Tietoa yritystuki­mahdollisuuksista

Yritystukihakemukset jätetään yrityksen koosta, sijainnista ja hakemusmuodosta riippuen ELY-keskukseen, Business Finlandille tai paikalliselle toimintaryhmälle. Yritystuki on harkinnanvaraista ja tuen suuruus vaihtelee hankkeen luonteen mukaan. Lisätietoja löydät osoitteista: www.ely-keskus.fi, www.businessfinland.fi, www.aktion.fi, www.yhyres.fi.

Innovaatioseteli

Innovaatioseteli on tarkoitettu vakiintunutta liiketoimintaa (väh. 3 kuukauden päätoiminen yrittäjyys) harjoittaville pk-yrityksille (yrityksesi Asiakastiedon rating Alfa on vähintään A, ei maksuhäiriöitä), joilla on uusi kansainvälistä kasvupotentiaalia omaava tuote- tai palveluidea ja jonka eteenpäinviemiseksi yritys tarvitsee ulkopuolista osaamista. Innovaatiosetelin avulla on tarkoitus löytää yrityksille uusia avauksia liiketoimintansa kasvun tueksi ja kannustaa yrityksiä innovaatiotoiminnan piiriin. Innovaatioseteli ei koske toiminimiyrityksiä.

Innovaatiotoiminta tarkoittaa toimenpiteitä, joilla yritys kehittää tuotteitaan, palvelujaan tai prosessejaan, tai hankkii palveluna uutta innovaatiotoiminnassa tarvittavaa tietoa ja osaamista. Innovaatiosetelissä avustuksen määrä on 6 000 euroa ja 100 % ostettujen palvelujen arvonlisäverottomasta määrästä. Voit käyttää tämän summan ostaaksesi palveluita yhdeltä tai useammalta palveluntuottajalta. Yrityksesi voi saada setelin vain kerran. Innovaatiosetelillä voi hankkia palveluita esimerkiksi innovaatiopalveluja tarjoavilta yrityksiltä, yliopistoilta, ammattikorkeakouluilta ja tutkimusorganisaatioilta. 

Yrityksen kehittämisavustus (pääsääntöisesti Vaasan ja Sepänkylä-Lintuvuoren yrityksille)

Tarvitseeko yrityksesi nostetta liiketoiminnan uudistumiseen tai kansainvälistymiseen? Kehittämisavustuksen avulla tuetaan yrityksen kokonaisvaltaista kehittymistä sekä luodaan parempia edellytyksiä liiketoiminnallesi. Kehittämisavustusta voidaan myöntää pk-yritysten kehittämistoimenpiteisiin ja investointeihin, kun yritys aloittaa toimintansa, haluaa panostaa merkittävästi uudistumiseen tai pyrkii kasvamaan.

Kehittämistoimenpiteisiin liittyviä palkka-, konsultointi-, matka-, messuosallistumis- ja vastaavia menoja voidaan tukea enintään 50 %:lla avustuksen perusteena olevista menoista. Hankkeeseen sisältyviä investointeja voidaan tukea yrityksen koosta riippuen 10–20 %:lla avustuksen perusteena olevista menoista. Rahoitettavan hankkeen tulee olla yrityksen kokoon nähden merkittävä, tyypillisesti vähintään 10 000 euroa.

Yrityksen kehittämisavustusta myönnetään ensisijaisesti pk-yritykselle, joka on alle 250 henkilöä työllistävä ja liikevaihto on enintään 50 milj. euroa tai tase on enintään 43 milj. euroa, eikä yritystä omista yli 25 % suureksi yritykseksi luokiteltava yritys.

Maaseutuohjelman yritystuki

Pohjanmaan ELY-keskuksen maaseutuyksikön myöntämät tuet:

Käynnistystuki: yritystoiminnan kokeiluun, osa-aikaiseen yrittäjyyteen, päätoimiseen yrittäjyyteen, omistajanvaihdoksen suunnitteluun.

Kehittämistuki: liiketoimintaan valmentavan neuvonnan ostamiseen ja muuhun asiantuntija-apuun, tuotekehityshankkeisiin, markkinoinnin kehittämiseen, kansainvälistymisselvitykseen, investoinnin toteutettavuustutkimukseen

Investointituki: Tuotantotilojen hankkimiseen ja rakentamiseen, koneiden ja muun käyttöomaisuuden hankintaan, aineettomiin investointeihin kuten ohjelmistojen, patenttien ja valmistusoikeuksien hankintaan

Pääsääntöisesti seuraavat toimialat ja toimenpiteet jäävät tuen ulkopuolelle:

