VASEKin roolia ja painopisteitä sekä yhtiön toiminnassa että aluekehitystoiminnassa ohjaa yhtiön oma strategia, jota päivitetään vuosittain. Omistajakuntien – Vaasa, Mustasaari, Vöyri, Maalahti, Korsnäs, Laihia ja  Isokyrö – tarpeista nousevat ne kehittämisen kärjet, joista johdetaan teemat yhtiön strategiaan. Strategian mukaisesti valitaan ne painopistealueet, joihin haetaan hankerahoitusta. Katso meillä käynnissä olevan kehittämishankkeet alempaa tältä sivulta.

VASEKin rooli aluekehittämisessä kattaa:

 • alueelliset strategiat ja ohjelmat
 • VASEKin itse hallinnoimat erillisrahoitteiset (mm. Ekosysteemisopimus, EAKR, Interreg Aurora, maaseutuohjelma) hankkeet
 • yhtiön myöntämä kunnallinen vastinrahoitus muiden organisaatioiden kehityshankkeisiin
 • toiminta yhteistyökumppanina, ohjausryhmien jäsenenä ym. hankkeisiin liittyvissä tehtävissä ilman rahoitusosuutta
Stefan Raback 1
Toimitusjohtaja
Stefan Råback
- Yhtiön johto
- Kehityshankkeet ja niiden rahoitus
Näin haet hankerahoitusta

Hanketoimintaan liittyvän kunnallisen vastinrahoituksen volyymin määrittää VASEKin omistajakuntien kanssa laadittava vuosittainen talousarvio. Tavoitteena on, että VASEKin kautta voitaisiin myöntää kunnallinen vastinrahoitus erityisesti koko seudun kattavien, elinkeinoelämän kehittämiseen liittyvien hankkeiden osalta. Näiden päärahoitus koostuu yleensä Ekosysteemisopimus-rahoituksesta, Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR), Maaseutuohjelmasta tai Interreg Aurora -ohjelmasta. 

Kunnalliseen vastinrahoitukseen liittyvät rahoitushakemukset ja hanke-esitykset pyydetään osoittamaan toimitusjohtaja Stefan Råbackille.

097A1631
VASEKin vastinrahoitus muiden toimijoiden kehityshankkeisiin vuonna 2024
 • Vaasanseudun Urheiluakatemia (säätiö, VSUA/VRIA) 20 000 €
 • Nuori Yrittäjyys ry  (Vaasan seudun toiminta) 18 200 €
 • Vaasan seudun yrityskummitoiminta ja Suomen Yrityskummit ry 13 500 €
 • EU Affairs Manager (yhteisrahoitettu suorien EU-rahoitushakujen alueellinen tuki) 10 000 €
 • Pohjanmaan Yrityskylä (ala- ja yläkoulujen yrittäjyyskasvatus) 7 000 €
 • Vaasanseudun tontti- ja toimitilarekisteri 5 000 €
 • Digipaikka  - Digitaaliset työkalut etä- ja paikkariippumattoman työn koordinaatiossa (Vaasan yliopisto) 4 800 €
 • Clean Hydrogen Partnership Large scale Hydrogen Valley  3 000 €
 • OFFwind - Offshore Wind Turbine Farms (Novia) 2 500 €
 • FAIR 2 - Kestävän lentämisen edistäminen (Merenkurkun neuvosto) 2 500 €
 • Kysyntäjouston kaupallisten ratkaisujen edistäminen Pohjanmaalla (VAMK)  2 250 €