Vaasan kaupunki on asettanut kunnianhimoisen tavoitteen saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 202X mennessä (ennen vuotta 2030). Myös EU on nostanut vuoden 2030 ilmastotavoitettaan ja sitoutunut vähentämään päästöjä vähintään 55 % vuoteen 2030 mennessä. Tämä liittyymyös kansalliseen Hiilineutraali Suomi 2035 ilmasto- ja energiastrategiaan. Vaasan satamalla on paitsi kaupungin tavoitteen kannalta, myös alueen teollisuuden kannalta keskeinen rooli hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamisessa. Hankkeen lähtökohtana on selkeyttää sataman ekosysteemiä, sen toimijoiden tarpeita ja sataman roolia ja mahdollisuuksia hiilineutraaliustavoitteet huomioiden.

Työllä haetaan vastauksia sellaisiin kysymyksiin, kuten miten integroida satama osaksi ekosysteemiä, joka kehittyy yhä hiilineutraalimpaan suuntaan esimerkiksi energiaratkaisuissa. Hanke on luonteeltaan roadmap-työtä, ja sen tavoitteena on ensisijaisesti mahdollistaa pitkäjänteinen ja suunnitelmallinen työ hiilineutraaliuden tavoitteluun ekosysteemissä.

Satamaekosysteemi tarvitsee vahvan, joustavan pohjan sataman palveluiden kehittämiselle ja tilankäytölle tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kvarken Ports Routes for Special Transports
Anna Matts Fransen
Projektipäällikkö, logistiikka-asiantuntija
Anna Måtts-Fransén
- Kestävä ja älykäs tulevaisuuden satama -hanke
- Botnia Green Energy -hanke
IMG 0031r
Hankkeen aineistot

Tutustu hankkeen aikana laadittuihin materiaaleihin ja eri tilaisuuksien esitysmateriaaleihin.

 

ASA1078JaSalo
Point Vaasa -hanke

POINT VaaSA (Port Innovation Network: Value and Sustainable Acts)  on yhteistyö- ja innovaatiohanke sataman ekosysteemin kehittämiseksi.