 • liikenne ja kuljetus, lukuun ottamatta päällysrakenteet bioenergia-alalla
 • vähittäis-, tukkukauppa ja maahantuonti
 • henkilökohtaiset palvelut paikallisilla markkinoilla (esim. parturit, kampaamot, hierojat ja kauneushoitolat)
 • maanrakennustoimiala
 • rakennustoimiala mukaan lukien LVI ja sähkö, jos yrityksen toiminta käsittää ainoastaan urakointia
 • ravitsemistoiminta, kuten kahvilat, baarit ja lounasravintolat, lukuun ottamatta jos toiminta liittyy matkailuun
 • kuljetuskalusto, mm. traktorit ja maanrakennukseen käytettävät koneet
 • autohankinnat
 • vuokraustoiminta, lukuun ottamatta matkailuun liittyvää vuokraustoimintaa
 • alle 10 hevospaikan hevos- ja ravitallit

Yritysryhmähankkeet

Yritysryhmän kehittämishankkeet mahdollistavat yritysten kehittämisen sekä yhteisillä toimenpiteillä että yrityskohtaisilla osioilla. Yritysryhmähankkeissa tulee olla aina jokin ulkopuolinen hallinnoija, joka kokoaa yritysryhmähankkeen yritykset ja hoitaa hankkeen hallinnoinnin sekä toteuttamisen.

Koulutushanke yritysryhmälle, tuki 75 % Yritysryhmän koulutushankkeessa voidaan muista koulutushankkeista poiketen tarjota neuvontaa myös yksittäisille yrityksille. Yritysryhmän koulutushanke soveltuu esimerkiksi laatuvalmennukseen, koska yhteisen koulutuksen lisäksi se voi sisältää yrityskohtaista neuvontaa yritysten omien laatujärjestelmien laadintaan. Ryhmässä tulee olla vähintään 3 osallistujayritystä, enimmäismäärää ei ole. Yritysryhmässä ei voi olla mukana maa- tai metsätalousyrityksiä.

Yritysryhmän kehittämishanke, tuki 75 %. Yritysryhmän kehittämishankkeessa 3–10 yritystä kehittää yhdessä toimintaansa ja samalla voidaan kehittää jokaista yritystä myös yrityskohtaisilla toimenpiteillä. Kaikki hankkeeseen myönnettävä tuki jyvitetään osallistujayrityksille de minimis -tueksi, joten valtiontukisäännöt eivät rajoita hankkeessa ja yrityksissä toteutettavia kehittämistoimenpiteitä. Yritysryhmän kehittämishankkeessa ei voi olla mukana maatalouden alkutuotantoa palvelevaa kehittämistä. 

Tukea paikalliselta toimintaryhmältä (maaseutuohjelman yritystuki)

Maaseudun kehittämis- ja investointihankkeet ovat tärkeä osa maaseudun kehittämistyötä. Vaasan rannikkoseudulla toimiva Aktion Österbotten R.F. (lisätietoja: www.aktion.fi) edistää yrittäjyyttä seudulla LEADER-ohjelman puitteissa. Kyrönmaalla hakemukset jätetään Yhyres-toimintaryhmälle (lisätietoja www.yhyres.fi/yrityksille). Toimintaryhmän hallitus valitsee ne hankkeet, joille tuki myönnetään. ELY-keskus tarkistaa hankkeiden laillisuuden ja tekee tukipäätökset.

Yritysten kehittämispalvelut

ELY-keskuksen yritysten kehittämispalvelut on tarkoitettu toimiville (vähintään yksi toteutunut tilikausi) pk-yrityksille, joilla on potentiaalia liiketoimintansa kehittämiseen ja kasvattamiseen sekä ihmisten työllistämiseen. Palveluina ovat analyysi, konsultoinnit sekä koulutus. Innovaatioiden kaupallistaminen -konsultointi voidaan myöntää myös aloittavalle yritykselle. Palvelut sisältävät yrityskonsultaatiota (hinta 265-325 euroa+alv /päivä).

Kaikkia yrityksiä koskevat säädökset

 • Yritykselle voidaan maksaa korkeintaan 200 000 euroa de minimis -tukia kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana (maantiekuljetuksisssa 100 000 euroa). Tukea voidaan myöntää tarpeellisiin ja kohtuullisiin tuettavasta toimenpiteestä aiheutuviin kustannuksiin, jotka ovat aiheutuneet tukihakemuksen jättämisen jälkeen.
 • Hakemukset tehdään pääsääntöisesti sähköisesti, ja hanke on vireillä, kun hakemuksesta on saatu vastaanottokuittaus. Sähköistä hakemusta tarvitset tunnistamisen.
 • Hanketta ei saa aloittaa ennen kuin yritystukihakemus on vireillä. Hankkeen käynnistäminen ennen ELY-keskuksen kirjallista päätöstä on hakijan omalla vastuulla.

Tukiasioissa kannattaa aina ottaa ensiksi yhteyttä VASEKin yritysneuvojiin!

Varaa aika yritysneuvojalle

Hyödyllisiä linkkejä:
Tarkemmin Länsi-Suomen rahoituslinjauksista
Valtioneuvoston asetus maaseudun yritystuesta
Hyrrä-palvelu
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen yritystukien sähköinen asiointi
Business Finland
Yhyres
Aktion Österbotten r.f.