Tietoa yritystuki­mahdollisuuksista

Yritystukihakemukset jätetään yrityksen koosta, sijainnista ja hakemusmuodosta riippuen ELY-keskukseen, Business Finlandille tai paikalliselle toimintaryhmälle. Yritystuki on harkinnanvaraista ja tuen suuruus vaihtelee hankkeen luonteen mukaan. Lisätietoja löydät osoitteista: www.ely-keskus.fi, www.businessfinland.fi, www.aktion.fi, www.yhyres.fi.

Korona-ajan erityistuet yrityksille

Innovaatioseteli

Innovaatioseteli on tarkoitettu vakiintunutta liiketoimintaa (väh. 3 kuukauden päätoiminen yrittäjyys) harjoittaville pk-yrityksille (yrityksesi Asiakastiedon rating Alfa on vähintään A, ei maksuhäiriöitä), joilla on uusi kansainvälistä kasvupotentiaalia omaava tuote- tai palveluidea ja jonka eteenpäinviemiseksi yritys tarvitsee ulkopuolista osaamista. Innovaatiosetelin avulla on tarkoitus löytää yrityksille uusia avauksia liiketoimintansa kasvun tueksi ja kannustaa yrityksiä innovaatiotoiminnan piiriin.

Innovaatiotoiminta tarkoittaa toimenpiteitä, joilla yritys kehittää tuotteitaan, palvelujaan tai prosessejaan, tai hankkii palveluna uutta innovaatiotoiminnassa tarvittavaa tietoa ja osaamista. Setelin arvo on 6 200 euroa (5 000 euroa + alv.). Innovaatiosetelillä voi hankkia palveluita esimerkiksi innovaatiopalveluja tarjoavilta yrityksiltä, yliopistoilta, ammattikorkeakouluilta ja tutkimusorganisaatioilta. Innovaatiotoiminta tarkoittaa toimenpiteitä, joilla yritys kehittää tuotteitaan, palvelujaan tai prosessejaan, tai hankkii palveluna uutta innovaatiotoiminnassa tarvittavaa tietoa ja osaamista.

Maaseutuohjelman yritystuki

Pohjanmaan ELY-keskuksen maaseutuyksikön myöntämää tukea voivat hakea:

 • maaseudulla sijaitsevat (ks. Vaasan ja Mustasaaren taajamien aluerajauskartta) aloittavat tai toimintaansa laajentavat tai kehittävät mikro- ja pienet yritykset. Yrityksellä saa olla korkeintaan 49 työntekijää ja korkeintaan 10 miljoonan euron vuosiliikevaihto tai tase.
 • maatilat yritystoiminnan laajentamiseen maatalouden ulkopuolelle
 • pk-yritykset (alle 250 hlöä), koko maakunnan alueella joiden toiminta perustuu maataloustuotteiden ensiasteen jalostukseen

Investointitukea voidaan myöntää esim. yritystoiminnassa tarpeellisen rakennuksen rakentamiseen, korjaamiseen tai hankkimiseen sekä koneisiin ja laitteisiin sekä pitkäaikaisen käyttöomaisuuden hankkimiseen. Investoinnilla tulee olla olennaista merkitystä yrityksen perustamiselle, kasvulle tai kehittymiselle. Investointien tukemisen edellytyksenä on merkittävä muutos yrityksen toiminnassa. Tuen määrä on pienille yrityksille (alle 50 työntekijää) 20 %, maataloustuotteiden jalostukseen 20–35 %. Hankkeen minimikustannus on pääsääntöisesti vähintään 10 000 euroa.

Yrityksen perustamistuesta aloittava yrittäjä voi saada apua yritystoiminnan käynnistämiseen. Toimiva mikro- tai pieni yritys voi hakea perustamistukea toiminnan uusiutumiseen. Perustamistukea voidaan myöntää esimerkiksi liiketoiminnan kehittämiseen tarvittaviin ostopalveluihin, tuotekehitykseen, markkinointisuunnitelman laatimiseen tai vientiselvitykseen. Perustamistukea ei voida myöntää samanaikaisesti starttirahan kanssa, eikä käytettäväksi investointeihin.

