudun kehittämis- ja investointihankkeet ovat tärkeä osa maaseudun kehittämistyötä. Vaasan rannikkoseudulla toimiva Aktion Österbotten R.F. (lisätietoja: www.aktion.fi) edistää yrittäjyyttä seudulla LEADER-ohjelman puitteissa. Kyrönmaalla hakemukset jätetään Yhyres-toimintaryhmälle (lisätietoja www.yhyres.fi). Toimintaryhmän hallitus valitsee ne hankkeet, joille tuki myönnetään. ELY-keskus tarkistaa hankkeiden laillisuuden ja tekee tukipäätökset.

Yrityksen kehittämisavustus (pääsääntöisesti Vaasan ja Sepänkylä-Lintuvuoren yrityksille)

Yrityksen kehittämisavustusta voidaan myöntää yrityksen pitkän aikavälin kilpailukykyä parantaviin hankkeisiin, kun yritys aloittaa toimintansa, laajentaa tai kehittää sitä merkittävästi. Erityisenä painopisteenä on yritysten kansainvälistyminen. Avustusta myönnetään harkinnanvaraisesti hyvin suunnitelluille, kannattavuusedellytykset täyttäville hankkeille, joilla arvioidaan olevan merkittävä vaikutus yrityksen

 • käynnistämiseen, laajentamiseen tai uudistamiseen;
 • innovaatiotoimintaan tai osaamisen vahvistamiseen;
 • kasvuun tai kansainvälistymiseen;
 • tuottavuuteen tai
 • energia- tai materiaalitehokkuuteen.

Yrityksen kehittämisavustus kehittämistoimenpiteisiin ja investointeihin

Yrityksen kehittämisavustusta voidaan myöntää kehittämistoimenpiteisiin. Kehittämistoimenpiteillä tarkoitetaan yrityksen liiketoimintaosaamisen, kansainvälistymisen, tuotteiden, palvelujen ja tuotantomenetelmien kehittämistä, hankkeiden valmistelua sekä muuta niihin rinnastettavaa yritystoiminnan merkittävää kehittämistä. Avustus on enintään 50 %.

Avustusta voidaan myöntää seuraaviin kehittämismenoihin:

 • ulkopuolisten palvelujen ja asiantuntijoiden käytöstä aiheutuviin menoihin,
 • ulkomailla järjestettävän näyttelyn tai messuille osallistumisen menoihin,
 • ulkomaille suuntautuvien matkojen menoihin, mukaan lukien kotimaan matkaosuudet,
 • tuotteiden kehittämiseen liittyvien raaka-aineiden ja puolivalmisteiden menoihin,
 • palkkamenoihin, lukuun ottamatta työnantajamaksuja sekä
 • välillisiin eli prosenttimääräisinä korvattaviin menoihin, joiden määräksi hyväksytään 15 prosenttia palkkamenoista.

Yrityksen kehittämisavustus investointeihin
Yrityksen kehittämisavustusta voidaan myöntää lisäksi aineellisiin ja aineettomiin investointeihin. Avustus on enintään 20 %.

Yritysten kehittämispalvelut

Yritysten kehittämispalvelut on tarkoitettu toimiville (vähintään yksi toteutunut tilikausi) pk-yrityksille, joilla on potentiaalia liiketoimintansa kehittämiseen ja kasvattamiseen sekä ihmisten työllistämiseen. Palveluina ovat kehittämiskartoitus, analyysi, konsultoinnit sekä koulutus. Innovaatioiden kaupallistaminen -konsultointi voidaan myöntää myös aloittavalle yritykselle.

Kehittämiskartoitus: yrityksen omatoimiseen kehittämistarpeiden kartoitukseen, maksuton.

Analyysi: yrityksen liiketoiminnan nykytila-analyysi ja kehittämissuunnitelman teko yhdessä ulkopuolisen asiantuntijan kanssa, hinta on yritykselle tuettuna 260 euroa + alv/päivä.

Konsultointi: priorisoidun kehittämissuunnitelman toteuttamiseen eri osa-alueista: kasvu, uudistaminen, tuottavuus ja talous, markkinointi ja asiakkuudet, johtaminen ja henkilöstö, innovaatioiden kaupallistaminen. Max. 1–15 pv/3 vuoden aikana, hinta on yritykselle tuettuna 325 euroa + alv/päivä.

Koulutus: pk-yritysten avainhenkilöille; teemoina kasvun johtaminen, talouden ja tuottavuuden johtaminen sekä markkinoinnin ja asiakkuuksien johtaminen.

Lue lisää

Kaikkia yrityksiä koskevat säädökset

Yritykselle voidaan maksaa korkeintaan 200 000 euroa de minimis -tukia kolmen verovuoden aikana. Tukea voidaan myöntää tarpeellisiin ja kohtuullisiin tuettavasta toimenpiteestä aiheutuviin kustannuksiin, jotka ovat aiheutuneet tukihakemuksen jättämisen jälkeen.

Hakemukset tehdään pääsääntöisesti sähköisesti, ja hanke on vireillä kun hakemuksesta on saatu vastaanottokuittaus. Sähköistä hakemusta tarvitset KATSO-tunnisteen

Hanketta ei saa aloittaa ennen kuin yritystukihakemus on vireillä. Hankkeen käynnistäminen ennen ELY-keskuksen kirjallista päätöstä on hakijan omalla vastuulla.

Tukiasioissa kannattaa aina ottaa yhteyttä VASEKin yritysneuvojiin!

Varaa aika yritysneuvojalle

Hyödyllisiä linkkejä:
Tarkemmin Länsi-Suomen rahoituslinjauksista
Valtioneuvoston asetus maaseudun yritystuesta
Hyrrä-palvelu
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen yritystukien sähköinen asiointi
Business Finland
Yhyres
Aktion Österbotten r.f.