Aluekehitys

Vaasan seudun kehittämistä vuosina 2016–2020 ohjaa keväällä 2016 kuntien hyväksymä Vaasan seudun elinvoimastrategia. Se tähtää kilpailukyvyn parantamiseen vahvistamalla yhteistä tahtoa koko seudun elinvoiman kehittämiseen. Mukana työssä ovat Vaasa, Mustasaari, Vöyri, Maalahti, Korsnäs, Laihia, Isokyrö sekä kuntien yhteinen kehitysyhtiö VASEK. Strategia rakentuu neljän painopisteen varaan: kansainvälisesti kilpailukykyiset yritykset, globaali osaaminen, elinvoimainen toimintaympäristö sekä alueen houkuttelevat palvelut.
Vaasan seudun elinvoimastrategia 2016–2020

VASEKin rooli aluekehittämisessä kattaa:
  • alueelliset strategiat ja ohjelmat
  • VASEKin itse hallinnoimat erillisrahoitteiset (mm. AIKO, EAKR, Botnia-Atlantica, maaseutuohjelma) hankkeet
  • yhtiön myöntämä kunnallinen vastinrahoitus muiden organisaatioiden kehityshankkeisiin
  • toiminta yhteistyökumppanina, ohjausryhmien jäsenenä ym. hankkeisiin liittyvissä tehtävissä ilman rahoitusosuutta
Kasvusopimus

Vaasa on yksi kuudesta kaupungista, jotka sisältyivät Suomen hallitusohjelmaan sisältyvän Kasvusopimuksen piiriin vuosina 2016−2018. Hankekokonaisuudet kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistaminen, digitalisaation ja innovaatioympäristön kehittäminen sekä kansallisen kaasualan osaamiskeskittymän luominen priorisoitiin energiaklusterin toimijoiden yhteistyönä toteutettavaksi Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -ohjelman rahoituksella. VASEK osallistui Vaasan kasvusopimuksen laadintaan, osallistui usean hankkeen toteuttamiseen sekä oli mukana sopimukseen sisältyvien hankkeiden rahoituksessa.
Vaasan Kasvusopimus, Kasvusopimushakemus    
Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO)  

INKA - Innovatiiviset kaupungit

Vuoden 2014 alussa käynnistyneen INKA-ohjelman tavoitteena oli vahvistaa kansainvälisesti vetovoimaisten innovaatiokeskittymien syntymistä Suomeen. Vaasan seutu oli vetovastuussa ohjelman Älykkäät ja kestävät energiakeskittymät -teemasta. VASEK osallistui Vaasan ohjelman laadintaan ja oli mukana sen hankkeiden rahoituksessa.
Vaasan ohjelma: Älykkäät ja kestävät energiaratkaisut   

Tilastotietoa Vaasan seudusta     

Näin haet hankerahoitusta

Hanketoimintaan liittyvän kunnallisen vastinrahoituksen volyymin määrittää VASEKin omistajakuntien kanssa laadittava vuosittainen talousarvio. Tavoitteena on, että VASEKin kautta voitaisiin myöntää kunnallinen vastinrahoitus erityisesti koko seudun kattavien, elinkeinoelämän kehittämiseen liittyvien hankkeiden osalta. Näiden päärahoitus koostuu yleensä AIKO/Vaasan seudun kasvusopimukseen sisältyvistä varoista, Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) tai Botnia-Atlantica -ohjelmasta. Vuonna 2015 luotiin VASEKin aloitteesta myös yhteinen seudullinen toimintamalli suorien EU-rahoitushakujen lisäämiseksi.

Kunnalliseen vastinrahoitukseen liittyvät rahoitushakemukset ja hanke-esitykset pyydetään osoittamaan toimitusjohtaja Stefan Råbackille.