Perustamistukea voidaan myöntää myös alkavien ja toimivien mikro- ja pienten yritysten markkina- ja asiakaslähtöisiä innovaatioita edistävien kokeilujen toteuttamiseen. Tuki on 5 000–35 000 euroa. Tukea innovatiivisiin kokeiluihin voidaan myöntää enintään 10 000 euroa.

Tuki investoinnin toteutettavuustutkimukseen, jonka avulla yritys voi selvittää investoinnin taloudellisia, teknisiä ja toiminnallisia edellytyksiä. Tuki on 40–50 % hyväksyttävistä kustannuksista ja myönnetään ensisijaisesti ulkopuolisiin asiantuntijapalveluihin.

Pääsääntöisesti seuraavat toimialat ja toimenpiteet jäävät tuen ulkopuolelle:

 • liikenne ja kuljetus, lukuun ottamatta päällysrakenteet bioenergia-alalla
 • vähittäis-, tukkukauppa ja maahantuonti
 • henkilökohtaiset palvelut paikallisilla markkinoilla (esim. parturit, kampaamot, hierojat ja kauneushoitolat)
 • maanrakennustoimiala
 • rakennustoimiala mukaan lukien LVI ja sähkö, jos yrityksen toiminta käsittää ainoastaan urakointia
 • ravitsemistoiminta, kuten kahvilat, baarit ja lounasravintolat, lukuun ottamatta jos toiminta liittyy matkailuun
 • kuljetuskalusto, mm. traktorit ja maanrakennukseen käytettävät koneet
 • autohankinnat
 • vuokraustoiminta, lukuun ottamatta matkailuun liittyvää vuokraustoimintaa
 • alle 10 hevospaikan hevos- ja ravitallit

Maaseudun elpymisvarat (2021–2022)

Elpymisvaroista myönnetään tukea maaseudun yritysten energia- ja resurssitehokkuuteen sekä omistajanvaihdoksiin.

Maaseudun mikro- ja pienyritykset voivat 18.10.2021 alkaen hakea tukea investointeihin, jotka edistävät uusiutuvan energian käyttöönottoa ja yrityksen energia- ja resurssitehokkuutta. Yritys voi saada tukea esimerkiksi uusiutuvan energian tai yrityksen tuotantoa tehostavan teknologian käyttöönottoon. Tällaisia investointeja ovat esimerkiksi aurinkopaneelien tai ilmalämpöpumppujen hankinnat tai uudet laitteet ja ohjelmistot, jotka parantavat energia- tai materiaalitehokkuutta. Maataloustuotteita jalostavat yritykset voivat saada tukea 35 % investoinnin kustannuksista, muut maaseudun mikro- ja pienyritykset 30 %.

Elpymisvaroista rahoitetaan myös biokaasun tuotannon lisäämistä. Jos yritys rakentaa uuden biokaasuntuotantolaitoksen tai -yksikön, tukea voi saada 50 % investoinnin kustannuksista. 

Neuvontaa yrityksen omistajanvaihdoksen tueksi

Investointien lisäksi elpymisrahoituksella vauhditetaan yrityksen omistajanvaihdoksia. Henkilö, joka valmistelee harvaan asutulla tai ydinmaaseudulla sijaitsevan yrityksen hankintaa, voi saada omistajanvaihdoksen valmisteluun tarvittavaan asiantuntija-apuun 5 000–10 000 euron tuen. Kyseessä on uusi tukimuoto.

 

Yritysryhmän kehittämishankkeet mahdollistavat yritysten kehittämisen sekä yhteisillä toimenpiteillä että yrityskohtaisilla osioilla. Yritysryhmähankkeissa tulee olla aina jokin ulkopuolinen hallinnoija, joka kokoaa yritysryhmähankkeen yritykset ja hoitaa hankkeen hallinnoinnin sekä toteuttamisen.

Yritysryhmän koulutushankkeessa (tuki 75 %) voidaan muista koulutushankkeista poiketen tarjota neuvontaa myös yksittäisille yrityksille. Yritysryhmän koulutushanke soveltuu esimerkiksi laatuvalmennukseen, koska yhteisen koulutuksen lisäksi se voi sisältää yrityskohtaista neuvontaa yritysten omien laatujärjestelmien laadintaan. Ryhmässä tulee olla vähintään 3 osallistujayritystä, enimmäismäärää ei ole. Yritysryhmässä ei voi olla mukana maa- tai metsätalousyrityksiä.

