Aluekehitys

Vaasan seudun kehittämistä vuosina 2016–2020 ohjaa keväällä 2016 kuntien hyväksymä Vaasan seudun elinvoimastrategia. Se tähtää kilpailukyvyn parantamiseen vahvistamalla yhteistä tahtoa koko seudun elinvoiman kehittämiseen. Mukana työssä ovat Vaasa, Mustasaari, Vöyri, Maalahti, Korsnäs, Laihia, Isokyrö sekä kuntien yhteinen kehitysyhtiö VASEK. Strategia rakentuu neljän painopisteen varaan: kansainvälisesti kilpailukykyiset yritykset, globaali osaaminen, elinvoimainen toimintaympäristö sekä alueen houkuttelevat palvelut.
Vaasan seudun elinvoimastrategia 2016–2020

VASEKin rooli aluekehittämisessä kattaa:

 • alueelliset strategiat ja ohjelmat
 • VASEKin itse hallinnoimat erillisrahoitteiset (mm. AIKO, EAKR, Botnia-Atlantica, maaseutuohjelma) hankkeet
 • yhtiön myöntämä kunnallinen vastinrahoitus muiden organisaatioiden kehityshankkeisiin
 • toiminta yhteistyökumppanina, ohjausryhmien jäsenenä ym. hankkeisiin liittyvissä tehtävissä ilman rahoitusosuutta

Elpyminen koronapandemian jälkeen

EU:n elpymisrahoitus on tärkeä väline, kun Pohjanmaan talouteen annetaan uutta vauhtia koronapandemian jälkeen. Pohjanmaan liitto on laatinut alueellisen elpymissuunnitelman laajassa yhteistyössä maakunnan eri toimijoiden kanssa. VASEK on ollut valmistelutyössä ja hankkeiden käynnistämisessä mukana. Pohjanmaan alueellisessa elpymissuunnitelmassa korostuu vientipainotteisen teollisuuden toimintaedellytyksien, uudistumisen ja kasvun tukeminen.

Lue lisää Pohjanmaan liiton elpymissuunnitelmasta

Ekosysteemisopimus

Vaasan ekosysteemisopimus on myös valmistelussa, ja VASEK on mukana valmistelutyössä. Ekosysteemisopimuksessa valtion rahoitus on merkittävässä roolissa vuosina 2020-2027, ja sopimuksia solmitaan valtion ja yliopistokaupunkien välillä. Ne mahdollistavat kaupunkien ja valtion aiempaa tiiviimmän yhteistyön tutkimuksen, kehityksen ja innovaatioiden tukemiseksi. Ekosysteemisopimuksen tarkoituksena on myös saada alueelle lisää EU-rahaa erilaisiin kehityshankkeisiin ja investointeihin.

Lue lisää ekosysteemisopimuksesta Työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta

Kasvusopimus

Vaasa on yksi kuudesta kaupungista, jotka sisältyivät Suomen hallitusohjelmaan sisältyvän Kasvusopimuksen piiriin vuosina 2016−2018. Hankekokonaisuudet kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistaminen, digitalisaation ja innovaatioympäristön kehittäminen sekä kansallisen kaasualan osaamiskeskittymän luominen priorisoitiin energiaklusterin toimijoiden yhteistyönä toteutettavaksi Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -ohjelman rahoituksella. VASEK osallistui Vaasan kasvusopimuksen laadintaan, osallistui usean hankkeen toteuttamiseen sekä oli mukana sopimukseen sisältyvien hankkeiden rahoituksessa. Osa AIKO-hankkeista on edelleen käynnissä.
Vaasan Kasvusopimus, Kasvusopimushakemus    
Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO)  

Näin haet hankerahoitusta

Hanketoimintaan liittyvän kunnallisen vastinrahoituksen volyymin määrittää VASEKin omistajakuntien kanssa laadittava vuosittainen talousarvio. Tavoitteena on, että VASEKin kautta voitaisiin myöntää kunnallinen vastinrahoitus erityisesti koko seudun kattavien, elinkeinoelämän kehittämiseen liittyvien hankkeiden osalta. Näiden päärahoitus koostuu yleensä AIKO/Vaasan seudun kasvusopimukseen sisältyvistä varoista, Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) tai Botnia-Atlantica -ohjelmasta. 

Kunnalliseen vastinrahoitukseen liittyvät rahoitushakemukset ja hanke-esitykset pyydetään osoittamaan toimitusjohtaja Stefan Råbackille.

VASEKin vastinrahoitus muiden toimijoiden kehityshankkeisiin vuonna 2021:

 • Vaasanseudun Urheiluakatemia (säätiö, VSUA/VRIA) 20 000 €
 • Energy Spin (kansainvälinen energia-alan yrityskiihdyttämö Vaasassa) 20 000 €
 • Nuori Yrittäjyys ry. (Vaasan seudun toiminta) 18 200 €
 • Vaasan seudun yrityskummitoiminta ja Suomen Yrityskummit ry 13 000 €
 • Puurakentamisen tutkimusprofessuuri (Vaasan yliopisto) 10 000 €
 • EU Affairs Manager (yhteisrahoitettu suorien EU-rahoitushakujen alueellinen tuki) 10 000 €
 • Pohjanmaan Yrityskylä (alakoulujen yrittäjyyskasvatus) 7 000 €
 • Vaasa Entrepreneurship Society ry (VES) 6 000 €
 • Vaasanseudun tontti- ja toimitilarekisteri 5 000 €
 • E2 Tutkimus/Nuoret Vaasassa 5 000 € 
 • FAIR (Finding innovations to Accelerate Implementation of electric Regional aviation) 4 500 €
 • Digitalisaatio Akatemian kehittäminen poikkeusoloissa 3 000 €
 • EnergyVaasa 3D-Center (3D-tulostusteknologian kehittäminenVaasassa) 2 250 €
 • KasvuOpen 2021 Pohjanmaalla 1 600 €
 • Digitaalisten energiajärjestelmien kyberturvallisuus ja resilienssi (CR-DES) 1 000 €                       Tilastotietoa Vaasan seudusta – tuoretta tietoa kaikkien käyttöön

VASEK on julkaissut sivuillaan tietopalvelun, johon on kerätty tärkeimpiä Vaasan seutua kuvaavia tilastoja väestöön, työllisyyteen, yritystoimintaan ja aluetalouteen sekä alueen vetovoimaan liittyen.

Vaasan seutua koskevia tilastotietoja on aikaisemmin jouduttu keräämään eri lähteistä, mutta nyt on mahdollista saada tärkeimmät tilastot samasta paikasta. Tilastot ovat niin ajantasaisia kuin on ylipäätään mahdollista saada ja ne päivittyvät säännöllisesti.  

Tutustu tietopalveluun

Päättyneet hankkeet ja ohjelmat