Yritysryhmän kehittämishankkeessa (tuki 75 %) 3–10 yritystä kehittää yhdessä toimintaansa ja samalla voidaan kehittää jokaista yritystä myös yrityskohtaisilla toimenpiteillä. Menekinedistämistä voidaan kuitenkin tehdä vain matkailuyrityksissä. Kaikki hankkeeseen myönnettävä tuki jyvitetään osallistujayrityksille de minimis -tueksi, joten valtiontukisäännöt eivät rajoita hankkeessa ja yrityksissä toteutettavia kehittämistoimenpiteitä. Yritysryhmän kehittämishankkeessa ei voi olla mukana maatalouden alkutuotantoa palvelevaa kehittämistä.

Tukea paikalliselta toimintaryhmältä (maaseutuohjelman yritystuki)

Maaseudun kehittämis- ja investointihankkeet ovat tärkeä osa maaseudun kehittämistyötä. Vaasan rannikkoseudulla toimiva Aktion Österbotten R.F. (lisätietoja: www.aktion.fi) edistää yrittäjyyttä seudulla LEADER-ohjelman puitteissa. Kyrönmaalla hakemukset jätetään Yhyres-toimintaryhmälle (lisätietoja www.yhyres.fi/yrityksille). Toimintaryhmän hallitus valitsee ne hankkeet, joille tuki myönnetään. ELY-keskus tarkistaa hankkeiden laillisuuden ja tekee tukipäätökset.

Yrityksen kehittämisavustus (pääsääntöisesti Vaasan ja Sepänkylä-Lintuvuoren yrityksille)

EU-ohjelmakauden 2021–2027 rahoituksen haku

Uuden EU-ohjelmakauden 2021–2027 rahoituksen haku on tarkoitus käynnistyä tammikuun 2022 aikana. EU-ohjelmakauden haun kriteereistä ja sähköisestä hausta EURA2021-järjestelmässä kerrotaan rakennerahastot.fi-sivustolla haun avautuessa.

Yritysten kehittämispalvelut

ELY-keskuksen yritysten kehittämispalvelut on tarkoitettu toimiville (vähintään yksi toteutunut tilikausi) pk-yrityksille, joilla on potentiaalia liiketoimintansa kehittämiseen ja kasvattamiseen sekä ihmisten työllistämiseen. Palveluina ovat analyysi, konsultoinnit sekä koulutus. Innovaatioiden kaupallistaminen -konsultointi voidaan myöntää myös aloittavalle yritykselle. Palvelut sisältävät yrityskonsultaatiota (hinta 265-325 euroa+alv /päivä).

Lue lisää

Kaikkia yrityksiä koskevat säädökset

Yritykselle voidaan maksaa korkeintaan 200 000 euroa de minimis -tukia kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana (maantiekuljetuksisssa 100 000 euroa). Tukea voidaan myöntää tarpeellisiin ja kohtuullisiin tuettavasta toimenpiteestä aiheutuviin kustannuksiin, jotka ovat aiheutuneet tukihakemuksen jättämisen jälkeen.

Hakemukset tehdään pääsääntöisesti sähköisesti, ja hanke on vireillä, kun hakemuksesta on saatu vastaanottokuittaus. Sähköistä hakemusta tarvitset tunnistamisen.

Hanketta ei saa aloittaa ennen kuin yritystukihakemus on vireillä. Hankkeen käynnistäminen ennen ELY-keskuksen kirjallista päätöstä on hakijan omalla vastuulla.

Tukiasioissa kannattaa aina ottaa yhteyttä VASEKin yritysneuvojiin!

Varaa aika yritysneuvojalle

Hyödyllisiä linkkejä:
Tarkemmin Länsi-Suomen rahoituslinjauksista
Valtioneuvoston asetus maaseudun yritystuesta
Hyrrä-palvelu
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen yritystukien sähköinen asiointi
Business Finland
Yhyres
Aktion Österbotten r.f.